Babinet.cz  /  Tajemno  /  Přízrak krásné dívky i neklidné duše mrtvých bojovníků na hradě Strálek

Přízrak krásné dívky i neklidné duše mrtvých bojovníků na hradě Strálek

2.2.2022 - redakce Babinet.cz

Dnes již nepatrné pozůstatky hradu Strálek nebo také Štrálek nalezneme asi tři kilometry od Rýmařova v nadmořské výšce 625 m n. m. Hrad byl založen kolem roku 1282 Benešem ze Štítiny. Již ve 2. polovině 14. století byl opuštěn, avšak některé prameny předpokládají zničení hradu v průběhu husitských válek. Ve 2. polovině 18. století byla hradní zřícenina použita jako zdroj kamene pro obnovu vyhořelého Rýmařova. To ovšem neznamená, že se s tímto hradem i jeho okolím nepojí zajímavé, záhadné pověsti a legendy…

Pozůstatky hradu Strálek: foto Petr Matura

Jedna z těchto pověstí nás zavádí do roku 1424, kdy Jan Žižka vytáhl proti Zikmundovým posádkám na Moravě. Když vojsko postupovalo Královskou cestou nedaleko Rýmařova, doslechl se Žižka, že se na blízkém hradě v údolí Černého potoka nachází veliké množství stříbra a zlata, pocházející z blízkých dolů. Hrad bránil udatný Prokop ze Strálku. Husité neodolali vidině snadno získaného pokladu a hrad oblehli o Svatodušním pondělí. Hrad však odolával obléhání dlouhé tři dny. Spěchající Žižka tedy poručil obléhání ukončit, když před něj přivedli místního kováře, který husitům prozradil, kde ústí tajná chodba z hradu. Část bojovníků pod vedením Bočka z Kunštátu poslal hejtman tajnou chodbou a se zbytkem vojska naoko odtáhl. Schoval se však v blízkém lese a pak znovu na hrad zaútočil. Husitům se podařilo dostat se až k hradbě, což obránce překvapilo. 

Původní podoba hradu: foto Petr Matura

Rovněž také i husité pod vedením Bočka z Kunštátu se tajnou chodbou blížili k hradu, zatímco ostatní útočníci byli již téměř na nádvoří. Právě v té chvíli chtěl obránce hradu Prokop uniknout se svými nejbližšími podzemím, které ústilo v hradní studni. Jakmile se však spustil do podzemní chodby, narazil na husity a v krvavé bitce zemřeli všichni husité i obránci. Jakmile se Žižka dozvěděl o smrti svého druha Bočka z Kunštátu, dal troubit k ústupu. Poklad tak zůstal nenalezen a je možné, že se dodnes nachází kdesi v místním podzemí. Duše mrtvých bojovníků pak pravděpodobně dodnes obchází pozůstatky hradu.

Pozůstatky hradu Strálek: foto Petr Matura

Další pověst vypráví, že na Zelený čtvrtek se na Strálku otevírají skály a uvnitř se nachází poklad, který však hlídá zlý permoník. Jedna mladá, chudá žena s malým synkem z blízké obce se o Zelený čtvrtek odvážila poklad hledat. Skutečně se jí podařilo ve svahu pod hradem najít otevřenou skálu a v jeskyni hromady stříbra a dalších cenností. Položila tedy malého chlapce na zem a vrchovatě si naplnila zástěru. Na dítě zapomněla a pospíchala domů. Jaké však bylo její zděšení, když si uvědomila, co provedla. Navíc v zástěře místo pokladů bylo jen kamení a suché listí. Celý rok se trápila, ale doufala, že dítě najde, až se opět otevře skála. Jaká byla její radost, když se jí přání splnilo a dítě leželo na stejném místě zcela zdravé. Na nic nečekala a utíkala domů. Když synka doma rozbalovala, cinklo cosi o podlahu. Na zemi ležel dukát, který mu před rokem dala na hraní. Je též zajímavé, že podobné pověsti najdeme po celé naší zemi.

Existuje také mnoho svědectví o zjevení jakési dívky, jež se objevovala mezi troskami hradu při západu Slunce. Zjevení prý procházelo kameny a kmeny stromů a následně se ztrácelo v obláčcích jemného dýmu, aby se zase za chvíli zhmotnilo do viditelné podoby a přistoupilo k člověku, který byl svědkem tohoto jevu. K lidským očím se přiblížila krásná dívčí tvář, ze které vanula neznámá vůně. Ústa, aniž by se pohnula, prý vyprávěla o prokletí těch, kteří nepoznali smysl svého života. Poté se přízrak rozplynul a ozvěna jeho hlasu se ztratila. Mnoho z lidí, kteří se s tímto přízrakem setkalo, prý pak pozitivně změnilo svůj život. Odkud ono záhadné zjevení pochází, to se však neví...

 

napsal Petr Matura

zdroje:  rymarovsko.cz, hrady.cz, jeseniky.net aj.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další články tajemna

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz