Babinet.cz  /  Tajemno  /  Středočeská obec Krty nemá o tajemné jevy nouzi

Středočeská obec Krty nemá o tajemné jevy nouzi

24.5.2022 - redakce Babinet.cz

Obec Krty najdeme ve Středočeském kraji, v okrese Rakovník, a to nedaleko Jesenice. Ačkoliv je tato obec poměrně malá, nachází se v jejím okolí mnoho tajemných a zajímavých míst. V nedalekém lese například najdeme místo zvané ,,Trpasličí díra“. Měla zde být malá jeskyňka, do níž se bylo možné dostat pouze po břiše. Na postranní skále viditelně stály vytesané kamenné lavice.

 

fotografie: Petr Matura

Podle starých místních pověstí se zde za dávných časů nacházel domov trpasličího kmene. Jeho příslušníci prý dobývali uhlí. Přesto, že byli malí, vládla mezi nimi a velkými lidmi snášenlivost. Často si tito trpaslíci přicházeli do vesnice půjčovat různé nádobí a nářadí, které vždy v pořádku vraceli. Za jejich ochotu se vesnickým obyvatelům vždy odměnili, nejraději prý opatrovali malé děti. Podle vyprávění je odsud vyhnal až zvuk zvonů z kostela sv. Vojtěcha. Trpaslíci totiž údajně měli velmi jemný sluch. Odstěhovat se měli někam na území Krkonoš. Na místě jejich bývalého pobytu pak prý místní mladík, který jim pomáhal, našel poklad. Zvláštní je skutečnost, že pověsti o těchto malých lidech můžeme najít snad v každé části světa. U nás se o nich zmiňoval například záhadolog a cestovatel Arnošt Vašíček.

Nedaleko hřbitova v Krtech najdeme další tajemné místo. Jedná se o ,,Čertův kámen“. Na kameni je možné vidět dvě prohlubně, připomínající koňská kopyta. Podle pověstí tu ďábel chtěl připravit o duši zdejšího sedláka. Ten ho však přelstil, rozzuřený ďábel vzteky zadupal nohama a zmizel do pekla.

Kamene se proto místní, velice zbožní lidé báli. A protože leží poměrně blízko obce a cesty do lomů, rozhodl se jeden z místních kameníků kámen odčarovat. Na opačném konci kamene tak dnes můžeme najít vytesaný velký kříž. Je dlouhý asi čtyřicet centimetrů a směřuje od západu k východu, stejně jako všechny křesťanské kostely. Kříž podle všeho balvan skutečně odčaroval.

Pravděpodobnější než pověst o čertovi je asi názor některých badatelů, že se jedná o pozůstatek pohanského obětního místa. Nasvědčovala by tomu i přítomnost dvou viklanů, které se do konce 19. století nacházely u vsi. Bohužel při stavbě místní dráhy byly poškozeny a dochoval se pouze jeden z nich.

U Krt však můžeme nalézt i ,,Boží kámen“. Východně od lomu v lese se nachází soustava kamenů. Jeden z těchto kamenů je velká plochá žula, uprostřed s prohlubní ve tvaru mísy. Dříve byly okolo tohoto kamene ještě čtyři menší kameny, které sloužily jako sedátka. O tomto kameni se traduje, že když v kraji panoval hladomor, zůstaly v Krtech tři opuštěné děti, neboť otec i matka jim zahynuli. Aby utišily hlad, šly děti do lesa na lesní plody. Najednou přišly na místo, kde u kamene seděli tři muži, s jídlem položeným na kameni. Jeden z těchto mužů vstal a pozval děti k jídlu. Když dítka dojedla, ještě je na cestu obdaroval a poslal domů. Kdykoliv měly prý děti hlad, šly k tomuto kameni a vždy na něm nacházely jídlo.

Na louce V háji nedaleko Krt se za větrných nocí zase zjevoval přízrak jezdce na bělouši. Podle místních legend se mělo jednat o ducha správce místního dvorce, jenž týral a ponižoval poddané. Jednou dokonce okradl i sirotky, když jim sebral dědictví po otci a prodal je jednomu ze svých přátel. Ten mu kromě peněz dal také nádherného bělouše. Po smrti správce se jeho přízrak, sedící na podvodem získaném koni, za trest zjevuje na místech, kde během života páchal nepravosti.

napsal Petr Matura

zdroje: M.Stejskal:Průvodce po magických místech Československa, wikipedia.org, krty.cz,mapy.cz, jesenice-ra.cz.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

abrakagabra
24.5.2022 17:28

opravdu zajímavé

Další články tajemna

Náš tip