Babinet.cz  /  Magazín  /  Pod lupou  /  Veřejné lázně ve starém Římě. Místo pro relaxaci a odpočinek, které opomíjelo rozdíly ve společnosti

Veřejné lázně ve starém Římě. Místo pro relaxaci a odpočinek, které opomíjelo rozdíly ve společnosti

8.4.2022 - redakce Babinet.cz

Staří Římané se zpočátku spokojili s koupelí ve vodách řeky Tibery. Bohatší římští občané si později zřizovali malé koupelny doma. Jak napsal spisovatel a filozof Seneka: „Myli se denně paže a nohy, pokud si je při práci ušpinili, ale koupali se jen každého osmého dne.“

Římské lázně, zdroj: Unsplash

V 1. století př. n. l. se začínají v Římě stavět první veřejné lázně a po jejich vzoru pak taky veřejné lázně v dalších městech v římských provinciích. Římané začali velmi pečovat o tělesnou hygienu. Již v roce 33 př. n. l. jen v samotném městě Římě bylo 170 veřejných lázní. Ke všem lázním patřila oblékárna, bazén se studenou vodou, vlažná a teplá lázeň. V některých lázních byla taky sportovní hřiště a výčep vína pro osvěžení. Vstupné bylo nepatrné 1 až 2 assy, přibližně dnešních 18 Kč.

Postupem doby se lázně staly taky místem zábavy a společenských setkání. Římané běžně trávili v lázních denně několik hodin, zejména když koupele byly sice oddělené, ale hříště a společenské místnosti užívali muži i ženy společně. Veřejné lázně, to byla demokratická místa v římských městech. Do lázní chodil císař,patricijové, ekvité, plebejové i otroci. V lázních, bez šatů, nebyl patrný rozdíl mezi chudým a bohatým, mezi bezprávným otrokem a pyšným občanem města.

Jednou si římský císař Hadrianus v lázních všiml, že si vysloužilý voják tře své záda o sloup. Když se jej zeptal, proč to dělá, voják mu řekl, že nemá peníze na otroka, aby mu v lázních záda vydrhl. Císař tedy daroval vojákovi 1000 stříbrných denárů, aby si mohl otroka koupit. Druhý den císař uviděl u každého sloupu v lázních vysloužilé vojáky, jak si o sloupy třou záda. Nějakou dobu je pozoroval a pak pravil: „Je už vás tu dost, abyste si záda drhli navzájem“ – a nedal nikomu nic.

V římských městech byly taky četné veřejné záchodky s tekoucí vodou, které byly zpočátku zdarma. Římský císař Vespasianus, schopný vojevůdce a energický státník, se v 1. století n. l. proslavil taky svojí lakomostí. Na veřejných záchodcích zavedl poplatek. Když mu to jeho ušlechtilý syn Titus vyčítal, nabral z pokladnice hrst zlatých mincí, přistrčil mu je k nosu a pronesl památný výrok : Pecunia non olet – peníze nesmrdí. Je tomu sice již skoro 2 tisíce let, ale přece se někteří lidé řídí těmito slovy dodnes.

napsal Jiří Glet

https://crg.cz/sekce/historie/referaty/starovek/rim/lazne.htm

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip