Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  O společnosti Cryo-Save

O společnosti Cryo-Save

Redakce Babinet

Cryo-Save je dynamicky rostoucí společnost, poskytující zdravotnické služby; ve svém podnikání se zaměřuje na odběr, zpracování a uchovávání zralých kmenových buněk. Společnost byla založena v roce 2000, sídlí v Holandsku a má pobočky v 36 zemích na 3 kontinentech (v Evropě, Asii a Africe). Český program je nazýván Cryo-Save Česká republika (Cryo-Save CZ).

Hlavním oborem podnikání společnosti Cryo-Save je uchovávání zralých krvetvorných kmenových buněk (KKB), izolovaných z pupečníkové krve u právě narozených dětí. Společnost Cryo-Save je vedoucí soukromou bankou kmenových buněk z pupečníkové krve v Evropě; uchovává více než 55.000 vzorků pupečníkové krve. Cryo-Save vlastní nebo má přístup k moderním laboratořím a skladovacím prostorám buněk v Belgii, Dubaji a na dvou místech v Německu. Cryo-Save se nikdy nezabývala uchováváním ani množením embryonálních kmenových buněk, a rozhodně to nemá v úmyslu ani do budoucna.

Kromě uchovávání pupečníkové krve vyvinula společnost Cryo-Save také patentovanou technologii pro izolaci, odběr a uchovávání mezenchymálních kmenových buněk (MKB), odebraných přímo z pupečníku (nikoliv z krve, proudící pupečníkem). MKB jsou „plastičtější“ než KKB a mají tedy mnohem širší možnost léčebného využití. V pupečníku se jich také nachází mnohem více než KKB v krvi pupečníku. Doposud byla tradičním zdrojem MKB kostní dřeň. Cryo-Save věří, že odběr MKB z pupečníku představuje první dostupnou možnost k odběru MKB bez použití invazivních metod. Komercionalizace odběru a uchovávání MKB tak pro společnost Cryo-Save představuje hlavní příležitost růstu.

Vedle své hlavní aktivity, kterou je uchovávání buněk, vyvinula společnost Cryo-Save ve spolupráci s renomovanými mezinárodními středisky i technologii růstu (množení) odebraných kmenových buněk.

Cryo-Save je zakládajícím členem konsorcia ITERA (International Tissue Engineering Research Association), mezinárodního fóra vědců a výzkumníků, kteří se zabývají kmenovými buňkami a obnovou tkání. Společnost Cryo-Save byla společně s pěti evropskými univerzitami a Institutem Fraunhofer vybrána k provedení základního výzkumu na poli metod uchovávání zmrazením v rámci rámcového programu CRYSTAL, financovaného EU.

O uchovávání pupečníkové krve

Použití kmenových buněk k regeneraci lidských tkání nabývá na významu v řadě pokročilých léčebných terapií. Kmenové buňky z pupečníkové krve mají podstatné přednosti: odběr je snadný a bezbolestný a nepředstavuje riziko pro matku ani dítě; kmenové buňky jsou velice životaschopné díky tomu, že jsou odebrány na samém počátku života dítěte; kromě toho zde neexistuje riziko odmítnutí buněk organismem či infikování neznámou chorobou.

Cryo-Save CZ poskytuje budoucím rodičům úplnou soupravu na odběr krve, která je při porodu použita lékaři, sestrami či jiným zdravotnickým personálem. Krev je odebrána z pupečníku a vzorek je předplacenou kurýrní službou odeslán do skladovacích prostor společnosti ke zpracování, analýze a uskladnění. Vzorky jsou prověřeny na přítomnost onemocnění a poté analyzovány za účelem zjištění typu tkáně; kmenové buňky jsou izolovány z pupečníkové krve a před zmražením i spočítány. Když se vzorky zmrazí, jsou uloženy do plynové fáze tekutého dusíku a v laboratorních podmínkách uchovávány po dobu nejméně 20 let. Kmenové buňky mohou být v budoucny použity pro léčebné účely, pokud to dítě v průběhu života potřebuje.

Cryo-Save poskytuje službu uskladnění po dobu prvních 20 let, po jejichž uplynutí se již dospělý může rozhodnout, zda chce ve službě pokračovat.

O výzkumu kmenových buněk a o zralých kmenových buňkách

Lékařští výzkumníci věří, že terapie pomocí kmenových buněk má potenciál radikálně změnit léčbu lidských onemocnění. Řada terapií využívajících zralé kmenové buňky již existuje; příkladem je transplantace kostní dřeně, využívaná pro léčbu leukémie. Výzkum kmenových buněk však nabízí příslib využití kmenových buněk pro řadu dalších onemocnění, včetně rakoviny, Parkinsonovy choroby a zranění míchy.

Existují dva druhy kmenových buněk - embryonální kmenové buňky a zralé (či somatické) kmenové buňky. Embryonální kmenové buňky pocházejí z embryí většinou čtyři až pět dní starých, která mají podobu dutého mikroskopického shluku buněk ve tvaru kuličky nazývané blastocysta. Embryonální kmenové buňky mají schopnost téměř neomezeného množení a dokáží se vyvinout v podstatě v jakýkoliv typ buňky, čímž představují potenciální zdroj pro regenerativní medicínu a nahrazení tkáně po zranění či onemocnění. Vzhledem k tomu, že pocházejí z embryonálních tkání, je však použití těchto buněk zdrojem zásadních etických sporů.

Zralé kmenové buňky naproti tomu pocházejí z kostní dřeně, krve, tukových tkání či pupečníku. Tyto kmenové buňky mají sice omezenou možnost vyvinout se v různé typy buněk, poskytují však vhodnou alternativu a nejsou předmětem žádných etických diskusí, jako je tomu v případě výzkumu embryonálních kmenových buněk.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz