Babinet.cz  /  Magazín  /  Styl  /  Jaký vliv má přibývající věk na koupelnovou a koupelovou kulturu?

Jaký vliv má přibývající věk na koupelnovou a koupelovou kulturu?

Redakce Babinet

Soutěž ukončena!

Lidé moderních průmyslových národů se dožívají stále vyššího věku. Již nyní je kolem třetiny obyvatel v těchto zemích starších 50 let, tendence stoupá. Do roku 2035 se průměrná střední délka života zvýší o další čtyři až pět let. Postupující demografická přeměna s sebou přináší také změnu individuálních požadavků na koupelnu. Z pověření firmy Kaldewei, evropské jedničky ve výrobě koupelových van, zkoumal renomovaný kolínský ústav rheingold pro kvalitativní analýzy trhu a médií aktuálně změnu potřeb v koupelně v morfologické studii „Koupelnová a koupelová kultura generace 50plus”.

Životní skutečnost generace 50plus

Studie dokazuje, že stáří je psychologicky komplexním a především ambivalentním procesem, který je individuálně vnímán zcela rozdílně. Tak popisují dotazovaní stáří jednak jako „osvobozené vychutnávání“, které umožňuje neomezený, aktivní životní požitek. K tomuto idealizovanému vnímání dochází kupříkladu při vstupu do důchodového věku, který přislibuje novou volnost, nevázanost a sebeurčení. Na druhé straně stojí naproti tomu v realitě zkušenosti, ve kterých je stáří primárně pociťováno jako postupující omezování a překážky.

Při dotazování v této logice na nové požadavky na své soukromé životní zázemí a obytné prostředí vyjadřují lidé starší 50 let obzvláště často přání nových, komfortnějších koupelen, které umožňují dokonalý prožitek hýčkání a pohody. O to citlivěji zároveň reagují na dotaz ohledně vybavení koupelny specificky vhodné pro stáří. „Na základě výsledků předchozích studií ústavu je absolutně pochopitelné, že toto napínavé, ambivalentní vnímání stáří má zejména dopady na individuální požadavky na soukromou koupelnu. Jak víme, má koupání a sprchování z psychologického hlediska nesrovnatelně intenzívnější význam než kupříkladu užívání kuchyně“, říká Martin Koch, vedoucí oddělení podnikové komunikace firmy Kaldewei.

Vana Elipso Duo hranaté/ 190x100x45/ 32 480 Kč bez DPH

Funkční přeměna v koupelně: z tranzitní stanice k oáze hýčkání a pohody

Dosavadní poznatky ukazují, že více než dvě třetiny dnešních koupelen vyžaduje renovaci. Jak dokazuje aktuální studie, je rozhodnutí k renovaci koupelny vázáno často na „pociťovaný“ přechod do nového životního období. K tomu patří zejména situace jako je vystěhování dětí nebo začátek důchodového věku, nebo když člověk jednoduše „cítí stáří“. Před tímto pozadím lze rozlišovat dva různé motivy pro renovaci: Jednak je to přání obnovení resp. individuální reorganizace koupelny. Jaksi to s člověkem zestárlo a nese viditelné stopy stáří, které nevědomky připomínají i neoblíbené stránky vlastního stárnutí. Za druhé bude koneckonců nutné indikované přizpůsobení se prvním tělesným omezením, aby bylo možno ve věcech tělesné očisty a péče co možná nejdéle jednat nezávisle.

Vedle těchto čistě praktických úvah mění koupelna především také psychologicky svůj význam. Dokud jsou v popředí úkoly pracovního života, je prožívána spíše jako „funkční“ místo – jistý druh tranzitní stanice, ve které člověk denní péčí o tělo splňuje především sociální povinnost vůči společnosti. Po odstoupení z „veřejného“ života a získání času k volnému disponování je koupelna silněji pociťována jako „egocentický“ prostor, ve kterém se člověk může sám dle libosti hýčkat. Z této přeměny funkce vyplývá přání zrealizovat koupelnu snů, zhodnotit její vybavení a dopřát si více než standardní řešení.

Znovuobjevení a krize koupání

Jak rozličné jsou záliby a zvyklosti týkající se koupelny, v jednom se dotazovaní sjednocují: s přibývajícím věkem potřebuje člověk v koupelně více času a tento čas si také dopřává. Psychologicky je navíc mnohem intenzivněji prožíván zejména nový duševní start spojený s koupáním a sprchováním. „Mnohem silněji než v mladším věku pociťují osoby starší 50 let prožitek koupání a sprchování jako ‚studnu mládí’, která umožňuje reálně pociťovanou, rozsáhlou revitalizaci“ vysvětluje Martin Koch tento psychologický „impuls svěžesti“.

(Foto: vanička Superplan / 120 x 90 x 2,5 cm / 11 844 Kč bez DPH. Příplatek za dekoraci 4 536 Kč bez DPH (platí pro všechny rozměry vaniček)

Možnost prožít více času v koupelně vychází nejprve vstříc zejména těm lidem v nejlepším věku, kteří patří k „typům koupacím“. Silněji než „typy sprchové“ mají tendenci přetvořit koupelnu na soukromou oázu hýčkání a pohody, ve které se cítí dobře a bezpečně. Přitom si přejí právě „mladší staří“ větší koupelovou vanu, ve které se lze koupat i ve dvou, nebo přechod na vanu vířivou. Zároveň je však koupání s přibývajícími známkami stáří pociťováno jako problematické. Mnozí „koupací“ se proto loučí ve stáří s koupáním a „spokojují se“ se sprchou.

Přizpůsobení koupelny „pro stáří“

Stejně jako „stáří“ samo o sobě se také téma přizpůsobení koupelny pro stáří ukazuje jako velmi ambivalentní. V ideálním případě chce člověk na jedné straně včas učinit opatření k tomu, aby mohl žít co možná nejdéle samostatně. Na druhé straně by „vhodnost pro stáří“ neměla být při plánování koupelny středem pozornosti, ale měla by být takříkajíc neviditelně integrována – to je výzvou obracející se na vývoj výrobků. V popředí se přitom objevují aspekty, jako je komfort a pohodlí, například zásluhou sprch s větší podlahovou plochou nenáročnou na péči, příjemný, inovativní design výrobků, ale také bezpečnost, zaručovaná třeba speciálními protiskluzovými povrchy.

Milé dámy, odpovězte správně na soutěžní otázky a 4 z vás získají polštáře Kaldewei do vany!

Soutěž začíná 20.2. a trvá do 7.3.2009. Všeobecná soutěžní pravidla naleznete ZDE

Odpovědi na otázky naleznete na ZDE

GRATULUJEME

Diana Čermáková, Anežka Novotná, K. Amboš, Marie Rohošková

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz