Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Tři králové: Kdo byli tito věhlasní mudrcové a kde najdeme jejich ostatky

Tři králové: Kdo byli tito věhlasní mudrcové a kde najdeme jejich ostatky

5.1.2022 - redakce Babinet.cz

Kašpar, Melichar, Baltazar, to jsou Tři králové, mudrci z východu, kteří se přišli poklonit čerstvě narozenému Ježíškovi a přinesli mu své dary, tedy myrhu, kadidlo a zlato. Jedná se o postavy z Matoušova evangelia.  V Novém zákoně se ale nedočteme jejich jména ani to, co Ježíškovi přinesli. To se upravilo totiž až postupem času. Je však možné, že opravdu nějací králové do Ježíšova rodného chléva teoreticky mohli vkročit.

fotografie: Pixabay

Svátek Tří králů je potom v západní liturgické tradici spojen se slavností Zjevení Páně.  Církev jej pak na západě i na východě slaví 6. ledna, což je den, který se považuje za opravdový konec Vánoc a den, kdy by se v našich domovech teoreticky měli odstrojovat stromečky.

Svojí podstatou se pojí se svátkem Narození Páně, je to dvanáctý den Vánoc a v některých zemích se dárečky nadělují právě až šestého ledna.

Tři králové, respektive jejich svátek dávají upomínku na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale celému světu jako za mesiášem se pak za ním vydávají mudrcové ze široka daleka.

S tím se pojí i další věc, podle legendy totiž tito pánové byli mudrci, nebo mágové, tedy pohané. O třech mudrcích se Bible, jak už bylo řečeno, nezmiňuje, píše o nich až církevní spisovatel Órigénes a to na počátku 3. století.

Jejich počet potom odvozuje od darů, které Ježíši měli přinést. Označení králové se poprvé objevilo až v šestém století u svatého Vaesaria z Arles. Počet králů se ale v průběhu doby měnil, byli dva až čtyři. Jména pak dostávají v lidových písních sedmého století. Ovšem jsou psána také v jedné fresce z Raveny, která je z roku 560 po Kristu.

Mimochodem dary, které přinesli, zastupují všechna, v té době známá, skupenství, tedy veškerou hmotu. Králové sami by pak měli představovat všechna období lidského života. Většinou jde o starce, muže a mladíka.

Všichni tři byli svatořečeni a stali se patrony poutníků a hříšníků. Jejich ostatky měla podle legend najít svatá Helena, ta je pak dovezla do Konstantinopole a nakonec děním osudu skončily v kostele svatého Petra s Kolíně nad Rýnem v relikviáři, který je aktuálně, a to už od roku 1948, umístěn v centrální gotické lodi před hlavním oltářem kolínského dómu.

napsala Zuzana Zelenková

zdroj: redakce, https://www.kromeriz.charita.cz/res/archive/001/000153.pdf?seek=1561717638

 

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím nebo zaregistrujte)

Další z magazínu

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz