Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Zlaté srdce 2006 má své majitele

Zlaté srdce 2006 má své majitele

Redakce Babinet

Nadace Naše dítě udělila v neděli 25. března 2007 Zlatá srdce nejlepším ochráncům dětí nominovaným v 2. ročníku soutěže zasvěcené dílu psychologa Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka. CSc. „Druhý ročník se setkal s velkým ohlasem - bylo zasláno celkem 134 hlasů pro 78 osobností z celé České republiky“ říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

O výsledcích soutěže rozhodli členové nezávislého poradního sboru Nadace Naše dítě PhDr. Václav Mertin z katedry psychologie Univerzity Karlovy (žák Prof. Zdeňka Matějčka), PaeDr. Eva Špačková a Ing. Zuzana Baudyšová.

Oceněných bylo celkem 10 ochránců dětí, přičemž na třetí příčce získala Zlaté srdce paní Eva Dvořáková za dlouholetou práci ve prospěch dětí v dětském domově Domino v Plzni, kde působí jako ředitelka a teta „Eva“. Druhým oceněným se stal pan Ivan Platz za 30 let pomoci dětem a mladistvým ohrožených drogou, kterým pomáhá najít „Cestu“ ve stejnojmenném stacionáři v Řevnicích. Za pěstounskou péči o děti, kterým zasvětili svůj život byli na prvním místě Zlatým srdcem oceněni manželé Marcela a Jaroslav Kopečtí z Hovězí. Mimořádnou cenu a díky za založení Baby boxů v České republice, které zachránily život již pěti dětem, si odnesl pan Ludvík Hess z Prahy.

Posláním projektu je veřejně ocenit osobnosti působící ve státních a nestátních organizacích, jež pomáhají týraným, zneužívaným, opuštěným, handicapovaným a jinak ohroženým dětem. „Tímto projektem chceme zároveň posilovat vědomí, aby se ochrana dětí a dětských práv stala věcí veřejnou a patřila k prioritním hodnotám naší společnosti“ poznamenává Ing. Zuzana Baudyšová.

Generálním partnerem 2. ročníku projektu Zlaté srdce je společnost Provident Financial. „Dlouhodobá spolupráce s Nadací Naše dítě nás velmi těší, neboť jsme si vědomi důležitosti všech osobností, jež se aktivně podílejí na ochraně práv dětí a není jim lhostejný osud mladé generace“ říká generální ředitel společnosti Provident Financial Kenneth McPartland. „Jsem velmi ráda, že spolupráce se společností Provident Finacial bude pokračovat i nadále. Například podporou projektu Skládačka naší nadace, jenž je určen pro děti týrané, opuštěné a handicapované a který bude podpořen částkou 350 000 Kč,“ říká ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová.

Provident Financial, „Společnost, která má srdce“, podporuje pestrou škálu dobročinných občanských akcí nejen na regionální úrovni v místech, kde působí její obchodní zástupci, zaměstnanci a zákazníci, ale i na celostátní úrovni, kde mimo jiné podporuje Nadaci Naše dítě, občanské sdružení Zdravotní klaun či Nadaci Archa Chantal. Déle než tři roky Provident Financial podporuje společensky prospěšné projekty ekologického zaměření – např. projekt Ekoškola zabývající se ekologickým vzděláváním na základních školách. Provident Financial se umístil v žebříčku „Top Firemní filantrop 2006“ na 18. místě z 50 zařazených společností s celkovým objemem 7,2 milionu korun darovaných prostředků.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip