Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Myslíte si, že jste emočně inteligentní?

Myslíte si, že jste emočně inteligentní?

Jana Šulcová

Rozumíte sami sobě? Umíte chápat druhé, nebo se vcítit do jejich pocitů? Máte svou vnitřní motivaci? Umíte ovládat své emoce? Mnozí znáte své IQ (schopnost chápání, samostatného myšlení, řešení situací, v nichž nelze použít návykového chování, rozumové nadání), ale znáte také své EQ? IQ a EQ jsou dva odlišné druhy inteligence, které vycházejí z různých částí mozku. Stupeň našeho IQ (inteligenční kvocient) ani získané zkušenosti jak pracovní tak životní nejsou nejdůležitější. Podstatnější a hlavnější roli na cestě k našemu úspěchu má naše emoční inteligence – EQ.

EQ – jde o naši schopnost sebeovládání, zvládání svých vnitřních pocitů a umění je využít v zaměstnání vůči svým spolupracovníkům a také dosažením společných cílů. Velmi záleží na tom, zda se umíme ovládat, jak vycházíme s lidmi, nebo zda se umíme přizpůsobit kolektivní práci.

EQ – emoční inteligence je složena z pěti základních schopností: sebeuvědomění, sebeovládání, motivace, empatie a obratnosti v sociálním styku.

Sebeuvědomění – je to schopnost rozpoznat své vlastní emoce a vyjadřovat je, a uvědomit si jejich vliv na naše jednání.Můžete hlasitě vytknout podřízenému jeho chyby, ale nesmíte ho urážet a ponižovat. Potom by se vaše okolí k vám otočilo zády.

Sebeovládání – je to schopnost řídit své negativní emoce a udržet si rozvahu v každé náročné situaci. Když máte negativní emoce vůči kolegovi, nesmíte je mít k dalšímu, který nic neudělal. Pokud paní u přepážky rozčílil klient před vámi, neměla by být nazlobená také na vás.

Motivace – je to vnitřní schopnost dosahovat cílů s nadšením a patřičnou energií. Pokud budete velmi nadšeni pro určitou věc, přidají se k vám i kolegové.

Empatie – je to schopnost vcítit se do pocitů a jednání druhé osoby. Pokud máte dostatek empatie, dokážete se vcítit do emocí a chování druhého člověka, a tím ho také lépe pochopit.

Společenská obratnost - je to schopnost a obratnost v sociálním styku. Člověk zkušený v sociální obratnosti umí tuto schopnost využít ve vedení lidí, ovlivňuje je a jeho chování je přijatelné pro všechny zúčastněné strany.

Ani vysoké IQ není zárukou, že dotyčný pracovník bude úspěšným řídícím pracovníkem když nemá schopnosti EQ a neumí jednat s lidmi, motivovat je, vcítit se do jejich potřeb a k tomu být jako nadřízený ještě neoblíbený.

(Máte téma, které chcete zveřejnit Pod lupou? Zašlete na info@babinet.cz Stanoviska zde uvedená nemusí vyjadřovat názor Babinet.cz)

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz