Babinet.cz  /  Tajemno  /  Obec Pohled: Neklidná duše mrtvého správce i tragický osud údajné čarodějnice

Obec Pohled: Neklidná duše mrtvého správce i tragický osud údajné čarodějnice

26.4.2024 - redakce Babinet.cz

Několik kilometrů od Havlíčkova Brodu najdeme obec Pohled a v jejím středu rozlehlou budovu zámku, dříve cisterciáckého kláštera. Klášter byl založen již v roce 1265 zakladatelkami z rodu Vítkovců, Kateřinou, Utou a Ludmilou. Dostal jméno Der lieben Frauen Tal (Údolí blahoslavené Panny Marie), ve zkrácené verzi Frauental (česky též Údolí panen).

Klášter, založený jistě se zbožnými úmysly, však měl smutnou historii. Již za vlády Oty Braniborského byl klášter vydrancován a až do roku 1300 byl pustý. Roku 1329 klášter vyhořel a následujících 22 let byl opět pustý, v letech 1422 a 1424 jej pak vyplenili husité. Z té doby pochází legenda, která vypráví, že Jan Žižka a další husitští bojovníci byli v klášteře otráveni a později zemřeli. Byla to prý pomsta za husitské řádění.

foto / Petr Matura

Roku 1639 byl klášter pro změnu vypleněn švédskými vojáky. Císař Josef II. klášter zrušil a později se zde například nacházela továrna na sukna. V roce 1807 koupil panství Josef, hrabě z Unwerthu, který toto sídlo přestavěl na zámek. Roku 1822 odkázal panství synovci Eugenu Sylva Tarouccovi, jenž jej později prodal. V roce 1864 se majitelkou zámku stává hraběnka Klotilda Clam-Gallasová z Dietrichsteina. Její dcera, hraběnka Festetičová, obývala zámek až do začátku druhé světové války. V roce 1945 přešel znárodněný zámek na Národní pozemkový fond v Praze a od 21. září 1949 na základě rozhodnutí ministerstva zemědělství připadl zámek za odhadní cenu obci. Inventář byl pro muzejní účely rozvezen jinam a obec jej od 80. let využívala jako školu. Dnes je zámek v soukromých rukách. Návštěvníka mimo jiné jistě zaujme gigantická socha Gryfa, umístěná sem v roce 2013.

Ke klášteru se též váže strašidelná pověst. Když byl Pohled ještě součástí klášterního majetku, vládl zde tvrdou rukou zlý správce Šaufler. Za jeho vlády poddaní velmi trpěli, museli neustále těžce pracovat a často přicházeli o své dědické statky, které Šaufler přidával k majetku kláštera.   

Jednou Šaufler vážně onemocněl a poslali pro lékaře z Německého Brodu. Ti, kteří cestou lékaře potkali, tvrdili, že vedle kočího seděl i tajemný černý pán, možná samotný ďábel. Šaufler navzdory lékařské péči zemřel, měl nádherný pohřeb a poddaní z celého panství přišli na poslední rozloučení. Když však lidé opouštěli hřbitov, spatřili Šauflera, jak je sleduje z okna zámku, konkrétně z budovy prelatury. Pohřbili ho znovu, ale když se vraceli, byl Šaufler opět v zámku. Domnívali se, že Šaufler nemůže být pohřben do posvěcené půdy, a tak naložili jeho rakev na vůz a pustili koně, aby ji odnesli kamkoliv. Koně zastavili na Dejpuši, na křižovatce mezi Pohledem, Jilemníkem a Krátkou Vsí. Synové Šauflera tam pohřbili svého otce, přičemž jeden z nich mu uťal hlavu. Avšak ani poté nezůstal Šaufler v klidu; v lese Dejpuši lidé v noci často viděli Šauflera v podobě černého psa...

Další strašidelná pověst se vztahuje k nedaleké malé vesničce Simtany. Obcí protéká potok, který byl kdysi v několika místech přehrazen. Vznikla tak soustava malých rybníků. Tuto lokalitu obyvatelé začali nazývat „V gruntě". Dle pověstí bylo prý toto místo velmi strašidelné a tísnivé. Údajně zde v minulosti upálili čarodějnici, obviněnou z toho, že zavinila špatnou úrodu a ztráty dobytka. Z pomsty zde lidé na hrázi jednoho z rybníků postavili hranici a ženu upálili. Od té doby na tomto rybníku kvetly lekníny, známé také jako vodníkovy růže. Lidé se však z obavy před utonutím neodvažovali tyto květy trhat. Obyvatelé vesnice začali tato místa obcházet, vyhýbali se jim, a tak zde vzniklo mnoho legend a příběhů o čarodějnicích, vodnících a vílách. A i když byly později tyto rybníky zrušeny, říkalo se zde „U ženský" nebo „Na ženský", pravděpodobně i nadále s odkazem na tragický osud upálené domnělé čarodějnice...

 

napsal Petr Matura

Zdroje: mapy.cz, obecpohled.cz, zamekpohled.cz, cs.wikipedia.org

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím nebo zaregistrujte)

Další články tajemna

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz