Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Je empatie dar nebo prokletí? Kdo jsou temní empatici

Je empatie dar nebo prokletí? Kdo jsou temní empatici

29.3.2024 - redakce Babinet.cz

Empatie se označuje jako umění vcítit se do druhých. Empatický člověk dokáže pochopit to, co ostatní lidé cítí, podívat se na věci z jejich úhlu pohledu a představit sám si sebe na jejich místě. Když vidí někoho, kdo nějakým způsobem trpí (ať jde např. o ztrátu někoho blízkého nebo zlomené srdce), vcítí se do něj, jako by si tím procházel sám. Díky tomu dokáže jejich emoce pochopit a vhodně na ně reagovat. Jedná se částečně o schopnost vrozenou, částečně naučenou. Empatii totiž ovlivňuje genetika i socializace.

Geny předané od rodičů přispívají ke vzniku osobnosti včetně sklonu k empatii, sympatii a soucitu. Na druhé straně je člověk ovlivňován i výchovou a přejímá přesvědčení a hodnoty nejenom od rodičů, ale i od vrstevníků a společnosti. To vše ovlivňuje u člověka jeho schopnost empatie. Míra empatie je o něco vyšší u žen než u mužů.

empatie

foto / Freepik

Chtěli byste si vyzkoušet, jak jste na tom sami se svou empatií k druhým? Odpovězte ANO/NE na následující otázky psychiatričky Judith Orloff, poslouží vám k rychlé sebediagnostice:

 1. Označují vás ostatní za příliš citlivé, stydlivé nebo introvertní?
 2. Jste často deprimovaní nebo úzkostliví?
 3. Nedělají vám dobře hádky a křik?
 4. Míváte často pocit, že nezapadáte?
 5. Vyčerpávají vás davy a potřebujete čas o samotě, abyste se dali do kupy?
 6. Zahlcuje vás hluk, pachy nebo upovídaní lidé?
 7. Máte alergii či přecitlivělost na některé běžně používané chemikálie nebo vám vadí oblečení, které takzvaně „škrábe“?
 8. Snažíte se na většinu míst dopravit vlastním autem, abyste mohli v případě potřeby odjet dřív?
 9. Bojíte se, že vás intimní vztahy budou dusit?
 10. Přejídáte se, abyste zvládli stres?
 11. Vyděsíte se snadno?
 12. Reagujete silně na kofein nebo léky?
 13. Máte nízkou hranici bolesti?
 14. Máte sklon k sociální izolaci?
 15. Nasáváte stres, emoce nebo symptomy jiných lidí?
 16. Vyčerpává vás multitasking a raději děláte jednu věc po druhé?
 17. Dobíjíte se v přírodě?
 18. Potřebujete dlouhou dobu na zotavení, poté, co jste byli se složitými lidmi nebo s takzvanými energetickými upíry?
 19. Cítíte se lépe spíš na malém městě či na venkově než ve velkých městech?
 20. Dáváte přednost setkáním jeden na jednoho nebo v malé skupince před větším shromážděním lidí?

Kolikrát jste odpověděli ano?

 • Jestli 1–5krát, jste jen mírný empat.
 • Pokud 6–10krát, máte už střední empatické tendence.
 • U 11–15 kladných odpovědí zbystřete, rýsuje se u vás silná empatie.
 • 16 bodů a výš prý odkývají jen čistokrevní empati, tedy lidé s maximální mírou empatie. 

Pozitiva empatie

Pokud je člověk empatický, skýtá to určité výhody.

 • Empatie vám pomůže s budováním sociálních vazeb s ostatními. Tím, že porozumíte, co lidé cítí, budete schopni vhodně reagovat v sociálních situacích. Mít sociální vazby je důležité pro vaši psychickou pohodu.
 • To, že se umíte vcítit do druhých, vám pomůže regulovat své vlastní emoce. Pokud dokážete pochopit, jak se cítí druzí, nejspíš vám půjde i rozluštit vlastní emoce. To vám umožní je lépe řídit. Můžete např. rozpoznat blížící se stres a to vám dá možnost se s ním vypořádat.
 • Empatie dělá svět lepším. Když totiž empatický člověk vidí někoho trpět, projeví soucit a snaží se mu pomoci. Tím se ukazuje, že pomáhání druhým je důležité a dává smysl.

Ovšem pozor, ne všichni lidé na světě jsou hodní a mírumilovní. Mezi námi se samozřejmě nachází i mnoho osob, které mají v sobě poněkud temnější osobnostní rysy, než je zrovna láska k bližním a potřeba dělat dobré skutky. Dříve byly psychopatie či narcismus spojovány pouze s nedostatkem empatie, ale britská psychologická studie nabízí nový pohled na klasifikaci některých jedinců. Přichází s pojmem temní empatici. 

Studie profesorů psychologie z britské Nottingham Trent University se zaměřila na zatím nepopisovanou skupinu lidí. Jde o lidi s temnými povahovými a osobnostními rysy, kteří ale zároveň vykazují nadprůměrné empatické schopnosti. Nazvali je „temnými empatiky“. Tento typ byl ihned po zveřejnění studie, v roce 2020, klasifikován jako nejnebezpečnější osobností profil. Autoři studie se na tento typ podívali ještě hlouběji a zkoumali, zda tomu tak skutečně je, své výsledky popsali v odborném časopise The Conversation.

Temná triáda

Mezi hlavní temné osobnostní rysy patří rozhodně psychopatie, machiavelismus a narcismus, souhrnně jsou pojmenovány jako „temná triáda“. V poslední se čím dál více volá po tom, aby se k nim přidal i sadismus, který by z triády udělal temnou tetrádu.

Psychopatie se vyznačuje povrchním kouzlem osobnosti a bezcitností. Lidé s takovými rysy často žijí nevyzpytatelným životním stylem a chovají se asociálně.

Machiavelismus se odvozuje od Niccoli Maciavelliho, renesančního autora, historika a filozofa. Ve svém díle popisoval četné mocenské hry, zahrnující podvody, zradu i zločin. Machiavelisté jsou tedy obvykle cyničtí lidé se sklony k vykořisťování a manipulování druhých.

Narcismus je charakterizován přehnanými nároky na druhé, nadřazeností a obsedantní sebeláskou. Sadismus označuje snahu způsobovat druhým bolest a užívat si to.

Všechny tyto temné rysy jsou spojovány s agresivním a antisociálním chováním.

Vědci již dříve uváděli, že ne všechny temné osobnosti jsou neempatické. A přesně na toto se zaměřila britská studie. Zpochybnila úzus, který tvrdil, že temné rysy a empatie se vzájemně vylučují. Studie zahrnovala téměř tisíc respondentů, kteří vyplnili dotazník zaměřený na temnou triádu a empatii. Jednou z výsledných skupin pak byli již výše zmínění temní empatici, kteří měli vysoké skóre jak v temných rysech, tak v empatii (asi 20 procent respondentů). Tyto osoby dosáhly obecně vyššího skóre v kognitivní i afektivní empatii než všechny ostatní skupiny. Temní empatici byli agresivnější než skupina průměrných a empatiků, alespoň v míře nepřímé agrese, tedy ubližování nebo manipulování lidmi, zlomyslného humoru a vyvolávání pocitů viny. Z toho vyplývá, že i když přítomnost empatie omezovala jejich míru agrese, neeliminovala ji úplně.

Očividně může být empatie na jednu stranu užitečná a na druhé straně může být využita ke zraňování druhých. Obecně platí, že všeho s mírou a tak i když jste schopni se vcítit do druhých a prožít s nimi jejich těžké časy, dávejte si pozor i na sebe. I vaše psychika musí mýt v pořádku, abyste sebe neobětovali na úkor druhých.

 

napsala Gabriela Horáčková

zdroje:

https://www.acmepece.cz/2021/11/29/empatie/

https://www.denik.cz/veda-a-technika/kdo-jsou-temni-empatici-citlivi-psychopati-jsou-nebezpecnym-osobnostnim-typem.html

https://www.marianne.cz/zabava/test-empatie-jak-moc-se-dokazete-vcitit-do-druhych

https://www.idnes.cz/jenproholky/lifestyle/empatie-vztahy-psychika-citeni.A210809_194447_jph-lifestyle_abr

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip
 • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz