Babinet.cz  /  Tajemno  /  Legendy z Bruntálu: Zakletá panna, potrestaný křivopřísežník i záchrana života

Legendy z Bruntálu: Zakletá panna, potrestaný křivopřísežník i záchrana života

21.5.2023 - redakce Babinet.cz

Město Bruntál, nacházející se v Moravskoslezském kraji, je jedním z navštěvovaných turistických cílů. Ve městě se nachází zámek, upravený v 18. století do barokní podoby. Ten vznikl na místě původního gotického hradu. Ve městě najdeme i mnoho dalších zajímavých památek, jako například renesanční Gabrielův dům, gotické hradby nebo klášter piaristů s kostelem Panny Marie Utěšitelky. 

 

foto / Petr Matura

Díky bohaté historii se k městu váže také mnoho legend a pověstí. Kupříkladu poblíž původního staroměstského hradiska se zjevuje přízrak zakleté panny. Podle pověsti si odmítla vzít za manžela vraha svých rodičů, a proto ji onen muž zaklel do podoby bílého králíka. Jelikož dodnes nebyla vysvobozena, je prý možné zde toto zjevení potkat.

Další strašidelná pověst, navíc snad i s pravdivým jádrem, se vztahuje k období, kdy byl Bruntál v držení Řádu německých rytířů. V roce 1654 panoval ve městě velmistr tohoto řádu Kašpar z Ampringenu, který měl u poddaných velmi zlou pověst a lidé se ho báli. K uším velmistra se dostala zpráva o události, jež se stala v jednom z měšťanských domů. Jeden bruntálský měšťan byl předvolán na radnici, aby svědčil proti druhému měšťanu - a složil v té věci přísahu. Když přísahal, že bude vypovídat čistou pravdu, dodal k tomu ještě, ať už nikdy nepřekročí práh svého domu, jestliže nemluvil pravdu. V tu chvíli zhasly obě svíce, co hořely na stole u kříže, což všechny vyděsilo. Nakonec však radní vynesli rozsudek. Křivopřísežník se vydal k domovu. Jak přicházel ke svému domu, zakopl o kámen v dlažbě, upadl, rozbil si o kámen hlavu a byl na místě mrtvý. Z toho lidé ihned poznali, že je jejich podezření ohledně křivé přísahy oprávněné. A když na tom místě začalo strašit, už to bylo docela jisté...

Velmistr se dozvěděl o tom, že duch křivopřísežného měšťana ve městě straší - a prohlásil, že ducha zažehná. Před půlnocí vyšel velmistr ze zámku, klekl si u domu, kde strašilo, a začal se modlit. Jak odbilo u sv. Václava dvanáct, ukázalo se žluté světélko, které stále hořelo a svítilo. Velmistr se prý celý zpotil a každou hodinu mu museli podávat čistý šátek, aby si mohl otřít z tváře pot. A tak mu jich podali sedm, protože zaklínání trvalo až do rána. Světélko neustále uhýbalo a ustupovalo - a velmistr po kolenou za ním, až na hřbitov, kde tohoto ducha poslal do hrobu. Je jisté, že velmistr měl pro strach uděláno a možná byl navíc skutečně i opravdu zdatným vymítačem, každopádně dokázal zabránit panice, která se ve městě už začínala šířit.

Asi dva kilometry od Bruntálu se nachází Uhlířský vrch s kostelem Panny Marie Pomocné. Podle pověsti zde při lovu zabloudil místodržící Řádu německých rytířů Augustin Oswald Lichtenstein. Když byl již blízko smrti, našel jej místní uhlíř a zachránil ho. Místodržící z vděčnosti nechal v těchto místech v roce 1654 postavit dřevěnou kapli, do které pořídil kopii slavného obrazu Pasovské Madony s dítětem, namalovaného Lucasem Cranachem starším. Vedle kaple byla v roce 1724 postavena poustevna. Uctívaný obraz získával věhlas a přicházelo sem stále více poutníků, aby prosili o duchovní pomoc. Proto zde byl v letech 1755-1758 vystavěn velký poutní kostel, ke kterému vede monumentální lipová alej z roku 1770.

napsal Petr Matura

zdroje: hrady.cz, M.Stejska: Labyrintem tajemna, kpufo.cz mubruntal.cz

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím nebo zaregistrujte)

Další články tajemna

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz

*/ ?>