Babinet.cz  /  Magazín  /  Komerční obsah  /  Ambice, ale také lidskost, vlídnost a fair-play, jsou priority prezidentského kandidáta Karla Diviše

Ambice, ale také lidskost, vlídnost a fair-play, jsou priority prezidentského kandidáta Karla Diviše

11.1.2023 - redakce Babinet.cz

Jako zakladatel a majitel IT firmy a jako sportovec jsem vždycky zastával osobní krédo spoléhání sama na sebe, odpovědnosti a soutěživosti v duchu fair-play. Takové hodnoty budu prosazovat i jako prezident. Vím také, jak důležité je, abychom na sebe byli vlídní a laskaví, abychom si byli ochotní si pomáhat, abychom se navzájem podporovali a povzbuzovali.

 

Nejlepší sportovní týmy nejsou ty, v nichž hraje hodně namyšlených sólistů a sobců, ale ty, v nichž vládne profesionalita, motivovanost a snaha povzbudit spoluhráče, když se něco nepovede. Nezapomínejme, že my, občané Česka, nesoupeříme mezi sebou, ale s jinými národy a státy. Jsme v tom všichni spolu, musíme být jeden tým. Naše společnost musí být ambiciózní i laskavá. V naší zemi se musí změnit atmosféra. Buďme pozitivní, dívejme se do budoucnosti s optimismem. Sázejme na talent i solidaritu. Prezident má na atmosféru ve společnosti ohromný vliv.

Pokud se stanu prezidentem, budu prosazovat, aby naše děti byly ve školách lépe vychovávány k lidskému přístupu ke druhým, hlavně těm méně úspěšným, slabým a různě hendikepovaným. Budu také posilovat výchovu dětí k tomu, aby si byly vědomy svých občanských práv a povinností, aby se staraly nejen o sebe a své rodiny, ale také o věci veřejné.

Podpořím pečovatele o nemocné a staré lidi

Pandemie koronaviru tvrdě zasáhla do našeho školství. Děti, které neměly doma v rodičích oporu nebo byly ze sociálně slabších rodin, začaly vypadávat ze vzdělávacího systému, což by mohlo vést k nebezpečnému zvýšení sociálních a ekonomických nerovností. To není v zájmu nikoho z nás. Takovým dětem je třeba pomoci. Zasadím se proto, aby naše politická reprezentace těmto vzdělanostním a sociálním nerovnostem věnovala velkou pozornost.

Těmto mladým lidem musíme všichni pomáhat tak, aby neskončili ve vězení, kam má, bohužel, značná část bez naší pomoci namířeno.

Pomoc potřebují i všichni pečovatelé o nemocné a staré, od zdravotních sester až po pracovníky v domovech důchodců, hospicích a podobných sociálních zařízeních. Práci těchto lidí jsme všichni ocenili zejména v pandemii. Řada z nich za svoji službu zaplatila životem. Na jejich oběti nikdy nezapomeneme. Je třeba se neustále starat se o to, aby pracovali v lepších podmínkách. Musíme ve státním rozpočtu najít prostředky na zvýšení jejich mezd a na lepší technologické vybavení jejich pracovních míst. Humanita každé společnosti se pozná podle toho, jak je ta společnost schopná postarat se o své nemocné, slabé a staré. Všichni jednou budeme staří a slabí. Buďme v této péči nejlepší na světě!

Prezidentský vyslanec pro týmový duch

Budu prezidentem, který ví, že starat se o druhé znamená starat se o úspěch celé země. V tomto smyslu připravím každoroční prezidentská turné po školách, na nichž budu propagovat občanskou solidaritu a diskutovat s dětmi o těchto hodnotách. Zároveň vytvořím čestnou pozici Prezidentského vyslance pro týmový duch, do něhož jmenuji každý rok jinou veřejně známou a uznávanou osobnost. Tento vyslanec pozitivního myšlení bude mít celý rok za úkol propagovat myšlenky solidarity, laskavosti a sounáležitosti a zároveň bude propagovat všechno dobré, co v naší zemi v daném roce vznikne.

 

Další texty, představující Karla Diviše, kandidáta na prezidenta České republiky:

Děti a studenti se musí přestat biflovat data bez souvislostí, říká Karel Diviš, kandidát na prezidenta ČR

Kandidát na prezidenta Karel Diviš očekává, že regiony doženou Prahu

 

V případě, že máte dotaz, na který byste se Karla Diviše chtěli zeptat, máte možnost na infolince 775 966 425

 

Karel Diviš, kandidát na prezidenta České republiky

https://www.kareldivisprezident.cz/

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz