Babinet.cz  /  Soutěže  /  Pravidla soutěže Vyhrajte Vodafone Smart first 6 se všemi jeho vymazlenými funkcemi

Pravidla soutěže Vyhrajte Vodafone Smart first 6 se všemi jeho vymazlenými funkcemi

18.4.2015 - redakce Babinet.cz

  1. Soutěž„Vyhrajte Vodafone Smart first 6 se všemi jeho vymazlenými funkcemi“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Sami spol. s r. o. se sídlem Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1, IČ: 48952729 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 30583 (dále jako „pořadatel“).

  2. Partnerem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064, která věnovala výhru do soutěže.

  3. Soutěž probíhá v době od 25.5.2015 až 15.6. 2015 na webových stránkách Babinet.cz. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a společnosti Vodafone a dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Výhru tvoří Mobilní telefon Smart first 6, který rozešle redakce Babinet.cz výherci.

  4. Výhercem se stává ten soutěžící, který správně odpoví na soutěžní otázku jako 1000. v pořadí.

  5. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže, pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

  6. Soutěžící souhlasí se zveřejněním jeho jména, příjmení a města bydliště v případě, že se stane výhercem v soutěži, a to za účelem organizace soutěže a marketingové účely pořadatele po dobu 2 let od ukončení soutěže.

  7. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na stránkách Babinet.cz.

  8. Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

  9. Tato verze pravidel je platná a účinná od 30. 1. 2015


 

Soutěž již byla ukončena.
Obvykle do tří týdnu od konce soutěže se na tomto místě objeví výherci.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další soutěže

Náš tip