Babinet.cz  /  Tajemno  /  Stolová hora Ostaš a její okolí s pohnutou legendární historií

Stolová hora Ostaš a její okolí s pohnutou legendární historií

4.7.2022 - redakce Babinet.cz

Hora Ostaš, vypínající se do výšky 700 metrů nad mořem, se nachází necelých pět kilometrů od města Police nad Metují. Její název prý pochází ze jména Eustach. Svatý Eustach byl patronem lovu a někteří badatelé jsou toho názoru, že se jedná o pokračování dávného kultu pohanských božstev, maskovaného křesťanskou symbolikou. Jedná se o horu stolovou, kterou obklopují dvě skalní města, zvaná Horní a Dolní labyrint.

 

 

foto Petr Matura

K těmto místům se váže mnoho tajemných legend. Například v Horním labyrintu najdeme pískovcový balvan, který je znám pod názvem Mohyla smrti. K tomuto děsivému názvu se váže pověst o tom, že v roce 1421 vtrhlo do blízkého města Police katolické Zikmundovo vojsko křižáků, aby potřelo odpůrce katolické víry. Občané Police nad Metují, kteří vyznávali podobojí, se právem obávali nejhoršího, a tak se mimo jiné uchýlili i do skalních labyrintů na Ostaš. Jejich úkryt však prozradil místní mlynář jménem Holinka z obce Hlavňov.

Vojáci nešetřili ani slabé ženy a před smrtí mnoho z nich krutě mučili. Kronikář Vavřinec z Březové například uvádí, že obětem byly uřezávány nosy a ženy byly věšeny za vlasy a probodávány mečem. V prohlubni, kde dnes stojí kámen zvaný Mohyla smrti, prý vzniklo jezírko plné krve… Mrtvá těla měla být také naházena do mnoha skalních puklin a je možné, že některé ostatky zavražděných vyznavačů kalicha se tam nachází dodnes. Až do roku 2013 zde prý dokonce údajně stávala lípa, případně její mladší následovnice, nazývaná „husitská“, jejíž větve byly plné sukovitých výrostků. Věřilo se, že se jedná o pozůstatky klínů, jimiž křižáci přibíjeli vlasy místních žen...

Ačkoliv je toto místo turisticky hojně navštěvované, někteří senzitivní jedinci zde pociťují úzkost a mají pocit, jako kdyby je kdosi neviditelný sledoval. Někteří odvážlivci, kteří zde přenocovali, dokonce údajně slyšeli zvuky zápasu a nářek, který pak náhle utichl… Celou smutnou událost připomíná kaple sv. Kříže, která byla postavena na místě, kde původně stávala dřevěná kaple a kříž.

Z husitských dob má také pocházet tajná mincovna, údajně ukrytá v dosud neobjevené jeskyni. Mince prý zde měli vyrábět ze stříbrných a zlatých nádob. Podle místních pověstí je část pokladu dobře ukryta kdesi na Ostaši...

Nelze zapomenout ani na zdejší známou skalní puklinu, nazvanou Sluj českých bratří. Po porážce stavovského povstání a popravě českých pánů na Staroměstském náměstí mnoho evangelíků opustilo zemi. Podle pověstí také broumovská katolická vrchnost nutila své poddané přejít z protestantské víry zpět na katolickou. V té době se evangelíci z okolí prý údajně scházeli v této sluji a konali zde tajné bohoslužby. Na podzim roku 1921 objevil Antonín Krtička ve sluji kámen s letopočtem 1627. Jelikož ale čeští bratři na Policku nikdy nepůsobili a písemné doklady o konání bohoslužeb v ostašských skalách neexistují, dívají se historici na tuto místní legendu skepticky.

Na Ostaši prý také žili trpaslíci, ostatně stejně jako údajně i v mnoha dalších skalách nejen v naší zemi, což jistě nelze přičíst pouze jen lidské fantazii. A hora i její okolí dále skrývá mnoho dalších zvláštností. Například do druhé poloviny 18. století se zde každoročně odehrávaly pro nás poněkud morbidně pojaté pašijové hry. Představitel Ježíše prý na vrchol Ostaše vlekl velký a těžký kříž. Následován byl tzv. flagelanty, tedy kajícníky, kteří se za neustálých modliteb švihali po těle koženými důtkami. Na vrcholu byl údajně Ježíšův představitel po jistou dobu symbolicky přivázán ke kříži. Podobné zvyky se dodnes udržely v některých jižních zemích. Tam se křesťanská tradice často spojila s dávnou pohanskou vírou. Bylo tomu tak i na Ostaši, i když možná i nevědomě?

Jisté však je, že toto místo si dodnes zachovává velkou magickou sílu.

napsal Petr Matura

zdroje: piskari.cz, novinky.cz, denik.cz, wikipedia.org aj.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další články tajemna

Náš tip