Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Budoucnost patří nanovláknům

Budoucnost patří nanovláknům

7.9.2012 - Redakce Babinet

Odborníci soustředění kolem globálního centra excelence a obchodu v oblasti nanovláken -  NAFIGATE Corporation, bleskově zareagovali na nedávné výsledky původní studie Univerzity v Edinburgu. Na portálu nafigate.com, jehož odbornost garantuje 14členný Advisory Committee složený z profesorů univerzit v Americe, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji, Německu a ČR, se ostře ohradili proti obecným tvrzením o škodlivosti nanovláken. „ Britská studie se týká pouze velmi omezeného segmentu, přičemž její výsledky a zmiňované negativní dopady byly bohužel zevšeobecněny pro celý nanovlákenný trh, což je zcela nepřijatelné, nevědecké a kolegové z Edinburgu tomu měli zabránit,“ uvedl Ing. Stanislav Petrík, CSc. z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na Technické univerzitě v Liberci. 

Portál NAFIGATE, který propojuje svět vědy s průmyslovou produkcí nanomateriálů, v tomto duchu zveřejnil řadu argumentů dokládajících převážně pozitivní výsledky výzkumů vlivu nanostruktur na lidské zdraví a životní prostředí. „Výsledky edinburské studie nemají pro další rozvoj trhu nanovláken praktický význam. Zkoumaná nanovlákna byla stříbrná a niklová. Taková vlákna se ale v praxi běžně vůbec nevyrábějí. Takže se bavíme o výzkumu s mizivým praktickým významem, který obsahoval již dříve známá fakta o vláknech delších než0,005 milimetrů. Zbytečně vznikl podnět pro šíření paniky,“ zdůraznil Ladislav Mareš, člen mezinárodního Advisory Committee, zakladatel NAFIGATE Corporation.

Nejdůležitějším argumentem vědců z NAFIGATE i odborníků z praxe je, že nanomateriály, které mimo jiné nachází uplatnění v tkáňovém inženýrství nebo při léčbě rakoviny, mohou být vyráběny s nulovým nežádoucím únikem nanovláken do okolního ovzduší. To je závěr, který je důležitý právě ve vztahu k výstupům z Edinburgu, kde vědci zkoumali vliv nanovláken na zdraví lidí v závislosti na jejich délce a upozornili, že „delší“ nanovlákna mohou lidem škodit při vdechování. 

„Studie z Edinburgu zapomíná na fakt, že při naprosto dominantní výrobě formou elektrostatického zvlákňování vůbec žádná nanovlákna do vzduchu neunikají. Naopak dochází i k vychytávání dalších částic z okolního vzduchu na principu podobném domácím čističkám vzduchu pro alergiky,“ uvedl S. Petrík. Stroje k průmyslové výrobě nanovláken, které se vyrábějí díky společnosti Elmarco v ČR, jsou všechny založeny právě na tomto principu - na elektrospiningu. Firma navíc již dříve zahájila z vlastní iniciativy výzkum reakcí živé tkáně na přítomnost několika druhů nanovlákenných materiálů. Experimenty probíhaly ve Výzkumném ústavu biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. V roce 2009 také nechala detailně změřit, a to Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR, obsah nanovláken ve vzduchu při jejich průmyslové výrobě, ale i při zpracování polymerních nanovlákenných materiálů (stříhání, řezání, skládání). Výsledek byl jednoznačný – k žádnému úniku nedošlo.

Lidé, kteří se stávají běžnými uživateli nanovláken – ve formě filtrů, stavebních materiálů, oděvů, kosmetických přípravků nebo třeba léčiv - by se tedy podle něj neměli obávat nanomateriálů jako takových. Navíc nanomateriály samy dovedou dokonale chránit i před vdechováním popisovaných škodlivých nanočástic ze stříbra a niklu. „Nanovlákenné respirátory jsou až 10krát účinnější než jejich předchůdci z klasických materiálů, díky tomu zachytí i nanočástice,“ upozornil Ing. Petrík.

Na celém světě nyní probíhá velmi úspěšný intenzivní výzkum a vývoj nanovlákenných materiálů pro náhrady lidských tkání. Vzniká celý nový vědní obor – nanomedicína a nanovlákna nachází uplatnění v tkáňovém inženýrství nebo při léčbě rakoviny. Nanovlákna z biopolymerů již dnes zachraňují životy přímo v těle pacientů  - identifikují rakovinné buňky dříve než kterákoli jiná metoda na světě, umístí v těle pacientů s HIV cíleně látky, které brání rozvoji AIDS nebo přinesou člověku s nemocným srdcem protein vedoucí k „opravě“ cév (viz články z globálního portálu www.nafigate.com). „Jestliže v této fázi vyvoláme u lidí strach z nanosvěta, bráníme řešení mnoha globálních problémů lidstva, od čištění a odsolování vody, přes skladování energií až po léčbu nádorových a kardiovaskulárních nemocí,“ zdůraznil zakladatel NAFIGATE L. Mareš.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz