Babinet.cz  /  Kam vyrazit  /  Ústecký kraj  /  Navštivte hradní zříceninu Kostomlaty pod Milešovkou i její neméně zajímavé okolí

Navštivte hradní zříceninu Kostomlaty pod Milešovkou i její neméně zajímavé okolí

7.8.2021 - redakce Babinet.cz

Zřícenina hradu Kostomlaty pod Milešovkou leží na vysokém horském hřebenu Březiny vybíhajícím ze severozápadních svahů Českého středohoří. Hradu se však také, ovšem chybně, říkalo i Sukoslav. Zásluhu na tom nemá nikdo jiný než Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české. V ní Hájek zmiňuje jakéhosi knížete Sukoslava, který měl být spolubojovníkem posledního bájného knížete z rodu Přemyslovců Hostivíta a kolem roku 880 měl poblíž Bíliny vystavět svůj hrad. Žádný z historických pramenů knížete Sukoslava ani jeho hrad však již nezmiňují. Proti této legendě stojí též skutečnost, že na konci 9. století se ještě takové hrady nestavěly.

fotografie: Petr Matura

Hrad založil koncem roku 1300 zřejmě Boreš z Oseka. Na svoji dobu se jednalo o poměrně luxusní sídlo. V roce 1335 jej podle hodnověrných pramenů získal budoucí král a císař Karel IV., tehdy však ještě jako moravský markrabě.

Dalším zajímavým majitelem hradu je Albrecht Škopek z Dubé, velký komtur německých rytířů v české provincii. V letech husitských bojů ho Albrecht Škopek dokázal uhájit, ale roku 1434 byl hrad silně poškozen a dobyt husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic, který velel žatecko-lounskému husitskému svazu o síle kolem 3000 mužů. Prokop Holý hejtmana žádal o účast v bitvě u Lipan. Jakoubek však odmítl poskytnout pomoc a zůstal usazen na Kostomlatech. Po prohrané bitvě prý Prokop Holý Jakoubka proklel. Jeho duch má tedy bloudit po hradě s vypáleným husitským kalichem na čele. Pravdou však je, že rod Jakoubka z Vřesovic se na hradě udržel a celá jedna linie potomstva se uváděla jako Kostomlatští z Vřesovic. V 17. století byl již hrad pustý.

fotografie: Petr Matura

V roce 2003 se hradu ujal Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty, který jej postupně zpřístupňuje veřejnosti. Na hradě se také natáčela známá pohádka režiséra Zdeňka Trošky „Nejkrásnější hádanka“.

Po návštěvě hradu si můžeme cestou do stejnojmenné, blízké obce Kostomlaty, podle níž ostatně hrad získal i svoje jméno, prohlédnout další zajímavost. Tou je kaple Panny Marie Pomocné s léčivým pramenem ze 30. let 18. století. K jejímu vzniku se váže pověst o tom, jak si místní panský sládek Christoph Habel jako horlivý ctitel Panny Marie nechal zhotovit obraz, na němž byla namalována Panna Maria Pomocná s Ježíškem. Roku 1734 stihla sládka těžká nemoc a on se jako silně věřící obrátil o pomoc právě k tomuto obrazu. Zbožné modlitby a popíjení léčivé vody ze studánky prý nakonec vedly k jeho uzdravení.

fotografie: Petr Matura

Na důkaz vděčnosti uzdravený sládek umístil obraz Panny Marie na kamennou stavbu nad studánku. Zvěst o zázračném uzdravení se rychle roznesla po okolí a údajně došlo i k mnoha dalším uzdravením. V roce 1743 již na místě stála kaple, která byla již daleko větší. V kapli byly dokonce instalovány i varhany. Také počet místních poutníků se neustále zvyšoval. Dnešní kaple byla na místě s dodnes velice pozitivní energií postavena v roce 1825. Voda z léčivé studánky je dnes však již pouze užitková.

Za pozornost stojí také kostomlatský kostel sv. Vavřince, který byl postaven v roce 1230 ještě v pozdním románském slohu, a to některým z příslušníků rodu Hrabišiců, jimž obec patřila. V sousedství kostela najdeme rovněž i zámek, vybudovaný v letech 1670 - 1684 Janem Humprechtem I.

Obec Kostomlaty pod Milešovkou se všemi svými pamětihodnostmi a rovněž i stejnojmenná monumentální zřícenina hradu zcela jistě stojí za návštěvu a určitě nezklamou žádného milovníka historie.

napsal Petr Matura

zdroj: hrady.cz, turistika.cz,wikipedie

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další tipy