Babinet.cz  /  Kam vyrazit  /  Pardubický kraj  /  Navštivte poprvé veřejnosti zpřístupněný hrad Rychmburk se zajímavým starobylým předhradím

Navštivte poprvé veřejnosti zpřístupněný hrad Rychmburk se zajímavým starobylým předhradím

19.6.2021 - redakce Babinet.cz

Začíná hlavní turistická sezona a pro veřejnost se poprvé otevírá také několik nových unikátních památek. Patří mezi ně i hrad Rychmburk, který do této doby nebyl přístupný veřejnosti.

hrad Rychmburk: foto Petr Matura

Hrad se nachází v Pardubickém kraji, v okrese Chrudim. Najdeme ho na severovýchodním konci strmého ostrohu, tvořeném údolími říčky Krounky a Lešanského potoka. Jako zakladatel hradu je zmiňován roku 1325 Tas z Mrdic.

Mezi jeho významnými majiteli pak byli páni z Pardubic (z této rodiny pocházel i Arnošt z Pardubic), Berkové, Kinští a Thurn-Taxisové. K tomu je nutné dodat, že hrad nebyl po většinu času trvale obýván, šlechta ho využívala jen nárazově, většinou na hony a podobné krátkodobé události.

Po první světové válce uvalilo ministerstvo zemědělství na panství Rychmburk vnucenou správu. V rámci pozemkové reformy pak v březnu 1924 území s výměrou přibližně 1500 hektarů získal velkostatek Rychmburk. К němu náležely pivovary Rychmburk a Košumberk a lihovary v Rychmburku a Uhersku.

Po znárodnění byl na Rychmburku v roce 1952 zřízen domov pro staré občany. Od roku 2007 se sociální role hradu změnila na domov pro dlouhodobě duševně nemocné starší osmnácti let, ale prostředí nebylo pro pacienty vyhovující. Proto se Pardubický kraj rozhodl nabídnout klientům vhodnější a modernější prostředí a hrad postupně zpřístupnit veřejnosti. Záměrem Pardubického kraje bylo nečekat, až bude hrad celkově rekonstruován, ale otevírat ho po částech hned, jak to půjde, bez zbytečné prodlevy.

hrad Rychmburk: foto Petr Matura

Letošní sezona je pilotní, s malou expozicí o historii hradu, ale postupně se zde budou rozšiřovat služby pro turisty včetně přenocování i možnosti pořádání kulturních a společenských akcí. Již dnes tu návštěvníci najdou recepci s pokladnou, dětskou hernou a v 3. podlaží severního křídla právě i pilotní výstavní expozici, zatím jen dvourozměrnou, o historii panství Rychmburk. Tu si prohlédnou sami bez průvodce. Hradním výtahem je dostupná i imobilním lidem.

Milovníky historie na hradě zaujme také mohutné hradní zdivo, věž a rovněž hradní sklepení, ke kterému se váže pověst o zazděné paní Markétě. Legenda totiž vypráví, že jeden z majitelů panství, Jaroslav Berka, nechal údajně zazdít svou dceru Markétu za to, že se nechtěla provdat za muže, kterého jí vybral. Markétina duše nedošla pokoje - a tak jako bílá paní dodnes bloudí hradními chodbami. Zajímavé je, že kdysi, při rekonstrukci jednoho portálu, se na hradě našly lidské kosti. Možná je tedy něco pravdivého na této legendě, která se pod Rychmburkem vypráví. V inventáři k hradní kapli z roku 1946 bylo uvedeno, že oltář obsahuje skřínku s kostmi Markéty Berkové, ta však nebyla nalezena… Každopádně se v budoucnu na hradě plánuje místo, kde měla být paní Markéta údajně zazděna, upravit pro návštěvníky.

podzemí hradu Rychmburk: foto Petr Matura

Na Rychmburku se má také jako na každém správném hradě nacházet podzemní chodba, která však zatím nebyla objevena - a pokud existuje, půjde pravděpodobně o krátkou únikovou chodbu z hradu. Jisté je, že jeden vchod do sklepení zatím nebyl prozkoumán - a staré plány nejsou zcela přesné.

Zajímavé je též okolí hradu zvané Předhradí. Toto miniaturní venkovské městečko vzniklo v 15. století při hradu jako jeho opevněné předhradí a původně neslo stejný název jako hrad. V roce 1990 zde byla vyhlášena městská památková zóna. Nachází se mezi dochovaným prstencem hradeb s baštami a zahrnuje také hrad a renesanční panský pivovar. Zvláštní hodnota celé zóny spočívá zejména v seskupení veškerých městotvorných prvků na relativně malém území, což s sebou přináší zvláštní a nezaměnitelnou atmosféru místa.

Hrad je dobře dostupný i veřejnou dopravou, a tak se jistě brzy stane vyhledávaným turistickým cílem. V okolí najdeme také mnoho dalších zajímavých míst, jako například Skuteč nebo město Luže se svojí katedrálou a hradem Košumberk.

napsal Petr Matura

zdroj: hradrychmburk.cz, pardubickykraj.cz

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další tipy

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz