Babinet.cz  /  Magazín  /  Kultura  /  Hudba jako pohlazení pro budoucí maminky

Hudba jako pohlazení pro budoucí maminky

21.9.2010 - Redakce Babinet

Česká filharmonie dne 19. října 2010 zahajuje nový cyklus „Hudba jako pohlazení pro budoucí maminky“. Tato nová řada 16 komorních koncertů tvoří samotný základ celkové koncepce všech edukativních programů České filharmonie a podporuje myšlenku, aby se hudba vrátila do rodin a aby byla přirozeně využívána její léčebná schopnost. Vznik nové koncertní řady zaměřené na těhotné maminky podpořili mnozí lékaři a svou záštitu poskytla Česká muzikoterapeutická asociace, Sekce systemické muzikoterapie ČPS a Česká neonatologická společnost.

Základní idea celé koncepce cyklu pro budoucí maminky vychází ze dvou inspiračních zdrojů: Suzukiho metody (založené koncem 50. let panem Shinichi Suzuki v Japonku a dnes celosvětově uznávané metody) a muzikoterapie v oblasti porodnictví a neonatologie.

  1. Suzukiho metoda:

Suzukiho metoda není pouze výuka malých dětí ve hře na nástroj. Suzuki na základě výzkumů tvrdí, že muzikalita a schopnost cítit hudbu se získává především prostředím, v jakém dítě v nejmenším věku vyrůstá a jaký má na něj v počátcích jeho života vliv rodina – především maminka. Suzukiho metoda vychází z „filozofie mateřského jazyka“ (v angl. philosophie of mother’s tongue). Dítě se od své matky do 5 let naučí přibližně na 4000 slov a v běžné rodině se právě od maminky v prvních letech života učí veškeré životně důležité dovednosti i vztahu ke světu. Proto se Suzukiho metoda především zaměřuje na úzký kontakt s maminkami, od kterých děti v nejmenším věku přejímají vztah a cit k hudbě. Vnímavost dětí do 3–4 let je obrovská, veškeré vjemy se malým dětem ukládají hluboko do podvědomí. Výzkumy rovněž prokázaly, že děti hudbu vnímají už v prenatálním stavu, a proto lektoři Suzukiho metody pořádají přímo v porodnicích koncerty pro těhotné maminky. Díky vhodně voleným melodickým skladbám hudba maminky často poprvé osloví právě v tomto nejcitlivějším období života. Následně je pro ně přirozené předat svůj pozitivní vztah k hudbě i svým malým dětem. Vhodně vybraná hudba má i jiné pozitivní účinky…

  1. Hudba v období prenatálu:

V několika našich předních ústavech hudba v rámci muzikoterapie pomáhá mnoha maminkám během porodu a zároveň je využívána k podpoře či přímo léčení kojenců a předčasně narozených dětí. Pokud se zaměříme na organizaci hudebních programů pro těhotné maminky, spolupráce s našimi předními odborníky v oblasti muzikoterapie a konzultace s lékaři je více než nutná. Vzájemně všechny strany obohatí – pořadatele, hudebníky, ale i lékaře. Přináší nový pohled na přípravu dramaturgie i cenné zkušenosti.

Slova MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D., primáře Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci a vědeckého sekretáře České neonatologické společnosti ČLS JEP, mluví sama za sebe: „Pozitivní vliv hudby na matky a jejich děti v období před i po porodu je jednoznačně prokázán. Lékařská společnost novorozeneckého lékařství tuto iniciativu vítá a považuje za velmi prospěšnou. Každý z nás v nějaké formě potřebuje hudbu. Proč by tomu mělo být jinak u nenarozených i čerstvě narozených dětí? Jejich organismus prožívá nejdynamičtější období celého lidského života. Dalším, trochu méně složitým obdobím, je už jen dospívání. To, že se v dění mozku dítěte před narozením nevyznáme, neznamená, že neprodělává bouřlivý rozvoj. Už těhotenstvím nás naše děti začínají prověřovat, jak je budoucí maminka schopná postarat se o jejich blaho. Děti nám o sobě již v té době dávají vědět, ptají se a čekají odpovědi. Právě maminčina řeč či hudba může být jednou z nitek přediva spojujícího duše matky a dítěte. To, do jaké míry maminka naslouchala svému miminku v těhotenství, má pak obrovský význam pro jejich vzájemné naslouchání po celý následující život. Moderní vyšetřovací metody umožňují nahlédnout na to co, se v mozku dítěte děje. Hodně odpovědí jsme získali prostřednictvím předčasně narozených dětí, které nám předávají informace ze světa, o němž jsme dosud věděli jen velmi málo. Víme, že silný hluk vyvolává srdeční odpověď už od 18. týdne těhotenství. V 25. týdnu už hluk vyvolává pohyby či kopání, v 29. týdnu je odpověď na zvukové stimuly přítomna spolehlivě a v 35. týdnu těhotenství už sluch odpovídá úrovni sluchu dospělých. Během posledního trimestru těhotenství dochází ke zvětšování rozsahu frekvencí, které je plod schopen vnímat. Je také jisté, že plod v děloze slyší hlas matky i zvuky v jejím nejbližším okolí. Plodová voda ale část zvuku pohlcuje. Vlastní zážitky z prostředí jednotek neonatální intenzivní péče nám ukazují, jak jsou i ty nejmenší děti citlivé. Maminčin hlas, skutečný i reprodukovaný dítě zklidňuje a ulehčuje mu život v zajetí hadiček, inkubátoru a odloučení. Maminka, která se svým nenarozeným i narozeným dítětem nahlas promlouvá, zpívá mu nebo mu v dostatečné míře pouští hudbu, otevírá bránu společného souznění.“

Další zajímavé informace můžeme vyčíst ze zahraničních materiálů, kde probíhá výzkum prenatální hudby už od 70. let. Smysl sluchu je u plodu před narozením tím nejvíce rozvinutým a kromě hmatu je to právě sluch, který se podílí na prenatální stimulaci. Správná zvuková stimulace plodu později vede k lepší schopnosti hlasově se vyjádřit i uvažovat a pokládá základy pro pozdější učení v dětském věku. Hudba také podporuje rodící se vztah mezi matkou a dítětem. I předčasná rození dětí lze hudbou pozitivně ovlivnit. Dnešní všudypřítomný zvýšený stres má samozřejmě negativní vliv na průběh těhotenství a porodu. Je prokázáno, že při stresu se zvýšenou měrou vyplavuje stresový hormon katecholamin, který komplikuje těhotenství i samotný porod. Jak prokázaly nesčetné studie, určitá hudba stres i bolest efektivně snižuje.

  1. Charakteristika cyklu:

Na doporučení České muzikoterapeutiké asociace cyklus vzniká za odborné konzultace psychologa a muzikoterapeuta Mgr., MgA. Zdeňka Šimanovského, který pomohl s hlavní charakteristikou celého cyklu. V rámci dramaturgie koncertů budou provedena vybraná díla předních světových skladatelů s tematikou lásky i spojení mezi matkou a dítětem. Další důležitou náplní programů jsou témata přírody se zaměřením na přírodní živly, především vodu. Některé programy budou sestaveny zvukomalebně z klasické hudby meditativního, velmi melodického a celkově pozitivního charakteru. Koncerty budou pořádány v příjemném barevném osvětlení laděném do tmavě modrého světla a s projekcí obrazů i videí korespondujících s tématem mateřství. A na doporučení MUDr. Marcely Litovové budou mít nastávající maminky po koncertě možnost ve Dvoraně Rudolfina s odborníky prodiskutovat své pocity a prožitky, které měly během poslechu hudby. Koncerty budou probíhat s průvodní slovem obohaceným informacemi od spolupracujících odborníků. Moderování se ujme autorka projektu, Markéta Vejvodová.

  1. Protagonisté cyklu:

Je prokázáno, že vysoké tony působí na děti v prenatálním stavu velmi nepříjemně, nižší tony v uklidňující melodii velmi pozitivně. Z tohoto hlediska tedy velice záleží na rezonanční schopnosti nástroje a okolního prostoru, harmonickém kontextu hudby a samozřejmě také stylu hry samotného hráče. Pro dlouhodobou spolupráci byly osloveny umělkyně, které mají k této tematice blízko, mají široký repertoár, který dokázaly novému projektu plně přizpůsobit, a hrají buďto na nějaký libozvučný nástroj či jsou majitelkami příjemného a krásného hlasu. Violistka Jitka Hosprová, harfistka Kateřina Englichová a cembalistka Monika Knoblochová se představí v průběhu cyklu několikrát, pokaždé v různých komorních souborech. Zcela nově pro tuto řadu nastuduje dva programy mezzosopranistka Karolina Bubleová Berková za doprovodu klavíristy Marcela Javorčeka, který zároveň připraví slavná klavírní díla s vodní tematikou M. Ravela a C. Debussyho. Celý program na téma vodního živlu připravuje sopranistka Irena Troupová ve spolupráci s Petrou Matějovou, jejíž doprovod na kladívkový klavír bude jedním z mnoha hudebních pohlazení tohoto cyklu…V rámci 16 koncertů zazní také dva programy s originální instrumentací či nově zkomponovanými skladbami přímo pro budoucí maminky. Houslista a skladatel Pavel Fischer připravil se svou skupinou Bardolino speciální úpravu Janáčkovy Moravské lidové poezie v písních. Z Brna přijede houslové duo Due In Eterno společně s novou hvězdou avantgardní hudby, zpěvačkou a skladatelkou Evou Ginou, která pro budoucí maminky zkomponovala dvě skladby a během koncertu zahraje dokonce na mongolský nástroj morin khur. Tyto dva programy jsou také jediné, které se během cyklu budou reprizovat.

Dne 19. října 2010 celý cyklus otevře violistka Jitka Hosprová a cembalistka Monika Knoblochová. Ta také dne 7. června 2011 první cyklus hudebních pohlazení uzavře v programu nazvaném „Ptačí fantazie“, a to společně s Janou Semerádovou, která ptačí zpěv rozezní na barokní flétnu.

  1. Termíny a informace o místě konání cyklu:

Cyklus BM – Hudba jako pohlazení pro budoucí maminky


Sukova síň, úterý v 17.00

19.10. / 2.11. / 16.11. / 30.11. / 14.12. 2010

4.1. / 18.1. / 8.2. / 22. 2. / 1.3. / 29. 3. / 12.4. / 26.4. / 10.5. / 24.5. / 7.6. 2011

Vstupenky je možné zakoupit v pokladnách Rudolfina

Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty: 200, 250 Kč

V případě zakoupení vstupenek na 6 a více koncertů bude poskytnuta 20% sleva.

 

Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1

Tel.: 227 059 227, info@cfmail.cz, www.ceskafilharmonie.cz

Pro více informací kontaktujte:

Markéta Vejvodová: m.vejvodova@cfmail.cz, tel.: 227 059 227

Edukativní programy ČF

 

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip