Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  SANEP: Češi vnímají jako východisko ze stávající vládní krize vyhlášení předčasných voleb

SANEP: Češi vnímají jako východisko ze stávající vládní krize vyhlášení předčasných voleb

5.4.2012 - Oldřich Zajíc

Tisková zpráva

Podle názoru nadpoloviční většiny veřejnosti je východiskem z aktuální situace kolem koaliční vlády její demise a vyhlášení předčasných voleb. Pokračování stávající vlády, která prochází jednou z dalších krizí, si přeje pouze šest procent domácí populace. Ukázal to exkluzivní bleskový průzkum společnosti SANEP.

Za aktuálním děním v koaliční vládě premiéra Petra Nečase stojí představitelé Věcí veřejných, kteří avizovali, nakonec neuskutečněnou, rezignaci svých ministrů a předali Petru Nečasovi své požadavky, kterými podmínili svoji další účast v koaliční spolupráci. Tyto požadavky pak, stejně jako chování představitelů Věcí veřejných, vnímá převážná část veřejnosti jako vydírání ostatních koaličních partnerů a jako zoufalý krok směřující k rozpadu celé vlády. Jako správné a oprávněné vnímá chování a jednání strany Věcí veřejných desetina populace.

krize vlády

Není bez zajímavosti, že požadavky Věcí veřejných kladně hodnotí vedle příznivců Věcí veřejných i část voličů KSČM a ČSSD. Mezi požadavky Věcí veřejných bylo mj. dořešení kauzy Lesy ČR, krize ve státním zastupitelství a obměna stávajícího vládního kabinetu. Desetiprocentní část veřejnosti si rovněž přeje, aby požadavky Věcí veřejných premiér Petr Nečas splnil. Jakkoli však část veřejnosti může podporovat splnění požadavků Věcí veřejných, jednoznačná většinová část veřejnosti vnímá celou situaci kolem aktuální krize vlády, která se dlouhodobě těší rekordně nízké důvěře, negativně a podporuje pád vlády a vyhlášení předčasných voleb.

Ostatně z pohledu téměř čtyř pětin domácí populace by ani splnění, pro mnohé oprávněných, požadavků Věcí veřejných nepomohlo vládě vrátit zpět již zřejmě navždy ztracenou důvěru. Tomu nasvědčuje i další zjištění společnosti SANEP, které ukazuje, že pro nadpoloviční většinu veřejnosti koaliční vláda premiéra Petra Nečase ztratila svoji důvěryhodnost, a to v důsledku korupčních kauz, které provázejí představitele všech vládní koaličních stran. Druhým největším faktorem, který v očích veřejnosti snižuje důvěryhodnost stávající vlády pak jsou úsporná opatření a vládní reformní zákony.

Není rovněž bez zajímavosti, že Věci veřejné se se svými skandály a kauzami podílejí na nedůvěryhodnosti vlády dle názoru více jak sedmnácti procent populace. Nejmenší podíl pak měla na znedůvěryhodnění vlády trvající krize důvěry mezi koaličními partnery.

Exkluzivní bleskový internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 3. - 4. dubna 2012 na vybrané skupině 1.507 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů 4.293 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Východiskem z aktuální situace kolem krize koaliční vlády je podle názoru 56.2% respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, demise vlády a vyhlášení předčasných voleb. Obměnu vlády vidí jako řešení aktuální situace 14.7% dotázaných. Menšinová vláda ODS a TOP 09 s podporou VV vnímá jako řešení aktuální situace 11.9% dotázaných a pokračování vlády v jejím stávajícím složení podporuje pouze 6.2% dotázaných.

Požadavky a postoj strany Věcí veřejných, jejíž ministři se rozhodli k odchodu z vlády, vnímá jako vydírání ostatních koaličních partnerů 36.7% dotázaných. Jako zoufalý krok směřující k předčasným volbám vnímá chování a jednání Věcí veřejných 35.4% dotázaných. Podporu má jednání a požadavky Věcí veřejných u 10.6% dotázaných mezi nimiž jsou jak příznivci nejmenší vládní strany, tak i voliči KSČM a ČSSD.

Podle názoru 10.6% dotázaných by měl premiér Petr Nečas splnit požadavky Věcí veřejných, mezi nimiž je jak dořešení kauzy Lesy ČR, ale i krize na státním zastupitelství. Učinit kroky k pádu vlády a vyhlášení předčasných voleb by však měl premiér Petr Nečas učinit dle názoru 63.3% respondentů. Je tak zřejmé, že většinová veřejnost již nemá trpělivost s děním kolem koaliční vlády a podporuje jako jediné možné řešení právě vyhlášení předčasných voleb.

V souhrnu pouze 9.8% dotázaných je přesvědčeno, že by splněné požadavky ze strany VV, k nimž vyzvali představitelé této strany premiéra Petra Nečase, zvýšily důvěru v koaliční vládu. O opaku je však v souhrnu přesvědčeno 77.8% dotázaných.

Největší podíl mají na ztrátě důvěryhodnosti stávající koaliční vlády premiéra Petra Nečase korupční kauzy představitelů všech tří vládních stran. Je o tom přesvědčeno 52.3% dotázaných. Vládní úsporná opatření a reformní zákony se pak největší měrou podílejí na ztrátě důvěry ve stávající vládu podle názoru 17.6% dotázaných. Téměř stejné procento dotázaných (17.1%) se pak domnívá, že za ztrátou důvěry vlády Petra Nečase stojí Věci veřejné, které od svého vzniku a vstupu na domácí politickou scénu provází řada korupčních skandálů. Trvající krizi důvěry mezi koaličními partnery, kterou vnímá jako hlavní příčinu ztráty důvěry ve stávající vládní kabinet, jak tvrdí představitelé strany VV, však vnímá jako hlavní faktor nedůvěryhodnosti vlády pouze 7.6% dotázaných.

O tématu diskutujeme zde!

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip