Babinet.cz  /  Magazín  /  Zdraví  /  Diabetes jako druhá nejčastější komorbidita zemřelých s covidem

Diabetes jako druhá nejčastější komorbidita zemřelých s covidem

17.12.2021 - redakce Babinet.cz

Pandemie covidu-19 zasahuje některé skupiny obyvatel výrazněji než jiné. Jednou z ohrožených skupin jsou lidé s diabetem[1]. Ten je druhou nejčastější komorbiditou[2] zemřelých s covidem-19[3]. Diabetici jsou obecně vystaveni zvýšenému riziku vážných infekcí. Závažnost jejich průběhu u nich mohou ovlivnit zejména  vysoké, nebo naopak nízké hodnoty cukru v krvi[4] a obezita[5].

fotografie: Freepik

„Během pandemie covid-19 nenavštěvují mnozí diabetici ambulance diabetologů tak často jako obvykle, nemusí tak docházet k pravidelným úpravám léčby a léčebných opatření, mohou být vynechávána některá preventivní vyšetření a také nezbytná edukace,“ vysvětluje prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin), vědecký sekretář České diabetologické společnosti ČLS JEP  a dodává: „Kompenzace onemocnění tak u mnoha pacientů s diabetem nemusí být ideální, což následně zvyšuje riziko horšího průběhu onemocnění covidu-19.“ „Apelujeme proto na pacienty, aby nezanedbávali pravidelné lékařské kontroly, diskutovali s diabetology zlepšení jejich léčby a požádali je o vyšetření, na která mají nárok ze zdravotního pojištění, např. dlouhého cukru, očního pozadí. Dobře kompenzovaný diabetik má totiž v případě nákazy covid-19 lepší prognózu,“ doplňuje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. 

Diabetes je komplexní onemocnění, které vyžaduje kontinuální součinnost (dobře edukovaného) pacienta a lékaře. V rámci pravidelných kontrol hodnotí odborník míru kontroly nad onemocněním, tj. jak společně zvládají pomocí léčiv a režimových opatření optimalizovat hodnoty glykémie (hladiny cukru v krvi), krevního tlaku, lipidů a udržet optimální tělesnou hmotnost.

Opatření jsou průběžně upravována tak, aby pacient dosahoval co nejlepší možného stavu (tzv. kompenzace onemocnění) a dařilo se předcházet závažným, chronickým komplikacím, které s onemocněním souvisí. Jedná se zejména o diabetické onemocnění ledvin, diabetickou retinopatie (poruchy zraku), horší průběh infekcí a komplikace označované jako diabetická noha[6]. 

V průběhu koronavirové pandemie se intenzita pravidelných návštěv u lékařů snížila. „Telemedicína, vč. možnosti telefonických kontrol a e-receptu, v mnohém pomohla. Je však třeba si uvědomit, že standardní péči nahradit nedokáže,“ vysvětluje prof. Prázný. Často proto nedochází k pravidelným, osobním konzultacím, sledováním glykémie, úpravám léčby ani doprovodným vyšetřením, která jsou u pacientů s diabetem nezbytná. K již zmíněným zdravotním komplikacím se zároveň přidala další – zvýšené riziko horšího průběhu onemocnění covidem-19[7].

Diabetes v ČR

1 300 000              odhadovaný počet lidí s diabetem v roce 2030

1 038 262              aktuální počet pacientů

25–30 000            roční nárůst pacientů

20 %                       prevalence onemocnění u věkové skupiny 65+

2–5 %                     pacienti s „prediabetem“

2 %                         lidí o své nemoci neví

Vliv diabetu na průběh covidového onemocnění: zkušenost z ČR a ze světa

Dostupná data v ČR ukazují, že diabetes je druhou nejčastější komorbiditou zemřelých s covidem, trpěla jím téměř jedna třetina zemřelých pacientů[8]. Zároveň, poslední unikátní data z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS, ÚZIS) ukazují meziroční, skokový nárůst zemřelých pacientů s diabetem, a to téměř o 20 %[9]. V předchozích letech se úmrtnost pohybovala mezi 35 – 37 tisíci pacienty ročně, v roce 2020 poskočila na 45 279[10].

Česká data nejsou ve srovnání se zahraničím ničím výjimečná. Z informací amerických Center pro kontrolu a prevenci nemocí vyplývá, že diabetes se pojí s vyšším rizikem úmrtí, a to zejména při horší kompenzaci. Byl popsán více než trojnásobný nárůst úmrtí.[11] 

  • Podíl diabetiků 2. typu u pacientů s covidem-19 v USA činil u nehospitalizovaných pacientů 6 %, u hospitalizovaných již 24 %, mezi přijatými na jednotku intenzivní péče pro těžký průběhu onemocnění covid-19 bylo 32 %.
  • Itálii byla hlášena 17% prevalence diabetu u pacientů, kteří byli pro vážný průběh covid-19 přijati na jednotky intenzivní péče.
  • Ve Velké Británii bylo na jednotky intenzivní péče přijato 18,3 % diabetiků s vážným průběhem covidu-19.
  • Další studie prokázala významnou převahu diabetiků zemřelých na covid-19 ve srovnání s přeživšími na odděleních jednotek intenzivní péče ve Španělsku (30,5 % vs. 19,75 %).

Dostupné zahraniční studie v odborných, recenzovaných časopisech dále potvrzují, že pro pacienty s diabetem jsou vysoké i nízké hodnoty glykémie rizikovými faktory v případě nákazy covidem-19.[12] U pacientů s nedostatečně kontrolovanou glykémií byl navíc pozorován nárůst závažnosti onemocnění a také nárůst úmrtnosti.[13] Obdobně tomu je s obezitou, která často diabetes provází. Pacienti

 

zdroje:

[1] Cukrovka je v ČR i ve světě jednou z nejrozšířenějších chorob. Jen v České republice bude podle prognózy s touto nemocí v roce 2030 léčeno až 1,3 milionu lidí. V roce 2012 přitom činil jejich celkový počet „pouhých“ 903 964, o šest let později pak už 1 018 275.

[2] „Komorbidita“ je současný výskyt vícero onemocnění.

[3]Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Data-o-celkové-mortalitě-a-o-př%C3%ADčinách-úmrt%C3%AD-pacientů-s-covid-19.pdf.

[4] Jedná se o tzv. glykovaný hemoglobin, HbA1c.

[5] Zdroj: Crouse AB, Grimes T, Li P, Might M, Ovalle F, Shalev A, et al. Metformin Use Is Associated With Reduced Mortality in a Diverse Population With COVID-19 and Diabetes. Front Endocrinol. doi: 10.3389/fendo.2020. 600439

[6] V minulých obdobích trpělo diabetickým onemocněním ledvin 10 % pacientů z celkového počtu léčených diabetiků, z toho 33 % jich bylo postiženo selháváním ledvin. Diabetická retinopatie byla zaznamenána u 11,7 % pacientů, z toho 23,7 % mělo velmi nebezpečnou proliferativní formu, která má za následek novotvorbu cév, sklivcovou hemoragii, riziko odchlípení sítnice a poruchu zraku. Z celkového počtu pacientů s diabetickou retinopatií bylo 2,6 % postiženo slepotou. Další zaznamenávanou komplikací je tzv. diabetická noha. V České republice se toto vážné postižení dolní končetiny týkalo v průměru 5,6 % sledovaných diabetiků. Nejtěžším důsledkem této komplikace diabetu je amputace dolní končetiny, která musela být provedena u 18,5 % pacientů s diabetickou nohou.

[7] Zdroj: Shauly-Aharonov M, et al. Both high and low pre-infection glucose levels associated with increased risk for severe COVID-19: New insights from a population-based study. PLOS One. Published: July 22, 2021. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254847

[8] droj: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Data-o-celkové-mortalitě-a-o-př%C3%ADčinách-úmrt%C3%AD-pacientů-s-covid-19.pdf.

[9] Zdroj: NRHZS 2010-2020, LPZ 1994-2020.

[10] Zdroj: NRHZS 2010-2020, LPZ 1994-2020.

[11] Zdroj: Salvatore Corrao et al. Type 2 Diabetes Mellitus and COVID-19: A Narrative Review. Frontiers in endokrinology. SYSTEMATIC REVIEW published: 31 March 2021 doi: 10.3389/fendo.2021.609470

[12] Zdroj: ly-Aharonov M, et al. Both high and low pre-infection glucose levels associated with increased risk for severe COVID-19: New insights from a population-based study. PLOS One. Published: July 22, 2021. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254847

[13] Zdroj: 6. Singh AK, et al. Does poor glucose control increase the severity and mortality in patients with diabetes and COVID-19? Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews Volume. 2020; 14, (5):725-727.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz