Babinet.cz  /  Magazín  /  Komerční obsah  /  Kandidát na prezidenta Karel Diviš očekává, že regiony doženou Prahu

Kandidát na prezidenta Karel Diviš očekává, že regiony doženou Prahu

9.1.2023 - Redakce Babinet


Naše hlavní město má v průměru nejvyšší životní úroveň, dostává se mu nejvíc pozornosti
a soustřeďuje se v něm a kolem něj největší rozvoj. Dnes, kdy díky digitálním technologiím,
robotům a umělé inteligenci, stále méně záleží na fyzické lokalitě, ve které vznikají
hodnoty. Pro zaostávání regionů není důvod a jedinou jeho příčinou je nekompetentnost
politického vedení naší země.


Řešením není nadávání na Prahu, ale taková politika, která zajistí, že regiony se v relativně
krátkém historickém čase na Prahu dotáhnou. Neexistuje jednoduchý recept na to, jak to
zařídit. Regiony si zaslouží lepší učitele a školy, větší konkurenci na trhu, více podnikavosti, více investic, lepší bydlení a rychlejší dopravní mobilitu.

 

Strategie rozvoje regionů České republiky

Jako prezident budu iniciovat pracovní skupinu složenou z expertů, vědců, podnikatelů a
politiků, která bude mít za úkol připravit Strategii rozvoje regionů České republiky. Jejím
cílem bude více investic ze státního rozpočtu, soukromé sféry a dalších zdrojů.

- Do škol a univerzit v regionech se zaměřením na inovace, výzkum a vývoj (jinými slovy: zlepší se finanční zabezpečení regionálních univerzit ze státního rozpočtu a soukromých
zdrojů; tyto regionální univerzity se dále musí lépe pracovně propojit s lokální start-
upovou scénou.)
- Na vytváření byznys-inkubátorů, které budou pomáhat místním start-upům uspět
na světových trzích.
- Na rozvoj podnikavosti, tvořivosti a vynalézavosti dětí v malých obcích a komunitách.
- Na zabezpečení ultrarychlého internetového spojení zejména v sociálně slabých
regionech.

 

Kolegium expertů

Pracovní skupina expertů se zaměří také na
- Zkvalitnění a větší dostupnost bytového fondu v regionech včetně malých obcí.
- Zlepšení dopravní obslužnosti a spojení mezi městy napříč regiony, včetně prozkoumání
možnosti zavést celorepublikovou sít osobní dronové dopravy, která přinese revoluční
změnu do mobility v rámci celé země. K tomu je třeba správně nastavit legislativu,
regulační mechanismy a investiční pobídky tak, aby taková doprava byla bezpečná a
levná.

 

Zóny pro inovace

Prezident nemá mnoho možností, jak svými pravomocemi ovlivňovat českou ekonomiku.
Jednou z nich je spolupráce s vládou, příslušnými ministerstvy a krajskými úřady na vytváření
takové legislativy a regulačního prostřední, které povede ke dlouhodobě udržitelné
prosperitě všech regionů. Budu prosazovat, aby se alespoň ve dvou našich regionech
vytvořily Zóny pro inovace, kam prostřednictvím investičních, daňových a dalších pobídek
pozveme technologicky nadané podnikavé mladé lidi z celého světa.

V informačních technologiích a umělé inteligenci jsme velmi dobří, a to i ve světovém
měřítku, naše kultura je známá svojí schopností nalézat netradiční řešení, vynalézat nové
postupy a improvizovat.

Navíc je naše země krásná, naše hlavní město je výstavní a světoznámé a my sami jsme
známí svým přátelským přístupem a pohostinností. Vytvoříme-li ve zmíněných regionech
správné pobídky, budeme schopni k nám přetáhnout mnoho mladých talentovaných lidí z
celého světa, aby si u nás založili své firmy a start-upy.

 

Další texty, představující Karla Diviše, kandidáta na prezidenta České republiky:

Děti a studenti se musí přestat biflovat data bez souvislostí, říká Karel Diviš, kandidát na prezidenta ČR

Ambice, ale také lidskost, vlídnost a fair-play, jsou priority prezidentského kandidáta Karla Diviše

 

V případě, že máte dotaz, na který byste se Karla Diviše chtěli zeptat, máte možnost na infolince 775 966 425

 

Karel Diviš, kandidát na prezidenta České republiky

https://www.kareldivisprezident.cz/

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz