Babinet.cz  /  Magazín  /  Pod lupou  /  S prodejem a užíváním pyrotechniky jsou spojena pravidla, která je nutné dodržovat

S prodejem a užíváním pyrotechniky jsou spojena pravidla, která je nutné dodržovat

30.12.2022 - redakce Babinet.cz

Zatímco Vánoce jsou pro mnohé svátky klidu, konec roku je často spojený s bujarými oslavami, kde nechybí ani zábavní pyrotechnika. S touto zpravidla hlučnou blikající show jsou však spojena pravidla, která se týkají jak prodeje, tak samotného užívání. Porušením těchto pravidel se osoby vystavují různě velkému riziku – od pokuty až po zranění ohrožující zdraví a v krajním případě život. Jaké jsou typy pyrotechniky a jaká pravidla je nutné dodržovat?

foto / Pexels

Rozdělení pyrotechniky

Při silvestrovských oslavách je používána zejména tzv. zábavní pyrotechnika. Ta se dle zákona o pyrotechnice dělí do kategorií F1, F2, F3 a F4. Vzhledem k tomu, že se jedná o kategorie podle stupně nebezpečnosti, jsou s nimi spojena i různá pravidla prodeje. „Zatímco pyrotechnický výrobek s označením F1 může zakoupit jakákoliv osoba, která dosáhla 15 let věku, na druhé straně u kategorie F4 je prodej omezen pouze osobám s odbornou způsobilostí,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Přehlednější rozdělení omezení prodeje:
kategorie F1 – osoby nad 15 let věku
kategorie F2 – osoby nad 18 let věku
kategorie F3 – osoby nad 21 let věku anebo osoby s osvědčením o odborné způsobilosti
kategorie F4 – osoby nad 18 let věku s odbornou způsobilostí

„Za osobu s odbornou způsobilostí se ze zákona považuje osoba s osvědčením od Českého báňského úřadu. Zatímco osvědčení je na dobu neurčitou, je potřeba tomuto úřadu každých 5 let předkládat lékařský posudek,“ dodává Hekšová.

Prodej pyrotechniky

S ohledem na nebezpečnost pyrotechniky platí určitá omezení i pro prodejce. Mimo kontroly, zda kupující splňuje požadavky stanovené zákonem (ohledně dovozu či uskladnění) je prodávající povinen prodávat pyrotechniku pouze v originálním balení s řádným označením (kategorie, soulad s předpisy, doba použitelnosti, šarže apod.). Přestože prodejci mají povinnost zboží řádně uskladňovat, je vhodnější nakupovat pyrotechniku v kamenných obchodech než například na trzích, kde může dojít ke zvlhnutí zboží.

Důvody omezení

Jak již bylo uvedeno výše, zákonné kategorie (nejen) zábavní pyrotechniky jsou mimo jiné určovány stupněm nebezpečnosti. V žádném případě tak není vhodné tato omezení podceňovat a snažit se koupit pyrotechniku, ke které spotřebitelé nemají oprávnění. „Zároveň je nutné u používání jakékoliv pyrotechniky dodržovat postupy uvedené v návodu k použití a také všechna upozornění. Samozřejmě je potřeba užívat každou pyrotechniku s rozumem,“ upozorňuje Hekšová.

Hasiči a záchranáři se z důvodu nedodržení základních pravidel každý Silvestr setkávají s desítkami výjezdů ke zraněním a požárům, které by v případě dodržení postupů nebyly potřeba. Pravděpodobně nejdůležitějším pravidlem je nákup ověřené pyrotechniky, která by měla mimo jiné nést označení Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) či značkou označení souladu s normou EU (známé jako CE). „Jestliže výrobek takové označení nemá, hrozí, že daná pyrotechnika nebyla otestována a je tak větší nebezpečí její závady, což je u pyrotechniky velmi nebezpečné,“ varuje Hekšová.

Základní pravidla

Mimo již výše uvedené dodržování návodu a kontroly označení platí obecná doporučení, která patří pro každou pyrotechniku:

  • Pyrotechnika by měla být při skladování a před samotným použitím suchá.
  • Hrozí riziko požáru – je tak vhodné si připravit při nejmenším kbelík s vodou, samozřejmě s ohledem na typ užívané pyrotechniky.
  • Nepodcenit ochranné prostředky – alespoň pracovní rukavice by měly být samozřejmostí.
  • Vhodné prostředí pro odpal – v žádném případě interiéry, či v blízkosti hořlavin a vozidel.
  • Před odpalem zkontrolovat, zda se v blízkosti nepohybují osoby a zvířata (ta by neměla být u odpalu vůbec) a dodržet bezpečnou vzdálenost.
  • Po odpalu polít pyrotechniku vodou – sníží to riziko případného požáru v případě nevybuchlých či nedohořelých částí.

„Pokud by pyrotechnika selhala, není v žádném případě dobrý nápad zjišťovat příčinu. V takové situaci je vhodným řešením 15 minut počkat a následně pyrotechniku na několik hodin ponořit do vody,“ doporučuje Eduarda Hekšová.

Kde je možné odpalovat

Místa, kde je možné odpalovat pyrotechniku si zpravidla upravují samotné obce pomocí obecně závazných vyhlášek. V rámci plánování odpalu je tak vhodné zkontrolovat, zda je na místě, které si spotřebitelé vybrali, odpal povolen. Obecně platí, že by se spotřebitelé měli řídit rozumem a neodpalovat tak pyrotechniku v davu lidí, či v těsné blízkosti areálů, kde odpal není vhodný (domovy pro seniory, nemocnice). Vyhlášky obcí lze nalézt na jejich internetových stránkách, přičemž některé obce vydávají před oslavami stručný přehled s omezeními.

„Spotřebitelé by však měli především myslet ohleduplně, a to jak vůči sousedům, tak i zvířatům, pro které je toto období velmi stresující. Zároveň není od věci se zamyslet, zda by peníze využité na několik minut výbuchů nebylo vhodnější využít jiným způsobem,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím nebo zaregistrujte)

Další z magazínu

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz