Babinet.cz  /  Tajemno  /  Krutá panna na hradě Strádov zde lká nad svým osudem až do dnešních dnů

Krutá panna na hradě Strádov zde lká nad svým osudem až do dnešních dnů

30.10.2021 - redakce Babinet.cz

Na skalnatém ostrohu nad údolím říčky Chrudimky stojí pozůstatky hradu Strádova. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1374, kdy se jako patron kostela a kláštera v Práčově připomíná Jaroš Lacembok ze Strádova. V roce 1382 se jako majitel Strádova uvádí Jarošův syn Jindřich Lacembok ze Strádova a v roce 1409 Bleh z Lipky a ze Strádova. Za jeho vlády na jaře roku 1421 husitská vojska dobyla klášter v Práčově a lze předpokládat, že ovládla i Strádov. V roce  1438 Jan ze Strádova, který z jiných pramenů není znám, dal do zástavy hrad Strádov, městečko Nasavrky a devět vsí Alešovi z Bítovan, Benešovi z Křivého a Janovi z Lipky, synovi uvedeného Bleha. A to je první přímá zpráva o hradě Strádově.

pozůstatky hradu Strádova: foto Petr Matura

V roce 1444 panství náleželo Janovi Slonovi ze Seslavce. V této době, snad i v důsledku válečných událostí doby husitské, hrad zpustl. Jako pustý se připomíná poprvé roku 1457 jako součást odúmrti po Janovi z Lipky, která připadla králi Ladislavovi. Zpustlý hrad nebyl obnoven, neboť středisko panství se v druhé polovině 15. století přesunulo do Nasavrk. Jako příslušenství Nasavrk se pustý hrad Strádov připomíná naposledy v roce 1595. V druhé polovině 18. století byla v okolí zpustlého hradu zřízena rozsáhlá obora, do níž bylo pojato i samo hradní návrší se zříceninou. Za Vincence Karla Auersperka v první polovině 19. století byl vybudován dnes již zaniklý dřevěný most přes hradní příkop, který měl usnadnit přístup ke zřícenině.

K hradu se váže pověst o duchu kruté panny. Jednoho dne se na hradě stala radostná událost. To když se hradnímu pánovi narodila dcera. Její matka však záhy zemřela, a tak pán ze Strádova svou dceru vychovával sám. S věkem nerozkvétala pouze do krásy, ale klíčila v ní i zloba a krutost. Otce počaly tísnit obavy, jaký ženich by o takovou dívku stál. Panna však byla tuze krásná. Nápadníků se tudíž nakonec dostavilo nepočítaně. Dívka všem vyměřila těžký úkol, a to otočit se se svým koněm na velice úzkém ostrohu vysoko nad řekou. Mnoho uchazečů o dívčinu ruku skončilo po pádu se zlomeným vazem. Až jednou přijel odhodlaný muž spravedlivého srdce. Se svým koněm se otočil. Pak napnul tětivu svého luku a šípem proklál zlomyslné srdce dívky. Od těch dob Strádov obchází duch plačící panny.

pozůstatky hradu Strádova: foto Petr Matura

Zajímavé je, že podobná pověst se vypráví i na blízké Lichnici - a nejen tam. Je proto jisté, že se tyto pověsti vážou k nějaké dávné tragické události, která se nechvalně zapsala do paměti lidí a dále se přenášela. Může se snad jednat například o zkreslenou vzpomínku na nějaké magické obřady z dávných dob, jak si někteří badatelé myslí?

Ze Strádova měla také podle vyprávění vést podzemní chodba až do zámeckých sklepů v blízkých Nasavrkách, které ke Strádovu náležely. I když ze Strádova zbylo nemnoho, návštěva tohoto místa zcela jistě potěší každou romantickou duši. Zřícenina je volně přístupná teprve od roku 2014, jelikož předtím byla součástí Slavické obory.

napsal Petr Matura

hrady.cz, carokraj.cz, wikipedie

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další články tajemna

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz