Babinet.cz  /  Kam vyrazit  /  Praha  /  Vlastivědné vycházky Prahou - únor 2018

Vlastivědné vycházky Prahou - únor 2018

17.2.2018 - redakce Babinet.cz

Pražská informační služba připravila na únor 2018 velký výběr vlastivědných vycházek po pražských památkách a zajímavých místech.

18. 2. ne BARRANDOV – SPLNĚNÝ SEN
O splněném snu Václava Maria Havla i o architektech Maxi Urbanovi a Vladimíru Grégrovi, kteří pomáhali tento sen naplňovat, si budeme povídat mezi unikátními vilami na skalnatém ostrohu nad Vltavou. Pozor! – omezený počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 105 „Filmové ateliéry“ (jede od stanice metra B „Smíchovské nádraží“), (upozorňujeme, že malý autobus jezdí v delších intervalech a prosíme o včasný příchod na vycházku). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

18. 2. ne PO STOPÁCH EMY DESTINNOVÉ V PRAZE
Zajímavý osud operní pěvkyně a všestranné umělkyně Emy Destinnové je s Prahou nerozlučně spojen, ačkoli si největší slávu vydobyla na pódiích jiných měst. Vydáme se po místech, která jsou s její osobností spojena, a povídat si budeme také o tom, jaký byl tehdejší společenský život a jaké podniky byly v té době populární. Začátek vycházky ve 14:00 u vchodu do historické budovy Národního divadla z Národní třídy. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

18. 2. ne STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA
Prohlídka okruhu Strahovské obrazárny s díly od gotiky po romantismus, včetně klenotnice a expozice věnované sv. Norbertovi. Pozor! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy lva na nádvoří Strahovského kláštera (u vstupu do Strahovské obrazárny). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do obrazárny 20 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

20. 2. út IMPRESIONISMUS VE SBÍRKÁCH NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Přijďte se podívat a zažít o čem je impresionismus, jeden z nejmodernějších uměleckých směrů 19. století. Naučte se rozpoznávat nejen charakteristické znaky a výrazové prostředky impresionismu, ale i jednotlivá témata a rukopis francouzských a českých impresionistů. Zažijte originální díla C. Moneta, A. Renoira, E. Degase, A. Slavíčka a A. Hudečka na vlastní oko a smysly ve Veletržním paláci. Pozor! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 u pokladen Veletržního paláce. Cena za výklad lektora 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do Veletržního paláce 250/150 Kč (sleva ze vstupného do prostor NG pro účastníky vycházky bude případně uvedena po uzávěrce programu na www.prazskevychazky.cz). Monika Švec Sybolová

20. 2. út KOSTEL SV. APOLINÁŘE
Komentovaná prohlídka původně gotického kostela, vybudovaného na návrší Větrov na pokyn Karla IV. v rámci budování Nového Města pražského. Kostel byl následně zbarokizován a regotizován. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u vchodu do kostela z ulice Apolinářská, Nové Město pražské. Cena 120/80 Kč (%) + na místě srazu bude vybíráno vstupné do kostela 60/30 Kč. Milada Racková

21. 2. st ŽENY KARLA IV. – PŘEDNÁŠKA
Tentokrát si nebudeme připomínat dobu vlády nejslavnějšího českého krále a císaře Svaté říše římské, nýbrž osud jeho čtyř manželek. Každá z nich hrála důležitou roli nejen politickou, ale také mateřskou. Pozor! – omezená kapacita sálu na 2 x 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 a v 17:15 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

22. 2. čt ZEMSKÁ PORODNICE U SV. APOLINÁŘE
Jedová chýše a bývalá Zemská porodnice u sv. Apolináře – jaká je mezi nimi souvislost? To vše a mnoho dalšího si povíme na vycházce s prohlídkou kaple sv. Kříže dnešní gynekologicko-porodnické kliniky v Apolinářské ulici 18, Praha 2. Pozor! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem do budovy z ulice Apolinářská (nejbližší stanice autobusu č. 148 „Apolinářská“). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

24. 2. so DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD

Opakování lednové vycházky. Románské kamenné domy byly skutečným unikátem ve středověké Praze a jejich pozůstatky byly odhaleny až při asanaci Starého Města na přelomu 19. a 20 století. Jsou skryty v suterénech domů a nejsou běžně přístupné. Navštívíme některé z nich – dům pánů z Kunštátu a Poděbrad a podzemí pod Staroměstskou radnicí. Pozor! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před domem pánů z Kunštátu a Poděbrad v Řetězové ul. čp. 222/3, Praha 1, Staré Město. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 30 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

24. 2. so PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA
Během vycházky se seznámíme s historií všech významných budov na tomto náměstí, ale také se dozvíme, kde se v češtině vzaly výrazy jako kyslík, vápník nebo živec. V závěru si připomeneme pikantní epizody z pražských pobytů Alberta Einsteina. A víte, které události vedly k názvu tohoto náměstí? Začátek akce v 10:00 před kostelem sv. Václava na Smíchově (vchod ze Štefánikovy ulice). Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová

24. 2. so KARLOV
Zveme vás na procházku částí Nového Města, kde původně bývaly vinice a zahrady, kde Karel IV. založil 3 kostely a navíc je tu řada dalších zajímavých míst - např. vila Amerika s muzeem Antonína Dvořáka, rodný dům Emy Destinnové, Hrdličkovo antropologické muzeum, bývala tu legendární Jedová chýše a v bývalém augustiniánském klášteře se nachází Muzeum policie ČR, které můžete po skončení vycházky individuálně navštívit (vstup je zdarma). Začátek akce ve 14:00 před Lékařským domem (na rohu ulic Sokolské a Na Bojišti). Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová

24. 2. so NÁRODNÍ DIVADLO
Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Ve 14:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

24. 2. so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE
Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Filip Mašek

25. 2. ne KRÁLOVSKÁ CESTA IV.
Pojďte s námi dovršit putování po Královské cestě. Čeká nás poslední úsek od horní části Malostranského náměstí směrem vzhůru ulicí Nerudovou a následně Úvozem. Vyprávět si budeme o historii zdejších paláců i domů. Neopomeneme také na osudy jejich majitelů a známých osobností, které zde žily. Pozor! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 v horní části Malostranského náměstí u morového sloupu Nejsvětější Trojice. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

25. 2. ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Pozor! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová

25. 2. ne Z VÝTONĚ K VESLAŘSKÉMU OSTROVU
Z Nového Města se nejkratším pražským tunelem dostaneme na Podolské nábřeží, vybudované v 50. letech 20. století. I na této trase najdeme zajímavé stavby význačných architektů se zajímavou historií. Vycházku zakončíme na Veslařském ostrově, připomínaném již v r. 1420. Trasa dlouhá cca 2, 5 km. Začátek akce ve 14:00 před budovou Podskalské celnice (naproti zastávce tramvaje č. 2, 3, 7, 17 „Výtoň“). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

26. 2. po JOSEF GOČÁR: OD JEHLANU PŘES OBLOUČEK K ELEGANCI HLADKÉ STĚNY - PŘEDNÁŠKA
V přednášce si připomeneme jednoho z nejvýznamnějších českých architektů 20. století, který je tvůrcem domu U Černé Matky Boží, Legiobanky i kostela sv. Václava ve Vršovicích. POZOR! – omezená kapacita sálu na 2 x 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 a v 17:15 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. Mgr. Stanislava Micková

27. 2. út HUSŮV SBOR V HOLEŠOVICÍCH
Prohlídka kostela Československé církve husitské spojená s procházkou po okolí. Pozor! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před budovou sboru (Farského 3, Holešovice, Praha 7). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

28. 2. st JAK VZNIKALO ČESKOSLOVENSKO – PŘEDNÁŠKA
Jak vznikalo Československo z pohledu tzv. zahraniční akce. Kdo byli hlavní protagonisté programu česko – slovenské státnosti? POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

Vlastivědné vycházky pro děti

17. 2. so KDE SE VZALA PŘÍJMENÍ, DOMOVNÍ ČÍSLA A ZNAMENÍ
Víte, jak vznikala naše příjmení a od kdy je musíme povinně mít? A také kdy dostaly domy svá čísla a proč máme jedno červené a druhé modré? Názorně si ukážeme, jak se podle tehdejších pravidel číslovaly domy ve vesnicích. Víte, kdo číslování prováděl nebo kolik najdeme ve staré Praze domovních znamení? A víte, co označovala? Přineste si psací potřeby a hodí se i tvrdá podložka na psaní!! Vhodné pro děti od 10 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“ ve směru z centra. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová.

18. 2. ne ZIMNÍ LETNÁ ANEB PRAHA JAKO NA DLANI
Pojďte si s námi z Letné užít krásné výhledy na Prahu. Povíme si, kdo má právo obývat Kramářovu vilu, co zbylo z opevnění Prahy nebo co to je pražský metronom. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Písecké brány (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Královský letohrádek“). Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

24. 2. so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI
Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu.  Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

Praktické informace

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na webu dpp.cz.

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na http://eshop.prague.eu.

U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další tipy

Náš tip