Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Možnosti flexibilního úvazku? Ano i to je možné!

Možnosti flexibilního úvazku? Ano i to je možné!

17.6.2012 - Patricie Šedivá

Pečujete o malé dítě či nemohoucí babičku? Ptejte se po flexibilním úvazku.
Flexibilní pracovní úvazky umožňují poskytnout práci i těm zaměstnancům, kteří na plný úvazek pracovat z různých důvodů nemohou – starají se o potomka či prarodiče, studují, dojíždějí za prací daleko, nebo mají vlastní zdravotní důvody. Nejčastějším důvodem však zůstává potřeba skloubit rodinu a péči o děti s kariérou. Flexibilní pracovní uspořádání nabízí příležitost rychlejšího zapojení zaměstnanců při zachování rovnováhy osobního a pracovního života a stává se tak silnou motivací pro řadu pracovníků. Naštěstí si to firmy pomalu začínají uvědomovat.

T-mobileJaké možnosti existují?
Především je tu možnost pružné pracovní doby neboli posun začátku pracovní doby podle potřeby, zkrácený pracovní úvazek, homeoffice (práce z domova), práce na živnostenský list či dohoda o vykonané práci, a existuje také tzv. job sharing (sdílené pracovní místo). Některé firmy svým zaměstnancům ještě poskytují různá krátkodobá pracovní volna či přerušení výkonu práce na předem sjednanou dobu.

Výhodou alternativních úvazků je jednoznačně možnost snadnější adaptace, jednodušší skloubení práce s osobním životem, zvýšení sebedůvěry a také loajality vůči firmě, schopnost výkonněji organizovat své pracovní úkoly a participovat odpovědněji na chodu organizace.

I flexibilní úvazky však mají svá úskalí – rozhodně nejsou pro každého právě pro to, že je nezbytné přesnější načasování práce, výrazně lepší komunikace mezi kolegy, a také přesná specifikace zadaných úkolů. Někomu může časem vadit i propojení se soukromým životem a záhy zjistí, že pevně daná pracovní doba má také své výhody.

Práce z domova
Homeoffice, neboli práce z domova lze aplikovat pouze tam, kde to umožňuje povaha práce z hlediska pracovní agendy a chodu daného týmu. Mohou ji tedy mít ti zaměstnanci, kteří nejsou v přímém kontaktu se zákazníkem, nejsou přímo odpovědní za provoz služeb a jejich povaha práce umožňuje, aby nebyli přítomni na pracovišti. Tuto formu zpravidla schvaluje přímý nadřízený, který má přesnou představu o pracovní náplni konkrétního podřízeného. Poskytuje se buď na určité dny v týdnu nebo na určitý počet hodin/dnů v týdnu, velmi zřídka firmy využívají i možnost úplné práce z domova. 

Jedno místo pro dva
Další možností, kterou firmy pomalu začínají nabízet svým zaměstnancům, je tzv. job sharing neboli sdílená pozice. V podstatě to znamená, že dvě osoby vykonávají tutéž práci v rámci jednoho pracovního místa a v rámci stanovené pracovní doby se na pozici střídají. Tato možnost je nejnáročnější z hlediska řízení: vyžaduje optimální organizaci práce, sledování pracovní výkonnosti a výsledků hned u dvou osob namísto jedné, kontrolu předávání informací apod., na druhou stranu je ale obrovskou motivací pro dané dva zaměstnance. Zaměstnanci se zpravidla střídají po dnech, někde i na směny (ranní - odpolední).

Zkrácené úvazky
Tato forma flexibilního uspořádání bývá nabízena a využívána  nejčastěji, a to především proto, že je vhodná pro téměř všechny pozice. Ti, kteří by za normálních podmínek plného pracovního úvazku nebyli schopni docházet do zaměstnání, mohou takto fungovat na 100 %. Tento úvazek je poněkud náročnější pro samotného zaměstnance – nezřídka se objevují snahy „naložit“ zaměstnanci s 6hodinovým úvazkem práci na úvazek plný. 

Krátkodobé volno nebo až půlroční pauza
Některé firmy začaly nabízet také krátkodobá neplacená volna. Ta bývají zpravidla v řádu dní, maximálně týdnů. Větší firmy, jako je například T-Mobile Czech Republic, pak nabízejí přerušení výkonu práce neboli tzv. career break. Jde o přerušení pracovního výkonu na dobu 1-6 měsíců; zaměstnanci za tuto dobu nenáleží mzda a nemá nárok na využívání systému benefitů. Pracovní poměr se ovšem nemění, zaměstnanec se po ukončení přestávky vrací opět na pracoviště i na pozici sjednanou v pracovní smlouvě. Jedinou podmínkou pro využití této možnosti je, že pracovník musí být ve společnosti zaměstnán minimálně 2 roky.

Firmy tedy mají nástroje a možnosti, jak pracovníkům vyjít alespoň částečně vstříc a podpora rodičů vracejících se z mateřské či rodičovské je jednou z nich. Vždyť pro podnik není nic lepšího, než spokojený, motivovaný a loajální zaměstnanec!

Zdroj: T-Mobile

Přečtěte si též článek Chytrý telefon je praktický pomocník.


Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz