Babinet.cz  /  Tajemno  /  Historie sv. Jana Nepomuckého, patrona české země, a legenda o pěti hvězdách na svatozáři kolem jeho hlavy

Historie sv. Jana Nepomuckého, patrona české země, a legenda o pěti hvězdách na svatozáři kolem jeho hlavy

13.5.2024 - redakce Babinet.cz

Sv. Jan Nepomucký je patronem české země, kněží, zpovědníků, lodníků, veslařů, mlynářů a mostů. Dále je druhým patronem jezuitského řádu a spolupatronem Mnichova. Je pomocníkem proti pomluvám a povodním, ochráncem bezpečného putování a šťastného návratu. Světec je rovněž přímluvcem za uchování zpovědního tajemství a za mlčenlivost. Má svátek 16. května.

Sv. Jan Nepomucký se narodil okolo roku 1345 v tržní osadě Pomuku, v dnešním městečku Nepomuku v jihozápadních Čechách. Byl vysvěcen na kněze a v roce 1383 odchází do italské Padovy, kde na universitě studoval právo. Po návratu do Prahy se stal generálním vikářem arcibiskupa Jana z Jenštejna.

foto / Unsplash

V roce 1393 vypuknul spor mezi českým králem Václavem IV. a pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. Král hodlal vytvořit další biskupství v Čechách, aby oslabil vliv pražského arcibiskupa. Zamýšlel bohatý kladrubský klášter povýšit na biskupství, připojit k němu západní Čechy, a biskupem ustanovit některého svého příznivce. Tento záměr však bylo možno učinit až po smrti starého kladrubského opata Racka. Když pak opat Racek zemřel, král byl právě na lovu v lesích v okolí hradu Žebráku. Mniši kladrubského kláštera si hned zvolili nového opata Olena a pražský arcibiskup Jan z Jenštejna volbu opata potvrdil. Z plánů českého krále Václava IV. na vytvoření nového biskupství tak nezbylo nic.

Sv. Jan Nepomucký se jednoznačně postavil na stranu pražského arcibiskupa. Panovník dal světce krutě mučit a v noci z 20. na 21. března roku 1393 byl světec shozen z Karlova mostu do Vltavy. Světcovu sochu vždy poznáte podle pěti hvězd na svatozáři kolem jeho hlavy. Podle legendy, když bylo mrtvé tělo Jana Nepomuckého nalezeno v řece 17. dubna 1393, bylo obklopeno pěti světly. Právě ty pomohly jeho nalezení.

Mrtvé tělo umučeného Jana z Pomuku ve Vltavě pod Karlovým, dříve Pražským mostem, z něhož dal Jana svrhnout český král Václav IV. / Zdroj: Wikimedia Commons, František Xaver Palko, Tělo sv. Jana Nepomuckého, asi 1760, volné dílo

Je ochráncem zpovědního tajemství

Dle legendy byl sv. Jan Nepomucký zpovědníkem královny Žofie. Králi Václavu IV. prý odmítl prozradit fakta, které se dozvěděl při zpovědi královny, a proto ho panovník nechal mučit a hodit do Vltavy. Počátkem 18. století byly prozkoumány ostatky světce a v jeho lebce byl nalezen údajně neporušený jazyk, který zčervenal. Byl to zázračný důkaz toho, že světec hájil svátost mlčení. Byl svatořečen v roce 1729. Je skutečně světcem lidovým, který i před králem dokázal zachovat zpovědní tajemství. Proto jeho sochy najdete na návsích, náměstích, v polích, na mostech i jinde. Sochy světce společně s lípami tak dotvářejí kolorit české krajiny. Světec je taky velmi uctíván v Bavorsku a zemích latinské Ameriky.

Sv. Jan Nepomucký a umění

Sv. Janu Nepomuckému bylo v naší zemi zasvěceno mnoho kostelů a na jeho svátek se konaly tradiční poutě.

Ve Žďáru nad Sázavou na Zelené hoře stojí poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Poutní kostel byl v první polovině 18. století vystavěn architektem Janem Blažejem Santinim – Aichlem, který byl rodem Ital, domovem však Čech. Své barokní díla obohacoval prvky gotiky, zejména lomenými oblouky. Chrám vybudovaný ve stylu barokní gotiky lze zařadit k vrcholným evropským architektonickým dílům.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou na Zelené hoře byl zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

V Praze na Karlově mostě stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Světec je zobrazen se svatozáří s pěti hvězdami, v rukou drží palmovou ratolest a kříž s ukřižovaným Kristem. Na dvou bronzových deskách jsou reliéfy. První zobrazuje zpověď královny Žofie, druhý pak svržení sv. Jana Nepomuckého do Vltavy.

Na Pražském hradě v chrámu sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha se nacházejí ostatky tohoto světce. Sv. Jan  Nepomucký má v chrámu taky krásný stříbrný oltář, na jehož zhotovení bylo zapotřebí 1500 kg stříbra

V Kladrubském klášteře je mimo jiné zajímavá expozice věnovaná sv. Janu Nepomuckému. Je zde umístěno okolo 500 zpodobnění světce a sv. Jana Nepomuckého tak najdete na obrazech, hodinách i nábytku.

Sv. Jan Nepomucký v lidové pranostice

Kdo o svatém Janě len zasívá, stéblo zdéli lokte mívá.

Svatý Jan z Nepomuku, drží létu pevně ruku.

 

Napsal Jiří Glet

 

Zdroje:

BUBEN, Milan, KUKLA, Otakar Aleš a KUČERA, Rudolf. Svatí spojují národy: portréty evropských světců. 2., rozš. vyd. Praha: Panevropa, 1995. 195 s. ISBN 80-85846-07-1.

PFLEIDERER, Rudolf a MATĚJŮ, Jitka, ed. Atributy světců. Překlad Jitka Matějů. 3., upr. vyd. Praha: Unicornis, 2008. 159 s. ISBN 978-80-86562-10-0.

PIŤHA, Petr. Čechy a jejich svatí. 2., upr. vyd. Praha: COMDES, 1999. 239 s. ISBN 80-902776-0-8.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další články tajemna

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz