Babinet.cz  /  Magazín  /  Pod lupou  /  Mladiství a brigáda: Jaká práva a povinnosti existují ve vztahu mladistvých a jejich zaměstnavatelů?

Mladiství a brigáda: Jaká práva a povinnosti existují ve vztahu mladistvých a jejich zaměstnavatelů?

25.9.2022 - redakce Babinet.cz

Za mladistvého se považuje osoba, která dosáhla věku 15 let, ale ještě nepřekročila 18 let věku. „Mladiství mohou uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr nejdříve po dosažení věku 15 let, avšak s výkonem této práce mohou začít až ve chvíli, kdy ukončí povinnou školní docházku. Souhlas rodičů už ale není zapotřebí,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

fotografie: Pexels

Zákoník práce mladistvé chrání. Zejména nesmí až na zákonné výjimky vykonávat práci v noci, přesčas, musí vykonávat práce, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému vývoji. Dále nesmí mladistvý zaměstnanec pracovat více jak 8 hodin denně a zároveň 40 hodin týdně, a to ani pokud má více prací najednou. V tomto případě zaměstnavatelé často požadují po zaměstnanci čestné prohlášení, že nevykonává práci u jiného zaměstnavatele.

Zaměstnavatel je dále povinen poskytnout mladistvému zaměstnanci nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby mladistvý zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Mladiství zaměstnanci dále nemohou vykonávat práce, kde je nutné uzavření hmotné odpovědnosti (např. práce pokladní), jelikož hmotnou odpovědnost lze se zaměstnancem uzavřít až po dosažení 18 let věku. Obecně lze říci, že až na výjimky mladiství nesmí vykonávat fyzicky velmi náročné a rizikové práce.

Mladiství by měli postupně a přiměřeně svému věku získávat pracovní znalosti a návyky. „Život nejsou jen hry, radosti a odpočinek a pro rodiče, mladistvé i pro celou společnost je důležité, aby první pracovní zkušenost byla dobrá,“ uzavřela Eduarda Hekšová. S ohledem na velkou nabídku letních brigád lze doporučit jejich pečlivý výběr, případné podmínky pro výkon práce konzultovat, a zejména dbát na to, aby ujednání o pracovněprávním vztahu bylo písemné.

zdroj: dTest

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz