Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Příběh k zamyšlení v předvánoční době

Příběh k zamyšlení v předvánoční době

Redakce Babinet

Satan svolal celosvětové shromáždění démonů. Ve svém úvodním projevu řekl: "Nemůžeme křesťanům zabránit, aby chodili do kostela.

Nemůžeme jim zabránit, aby si četli Bibli a znali pravdu. Dokonce jim

nemůžeme zabránit ani v tom, aby si vytvořili důvěrný vztah se svým Spasitelem. Nechejme je tedy, ať si chodí do kostela."

"ALE připravme je o čas, aby neměli čas budovat si vztah k Ježíši

Kristu."

"Právě toto od vás chci," řekl ďábel:

"Zabraňte jim v tom, aby byli v kontaktu se svým Spasitelem a po celý

den udržovali toto životodárné spojení!"

"A jak to máme udělat?" zvolali jeho démoni.

"Snažte se, aby byli pořád zaneprázdnění nedůležitými věcmi a

vymyslete si spousty možností, jak zaměstnat jejich mysl," odpověděl ďábel.

"Pokoušejte je, aby utráceli, utráceli a utráceli a vypůjčovali si

peníze. Přesvědčte jejich ženy, aby chodily do práce a trávily tam spousty

času, a jejich manžele, aby pracovali šest až sedm dní v týdnu, deset až dvanáct hodin denně, aby si mohli dovolit žít prázdný život.

Zabraňte jim trávit čas s dětmi.

Až se jejich rodiny rozpadnou, nebude už v jejich domovech brzy úniku od pracovního stresu! Působte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli onen

tichý, nenápadný hlas. Zlákejte je, aby si na cestách neustále pouštěli

rádio nebo magnetofon, aby měli doma neustále zapnuté televizory, DVD přehrávače a počítače, a dohlédněte na to, aby v každém obchodě a

restauraci neustále vyhrávala světská hudba.

To zcela zaměstná jejich mysl a přeruší jejich spojení s Kristem."

"Dbejte, aby měli na stolcích u kávy spoustu časopisů a novin.

Čtyřiadvacet hodin denně útočte na jejich mozek zprávami.

Při řízení je vyrušujte billboardy."

"Naplňte jejich e-mailové schránky hloupostmi, katalogy zboží, sázkami a všemožnými novinkami a nabídkami slev a výrobků a služeb zdarma a

falešnými nadějemi."

"V novinách, časopisech a v televizi neustále ukazujte hubené, hezké

modelky, aby jejich muži začali věřit, že nejdůležitější je vnější krása

a aby začali být nespokojení se svými manželkami."

"Snažte se, aby byly manželky příliš unavené, než aby mohly v noci

milovat

své muže. Přidejte jim k tomu i bolesti hlavy! Pokud nedají svým

manželům potřebnou lásku, začnou si ji hledat jinde.

Toto jejich rodiny rychle rozbije."

"Dejte jim Santa Clause, abyste je odvedli od vysvětlení skutečného

smyslu Vánoc jejich dětem. Dejte jim velikonočního zajíčka, aby

nemluvili o Jeho zmrtvýchvstání a moci nad hříchem a smrtí."

"Veďte je k tomu, aby byli nezřízení i při odpočinku.Snažte se, aby se z rekreace vraceli vyčerpaní. Zaměstnávejte je, aby neměli čas jít do přírody a přemýšlet o Božím stvoření. Posílejte je místo toho do zábavních parků, na sportovní akce, hry, koncerty a do kina." "Hlavně je pořád a neustále zaměstnávejte!"

"A až se setkají k duchovnímu společenství, naveďte je, aby vedli plané

řeči a klábosili, aby tak odešli domů se špatným svědomím."

"Naplňte jejich život spoustou dobrých věcí, aby neměli čas čerpat sílu

od Ježíše. Tak budou brzy na všechno sami a kvůli těmto dobrým věcem

obětují své zdraví a rodinu."

"TO ZABERE! Bude to fungovat!"

"To byl ale plán!"

Démoni se pustili horlivě do díla a snažili se, aby byli křesťané stále

víc a více zaměstnaní a uspěchaní a neustále pobíhali sem a tam.

Aby měli málo času na svého Boha a své rodiny.

Aby neměli čas druhým říci o tom, že Ježíš má moc změnit život.

Uspěl ďábel v tomto plánu?

Posuď sám. Znamená být "ZANEPRÁZDNĚNÝ" být otrokem ďábla?

Pokud nejsi moc zaneprázdněný, pošli to dál.

Zdá se vám toto zamyšlení příliš přehnané?

Pak už jste asi příliš podlehli konzumnímu životu a materiálnímu povrchnímu světu.

Neuvědomujete si, jak dnešní konzumní životní styl, propagující workoholismus – kariéru, povrchní krásu, honbu za penězi a majetkem ovládá váš život.

Všechen konzumní stres a všechny malichernosti kvůli nimž se trápíme díky módnímu diktátu (celulitida, nadváha, co na sebe apod.) je konzumní zlo, které nás duševně ubíjí. Kvůli němu zapomínáme v životě na to důležité a podstatné: lidskost, lásku a přátelství. Přitom krásné chvíle prožité se svými blízkými a přáteli nám nikdo nevezme. To je to jediné bohatství, které se nedá nikde koupit a zůstává s námi navždy v našich vzpomínkách.

/Hanka Formánková/

Znám tento text již z dřívějška z jeho bludné pouti po internetu a

určitě je vhodný k zamyšlení a jistě má v mnohém pravdu. Mám však pocit,

že to je takový ten v podstatě dosti "laciný" kazatelský text z

anglo-americké provenience určený těm, kteří již věří, tedy již jsou

křesťany, a že u nás zas až tolik lidí neosloví. Ale třeba ano - kdo ví?

Také se s ním dá dosti polemizovat - kdyby byl Bůh opravdu proti

supermarketům, proč do nich neudeří blesk - boží posel? Samozřejmě znám

na tuto otázku odpověď, čistě středověkou a scholastickou, avšak stále

platnou. Pokud o ní někdo projeví zájem v dalším komentáři, tak vám ji

prozradím. A když ne, tak ne. Anebo si zkuste odpovědět sami.

/Jitka Lenková/

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip