Babinet.cz  /  Magazín  /  Zdraví  /  Diagnostika autismu je velmi obtížná. Důležité je včas rozpoznat projevy

Diagnostika autismu je velmi obtížná. Důležité je včas rozpoznat projevy

16.4.2023 - redakce Babinet.cz

Autismus je závažná porucha dětského mentálního vývoje. Jde o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí.  Již u kojenců a batolat můžeme pozorovat atypické chování.

foto / Freepik

Dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci

Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Kvůli tomuto handicapu je narušeno hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Na druhou stranu v některých oblastech mohou lidé s autismem výrazně převyšovat ostatní, třeba v matematice, jazycích nebo umění.

Studie v diagnosticky vyspělých zemích uvádějí, že u 1,5-2 % dětí a u 1 % dospělých je diagnostikována porucha autistického spektra.

Autisté nezvládající kontakt s okolím

Autisté mají omezené sociální dovednosti, jsou neobratní ve vyjadřování. Neumějí z lidské tváře vyčíst náladu, nepřiměřeně proto reagují. Nerozumí vtipu. Mají v oblibě pravidelnost a řád. Na nátlak reagují agresivně.

Psychické nemoci potomků jsou spíše doménou otců

V rozsáhlé studii, která proběhla ve Švédsku v roce 2014 byl pozorován vliv věku otců na potomky z řad sourozenců. Ukázalo se například, že děti, které se svému otci narodily po 45. roce života, měly až 3,5krát vyšší riziko výskytu autismu, 13krát vyšší riziko ADHD, a dokonce 24,7krát se u nich zvýšila pravděpodobnost výskytu bipolární poruchy oproti sourozencům, kteří se jejich otcům narodili mezi 20. a 24. rokem. Zdá se tedy, že vysoký věk otce se může časem nepříznivě projevit na psychické kondici jedince.

Projevy

 • málo komunikuje s ostatními
 • málo reaguje na pokyny
 • méně frekventovaný oční kontakt
 • je obtížné získat a/či udržet jeho pozornost
 • málo spolupracuje
 • je tvrdohlavé
 • je pohlcené svými zájmy
 • s hračkami si hraje odlišným způsobem
 • zabývá se určitými věcmi dokola
 • zvláštní pohyby (třepe rukama, poskakuje, chodí po špičkách)
 • často lidi ignoruje
 • nedokáže se zařadit mezi ostatní děti
 • fixuje se na určité hračky nebo předměty
 • působí dojmem jako by žilo ve vlastním světě
 • přehnaně reaguje na některé zvuky
 • vyvíjí se velmi nerovnoměrně
 • často si hraje o samotě
 • málo si hraje
 • chybí živá mimika a gestika
 • obtížně se přizpůsobuje změnám
 • omezená vzájemná hra (posílání autíčka, házení s míčem)

 

Zdroj: Národní ústav pro autismus

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip
 • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz