Babinet.cz  /  Tajemno  /  Zámek Dřínov a zjevení Bílé paní, které způsobilo rodinnou tragédii

Zámek Dřínov a zjevení Bílé paní, které způsobilo rodinnou tragédii

14.9.2022 - redakce Babinet.cz

Zámek Dřínov najdeme asi 12 kilometrů od Kroměříže. Na místě dnešního zámku původně stála tvrz, postavená koncem 14. století. Stavitelem byl pravděpodobně Zbyněk Dřínovský. Na Dřínově se během staletí vystřídalo mnoho majitelů. Nás bude nejvíce zajímat rod Walderode, který vlastnil zámek v 17. století. Právě z této doby pochází zajímavá zpráva o zjevení Bílé paní. Ta se tehdy měla celkem sedmkrát zjevit na zámecké věži, která byla také nazývaná ,,Čínská“. Jedné měsíčné noci stáli prý majitelé zámku na balkoně a povídali si. Náhle hraběnka zahlédla na zámecké Čínské věži záhadnou postavu, jež byla oděna v jakémsi bílém závoji. Jednalo se o ženskou postavu, kolem níž byl jakýsi bílý opar.

zámek Dřínov: foto Petr Matura

Hraběnka se samozřejmě polekala a údivem vykřikla. V tu chvíli si podivného zjevení všiml i hrabě. Oba jako v tranzu zírali na přízrak, který jako kdyby se k nim blížil, avšak vzdálenost se přitom vůbec nezmenšovala. Ještě děsivější byl fakt, že zjevení na ně ukazovalo prstem. To trvalo chvíli a poté se tajemná entita začala rozplývat, až zmizela docela. Vyděšená hraběnka se ze svého zážitku nemohla vzpamatovat, i když ji hrabě utěšoval, že k podobným zjevením dochází i na jiných panských sídlech.

Uplynul den a večer se hraběnka se svým mužem šla podívat, zda se Bílá paní neobjeví znovu. Hraběcí pár se skutečně dočkal a přízrak se k nim opět začal zdánlivě přibližovat, aby poté zase zmizel. Teď již byl hrabě skutečně znepokojen, a tak dal hned druhého dne věž prohledat svým služebnictvem, avšak ti nenalezli nic zvláštního. K dalším zjevením pak docházelo ještě po pět večerů, ale nikdo nepochopil, co má tato záhada znamenat...

"Čínská" věžna zámku Dřínov: foto Petr Matura

Zanedlouho se v Olomouci hrabě zúčastnil jezdeckých závodů, které se mu staly osudnými. Při závodu totiž spadl z koně a po šesti týdnech zemřel. Po jeho smrti se na zámek nastěhoval hraběnčin otec, aby jí pomohl se správou panství. Nic však hraběnku nedokázalo utěšit, začala chřadnout a po krátké době zemřela žalem.

Pár po sobě zanechal holčičku Katherine, zvanou Kitty. Čas plynul a za deset let z ní vyrostla krásná slečna, která se učila jezdit na koni. Právě v té době jednoho dne vrazila vyděšená chůva do pokoje starého zámeckého pána a hlásila, že opět spatřila Bílou paní. Pán ji ale nejdříve odbyl, avšak když na naléhání chůvy vyhlédl z okna, spatřil na Čínské věži zjevení v bílém.

Chůva se vydala hledat Kitty, která nebyla k nalezení. Druhý den se zjistilo, že dívka se svým štolbou uprchla z domova. Uplynulo mnoho let, starý zámecký pán mezitím zemřel a jednoho dne se na zámek vrátila Kitty. Z krásné dívky se však stala pohublá žena, nemocná na duchu i na těle. Kitty chodila oblečena do chudinských šatů a lidé si z ní tropili posměšky. Tou dobou se na zámku začal zjevovat duch starého hraběte, kterého se lidé báli. Jen Kitty se ho nebála a prosila ho o odpuštění, že kdysi utekla a způsobila rodině tolik zármutku.

Další místní zjevení je původem z minulého století, kdy za druhé světové války na zámku sídlili Němci. Ti se na jejím konci z Dřínova stáhli, ale na zámecké věži nechali jednoho vojáka, který ostřeloval blížící se rumunské vojáky. Když poznal, že je situace beznadějná, ukončil svůj život skokem z věže. Jeho tělo dopadlo břichem na špici kaple, která se nachází v blízkosti věže. Od té doby se prý zjevuje ve výroční den své smrti 2. května na cimbuří věže.

Dnes je zámek v soukromém vlastnictví a jeho majitel se již léta snaží zámek uvést do původního stavu. Nahlédnout do něj je však zatím možné jen při mimořádných příležitostech. Zámeckým přízrakům to však zcela jistě nevadí...

 

napsal Petr Matura

zdroje: Karel Březina: Přehled hradních a zámeckých staršidel, hrady.cz, pamatky-vm.cz aj.

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

abrakagabra
14.9.2022 14:37

pěkné

Další články tajemna

Náš tip