Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Antikrist

Antikrist

Libuše Čiháková
„Pokud se uvádí antikrist do souvislosti s bludařem nebo bludaři, je nutné upozornit na to, že se, jako v jiných případech, tak také zde, nekryje právní a etické hledisko.

Respektuje-li se definice bludařství v kodexu kanonického práva, podle které je bludařství čili hereze tvrdošíjné popírání některé pravdy, kterou je nutno věřit vírou božskou a katolickou, nebo tvrdošíjné pochybování o ní po přijetí křtu (can.751), stává se člověk eticky bludařem tehdy, když věří v Boha, ale v určitém bodě popírá jeho moudrost a pravdomluvnost, bez kterých ovšem Bůh Bohem není..."

ThDr. Jiří Skoblík

Příběh herečky Mileny Dvorské, která se dosud vyrovnává s tím, že její jediná dcera Lucie si vybrala za muže „proslulého českého mesiáše“, se stal veřejným tajemstvím. Mesiáš se prohlásil za Parsifala Imanuela, Lucii nazval Labutí pannou a přesvědčil ji, že jsou předurčeni vybudovat Tisíciletou říši. Po „spasiteli“, který využil důvěry pomýlených a obral je o majetek, pátrá dodnes Interpol a paní Milena neví, zda její dcera, kterou neviděla už několik let, žije, ani kolik má vnoučat. Svoji bolest si nechává pro sebe. Jen její kdysi tak krásné oči vypovídají o bolesti, kterou prožívá. Bolest a bezmocnost nad osudem své dcery a vnoučat utápí za tichého pochopení známých ve víně. Alespoň na chvíli utišit palčivou bolest nad ztrátou své holčičky.

Přejme v této vánoční době paní Dvorské hodně pochopení od její rodiny – syna a jeho dcerky, vnučky Anetky, také od spoluobčanů, kterým udělala tolik radosti svými rolemi.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz