Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Nebojme se stáří, buďme veselými seniory!

Nebojme se stáří, buďme veselými seniory!

Redakce Babinet

Pojem „stáří“ je dnes obecně chápán jako cosi negativního. Jde o slovo, které nechceme slyšet. Ovšem, když je nám dvacet, třicet, jen těžko si dokážeme představit, že budeme staří. Máme pocit, že se nás stárnutí vůbec netýká. Podle údajů Českého statistického úřadu však budou v roce 2035 osoby starší 60 let tvořit třetinu české populace. Dnes je to asi 17 procent. Stáří je tedy budoucnost nás všech.

O stáří koluje mnoho nepravdivých mýtů. Ani si neuvědomujeme, že jim podléháme, mladí i ti staří. Prvním z nich je ten, že stáří rovná se nemoc. Je pravdou že s přibývajícím věkem přijdou i nemoci, ale kdyby stáří bylo chorobou, pak by se určitě dalo léčit. Stejným mýtem je i tvrzení, že ve stáří člověk „přestává myslet“. Nejlepší odpovědí na toto tvrzení jsou Univerzity třetího věku, které se těší velké oblibě posluchačů-seniorů. K dalším mýtům stáří patří ukončení sexuální aktivity. Není tomu tak. I když fyzické změny způsobené stárnutím patrně ovlivňují náruživost mužů i žen, pro mnoho seniorů zůstává sexualita důležitým a naplňujícím aspektem života. A tak bychom mohli vyjmenovávat další a další předsudky spojené se stářím a stárnutím.

Kult stáří dnes vystřídal kult mládí. Nezapomeňme však, že všechny lidské kultury v dějinách si starších vážily a považovaly vyšší věk za věk moudrosti. Věk, v němž je možno předávat cenné zkušenosti právě těm mladším. Takzvaná Rada starších byla přece předchůdcem parlamentu!

Užitečný a smysluplný život může senior vést i dnes. A to, pokud si zachová úctu sám k sobě, pokud se pokusí vydobýt si své nezastupitelné místo ve společnosti a bude se svými fyzickými nedostatky s pomocí lékařů, rodiny a přátel bojovat. Pak i přes své choroby a trápení může kolem sebe rozdávat radost a dobrou náladu – a možná i leccos dalšího.

Akciová společnost Walmark spolu s Diakonií Českobratrské církve evangelické se rozhodla prostřednictvím kampaně 9 mýtů o stáří upozornit na zbytečné pověry spojené se stářím a stárnutím a nabídnout rady k jejich snazšímu překonání. Společně s produkty firmy Walmark se tak na pulty lékáren, a tím i ke statisícům občanů, dostává řada rad od renomovaných odborníků z oblasti gerontologie a sociologie. Ambicí této aktivity je upozornit celou společnost na skutečnost, že stáří není nemoc, ale je součástí života každého člověka. Každý příbalový leták obsahuje popis jednoho mýtu a několik rad, informací a kontaktů pro snazší zvládnutí popsaných životních situací. Všechny letáky obsahují společný kontakt na telefonní linku s nepřetržitým provozem: Seniortelefon 800 157 157, kterou provozuje Občanské sdružení Život 90.

9 mýtů o stáří

1. STÁŘÍ A ZDRAVÍ

Každý věk s sebou nese určité komplikace, popřípadě zdravotní rizika. V dětství to mohou být dětské infekční nemoci, mládí je zase divoké – tu a tam se něco přihodí, pád z kola apod. Ve vyšším věku se pak vyskytuje celá řada nemocí, se kterými se v mládí prakticky nesetkáme. Lze tak hovořit o nemocech stáří. Jiné choroby zase mají ve stáří lišící se příznaky a vyžadují odlišnou léčbu než v mladším věku.

 

Jak se udržet co nejdéle v dobré kondici?

Část seniorů trpí i bez přímé souvislosti s nemocí nízkou zdatností, svalovou ochablostí, různým funkčním omezením. Předcházejte tomu už od středního věku vyváženou stravou, rozumnými spotřebními návyky a cílevědomou pohybovou aktivitou a rehabilitací. Začít však lze kdykoli, a to i v pokročilejším věku. Nemusí jít o žádné složité činnosti – stačí např. každodenní vycházky svižným tempem.

Věnujte pozornost své tělesné hmotnosti, pohybové aktivitě, hodnotám krevního tlaku, cukru, cholesterolu. Nekuřte a buďte střídmí.

Pokud vás trápí chronické neduhy, nezapomeňte, že jejich nejlepšími znalci bývají pacienti, případně jejich rodinní příslušníci. Řadu kvalitních rad proto můžete získat nejen od zdravotníků, ale také v pacientských sdruženích.

Snažte se svá onemocnění pochopit, abyste se mohli podílet na výběru takového postupu léčení, který vám vyhovuje. Buďte partnery svých lékařů a manažery svého zdraví. Neostýchejte se lékařů ptát a říkat jim své představy i námitky.

Rozhlédněte se kolem sebe, zcela jistě znáte fyzicky i duševně zdatné seniory, kteří pracují, sportují či cestují a prostě se věnují všemu, nač dosud neměli čas.

2. STÁŘÍ A PRÁCE

Pracovní nasazení ve vyšším věku musí každý zvážit sám za sebe. Kalendářní věk by ale neměl hrát zásadní roli v pracovně právních vztazích. To zaručuje zákon č. 435/2004 Sb. Bohužel, praxe bývá často jiná. Výzkumy dokazují, že až příliš často převládají negativní postoje vůči starším pracovníkům.

I ve stáří máte stále co nabídnout…

Nepodceňujte se, zkušenosti starších jsou neocenitelné. Pokud se „na to cítíte“, nebojte se nabídnout své zkušenosti tam, kde si myslíte, že by je mohli potřebovat. Lidé v penzijním věku bývají vítaným přínosem pracovního kolektivu.

Nemějte zbytečný strach před moderními technologiemi, změnami a novotami. Obvykle nejsou složité, ale jen neznámé. Jsou i pro seniory velkým přínosem.

Penzionování obvykle nepřináší rozvrat dosavadního životního stylu, prázdnotu volného času ani ztrátu prestiže. Je však vhodné se na ně postupně připravit, např. prací na zkrácený úvazek.

Ještě před ukončením aktivního zaměstnání přemýšlejte o náplni všedních dní, dříve trávených v zaměstnání. Pokud by vás přepadla „nuda prázdných dní“, pouvažujte třeba o dobrovolnické činnosti.

Poraďte se ve svém okolí, v okruhu přátel či mezi činorodými vrstevníky. Zamyslete se, co by ve vaší obci mohl vylepšit, napravit nebo příznivě ovlivnit člověk vašich zkušeností a „jděte za tím“.

Důsledně se ohraďte proti případným projevům diskriminace kvůli věku, např. při hledání zaměstnání!

3. STÁŘÍ A VĚK

Začátek stáří nelze přiřadit k žádnému konkrétnímu věku. Rozdíl mezi lidmi není často v jejich věku, ale v přístupu ke světu i k sobě samému. Důležitější než věk jsou individuální možnosti a také to, jak zdatný se člověk cítí. Jak jdeme životem, mění se naše role, ale prožíváme stále jeden životní příběh, který se v průběhu času rozvíjí.

Léta běží všem stejně rychle…

S přibývajícím věkem přibývají i neocenitelné zkušenosti a obvykle i jistý nadhled. Stáří tak může být obdobím, kdy lidé předávají prožitou zkušenost svým potomkům.

Stáří sice nemá patent na rozum ani na moudrost, ale staří lidé toho hodně prožili a mohou vyprávět mnoho příběhů, v nichž se skrývá poučení.

Zachovejte si svou osobní identitu a svůj životní příběh. Pro spokojenost a sebeúctu je to důležité v každém věku – ve stáří snad ještě o něco více.

Stále jste to vy – v různém věku, ve zdraví i nemoci, při úspěších i v neštěstí – stále žijete svůj život. Udržujte si svou úroveň v návycích, v jednání, v nárocích na sebe i v péči o svůj vzhled.

Ve společnosti je zakořeněno mnoho falešných představ o stáří. Nedejte se svým okolím zatlačit do pozice podceňované osoby, za kterou by dokonce mohl rozhodovat někdo jiný.

Diskriminace kvůli věku, např. na trhu práce, je v České republice zakázána zákonem. Přispějte k dnešním snahám potlačit diskriminační projevy vůči seniorům. Nenechte sebe ani své vrstevníky vytěsnit ze společnosti a aktivního života.

4. STÁŘÍ A VOLNÝ ČAS

Ukončení aktivního zaměstnání, penzionování znamená pro každého výraznou změnu v životě. I když zvláště počáteční adaptace na změnu mnohaleté podoby všedního dne představuje často závažnou zátěž, otevírá penzionování prostor pro zájmové aktivity.

Víte, jak využít svůj volný čas?

Rozhlédněte se kolem sebe, zcela jistě znáte fyzicky i duševně zdatné seniory, kteří pracují, sportují či cestují a prostě se věnují všemu, nač dosud neměli čas.

Velmi populární jsou dnes univerzity třetího věku. Nabízejí vzdělání, na něž dříve nezbýval čas, orientaci v současném dění i dovednosti pro práci s novou technikou, např. s osobními počítači a internetem. Téměř ve všech okresních městech jsou dnes internetová a počítačová vzdělávací centra pro seniory – přihlaste se a vstupte i vy do virtuálního světa.

Zajímejte se o pohybové a turistické aktivity.

Neopomeňte, že stále významnější je dobrovolnická činnost seniorů ve zdravotnictví, sociálních službách či v sousedské výpomoci.

Každý den jedna křížovka nebo sudoku zlepšuje paměť.

Podle odborníků je také dobré učit se básničky nebo nové písně. Ani na učení cizího jazyku není nikdy pozdě, tím spíše na konverzační oprašování starých znalostí.

Čtěte nebo poslouchejte čtené texty, pište vzpomínky, rodovou či obecní kroniku, naučte se tkát, objevte v seniorských klubech půvab netradičních ručních a výtvarných prací, pěstujte žampiony, založte klub aktivního stáří.

 

5. STÁŘÍ A STRACH

Jaké to bude ve škole? Jaké v manželství? A jaké, až budu starý? Nikdy nevíme předem, co nám další etapa v životě přinese. Někdo se těší a je zklamán, jiný žije ve zbytečných obavách. Někdy mohou přirozené starosti přerůst ve strach či úzkost. Když člověk stárne, může se objevit např. strach ze samoty, nemoci, chudoby, z neschopnosti čelit násilí nebo ústrku, ze ztráty soběstačnosti, z pádů a úrazů, strach z nových technologií, strach, že nedostojím požadovaným nárokům nebo jen neurčitá úzkost, že se něco přihodí, že něco půjde špatně.

 Jak se zbavit strachu?

Obávat se je přirozené, ale v každém věku je potřeba se statečně postavit nepřiměřenému strachu a úzkosti – poučeně a s podporou jiných.

Obdobné obavy, úzkosti, trable a strachy má i mnoho vašich vrstevníků nebo i mladších lidí, i když to mnohdy nedávají najevo! Nejspíše proto můžete využít různých služeb, odborníků a také seniorských organizací – ti všichni mohou mít s vašimi problémy zkušenosti.

Víte, že existují kurzy zvládání pádů, linky bezpečí pro domácí násilí, jednoduchá signalizační zařízení pro tísňové situace a další?

Pokud jde o strach z přepadení či vloupání, nabízí městská policie řady měst seniorům poradenství a zdarma zabezpečení vstupních dveří bezpečnostními řetízky. Zeptejte se na tuto možnost na obecním úřadě.

6. STÁŘÍ A RODINA

Rodina by měla být bezpečným přístavem pro všechny své členy. Může však být pouze formální skupinou příbuzných nebo dokonce i nebezpečným prostředím. Jakou rodinu máme, v takové i zestárneme. Každá rodina má svá vlastní pravidla fungování. Mnoho příbuzných dnes žije odloučeně a životní podmínky často neumožňují vícegenerační soužití.

Víte, jak si zachovat dobré vztahy se svými nejbližšími?

V rodině mezi nejbližšími můžeme nejlépe uplatnit volný čas získaný po ukončení aktivního zaměstnání. Vnoučata bývají velkou radostí, ale péče o ně by se stejně jako jiná pomoc dětem neměla stát svazující povinností omezující neúměrně váš vlastní život.

Vaši nejbližší mohou být těmi nejlepšími lékaři na mnoho potíží, protože vás znají a nejlépe rozumějí vašim potřebám.

Stárnoucí rodiče jsou pro mnohé prvními blízkými starými lidmi. Můžete svým potomkům ukázat, že stárnutí je normální.

Ve stáří mohou přijít chvíle, kdy se neobejdeme bez pomoci druhých. Vzájemná výpomoc v rámci rodiny s sebou přináší udržení soběstačnosti. Neobávejte se přijmout pomoc svých dětí či vnuků – je to ten nejlepší způsob, jak se mohou naučit být pro své blízké pomocí a přispěním a v neposlední řadě, jak být v tomto směru vzorem pro další generaci.

Pokud je pečování o příbuzné ošetřovatelsky náročnější, mohou rodinu podporovat tzv. respitní (podpůrné, odpočinkové) služby – denní centra, agentury domácí péče či osobní asistence.

7. STÁŘÍ A SEX

Řada lidí se domnívá, že sexuální aktivita v určitém věku skončí. Není tomu tak. I když fyzické změny způsobené stárnutím patrně ovlivňují náruživost mužů i žen, pro mnoho seniorů zůstává sexualita důležitým a naplňujícím aspektem života.

 Jak si co nejdéle zachovat sexualitu?

Sexuální přání a představy partnerů se mohou s postupem času měnit. Pokuste se vzájemně pochopit změny, kterými vaše tělo i tělo partnera s přibývajícím věkem prochází. Neobávejte se otevřené komunikace s partnerem. Jen tak lze udržet vzájemný intimní prostor do nejvyššího věku.

Podle oborníků z oboru sexuologie je pro zachování sexuální apetence ve stáří důležitá pravidelnost sexuálního života.

Platí, a to nejen u seniorů, že stres plynoucí z nedostatečného emočního či fyzického splynutí přináší řadu problémů psychického i fyzického rázu.

Přijměte postupné změny vzhledu, neřešte každou vrásku a hlavně si kvůli ní nepřipadejte méně atraktivní.

I ve stáří je důležité o sebe dbát, být elegantní a upravený.

Tak jako v jiných etapách života, ovlivňuje sex i ve stáří vitalita, životní styl a spotřební návyky.

8. STÁŘÍ A SAMOTA

Zůstat sami můžeme v každé životní etapě. Teprve ve stáří ale zažije většina z nás opravdovou osamělost, například po osamostatnění dětí anebo tu nejhorší samotu po odchodu blízkého člověka. Překonat osamělost nám mohou pomoci celoživotní návyky a hodnoty, které vyznáváme, blízké okolí rodiny, okruh přátel či sdružení, ve kterém působíme.

Jak nebýt sám?

V každém věku můžete nalézt oporu mezi činorodými vrstevníky a v aktivním zapojení do studia či dobrovolnické práce.

Buďte navzájem citliví i k osamělosti lidí kolem vás – nabídněte sousedský zájem, rozhovor, jistotu kontaktu v případě životní krize, náhlého zhoršení zdraví či při kalamitních situacích.

Pocit bezpečí zejména osamělých starých lidí přinášejí systémy nouzové signalizace. Informujte se na tuto možnost na příslušném obecním úřadě či u seniorských organizací.

V případě, že na vás padne beznaděj, apatie, deprese, neobávejte se vyhledat odborníka – např. psychoterapeuta v krizovém centru či v poradně pro rodinu, které fungují v každém větším městě.

9. STÁŘÍ A POHYB

K závažným a život obtěžujícím problémům ve stáří patří omezená pohyblivost. Příčinou může být zdravotní omezení, ale mnohdy jde jen o pohodlnost, nechuť k pohybu či nepřiměřený strach, že by pohyb mohl uškodit našemu zdraví.

Jak zůstat pohyblivým a soběstačným co nejdéle?

Uvědomte si, že pro zachování kvality života je nutné až do nejvyššího věku usilovat o přiměřenou pohybovou aktivitu. Zvládnout nejen to, co je nezbytné, ale mít také „natrénováno do rezervy“.

Základní pohybovou aktivitou je i v pokročilejším věku chůze. Proto choďte! Sami, s partnerem, s vnoučaty, se psem, a to dostatečně dlouho a svižnějším tempem. Budete překvapeni, jak se zlepší Vaše zdatnost a zmírní některé obtíže.

Ve stáří se mění pohybové stereotypy i činnost kloubů a svalů, konzultujte proto svůj stav s fyzioterapeutem.

Porozhlédněte se ve svém okolí: tělovýchovná či zdravotnická zařízení mnohdy nabízejí řadu cvičení pro seniory či rekondiční pobytové akce.

Nevzdávejte se pohybu ani při zdravotních potížích či při nestabilní chůzi. Můžete využít jednoduché bezpečnostní pomůcky, která zlepší Vaši stabilitu a sníží riziko pádu. I ve stáří je pohyb šance na zlepšení zdravotního stavu, na úlevu od chronických bolestí zad, na zachování soběstačnosti a na příjemný pocit zdatnosti. Stačí třeba jen denně svižnější procházka.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz