Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Domáce násilie, rovnosť žien: Slovensko kontaktuje Čechy

Domáce násilie, rovnosť žien: Slovensko kontaktuje Čechy

Eva Bombová

Na jar tohto roku založila skupina žien z Košíc nové občianske združenie s názvom ALŽBETA.K pomenovaniu nás inšpirovala patrónka skvostnej gotickej katedrály v našom meste svätá Alžbeta

Uhorská-Durínska,ktorá je označovaná i za patrónku humanitárnych a charitatívnych aktivít vo viacerých štátoch Európy (Maďarsko, Rakúsko, Nemecko).

OZ Alžbeta sa začalo angažovať vo sfére pomoci ženám a deťom.Prioritne nás zaujíma problematika domáceho násilia, týraných detí ale i rovnosť príležitostí pre ženy a mužov a všetky ďalšie oblasti,definované na svetovej konferencii OSN v Pekinskej deklarácii.

Uskutočnili sme 1.seminár na tému Sexuálne zneužívanie dievčat v spolupráci s odborníkmi z mravnostnej polície Policajného zboru

Slovenskej republiky a s gynekológmi z I. ženskej kliniky v Košiciach. Jedným z výstupov akcie je lobovanie za urýchlené legislatívne

doriešenie problémov.

Pre ženy z Košického a Prešovského kraja sme pripravili dve vzdelávacie akcie na tému public a media relations. Sú medzi nami podnikateľky, učiteľky, právničky,novinárky a zástupkyne ďalších

profesií. Našou tohtoročnou najväčšou aktivitou by mal byť 19.11. v Košiciach I.DEŇ ALŽBETY. V rámci programu chceme pozvať na stretnutie

zástupkyne neziskových organizácií,ktoré sa venujú problematike žien a detí a to aj z ČR.

Privítame preto všetky dobré rady, námety, odporúčania a akúkoľvek pomoc od zkúsených,podobne zameraných neziskoviek v Českej

republike. Mimoriadne nás potešia konkrétne návrhy na budúcu spoluprácu i na prípadných spoločných projektoch. Všetkým posielame z Košíc priateľské pozdravy.

Kontakt: eva.bombova@gpp.sk

Adresa:Eva Bombová

Markušova ul.11

040 11 Košice 11

Slovenská republika

Fax,zázn.:055/6426148

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz