Babinet.cz  /  Tajemno  /  Tajemství Metodějova hrobu zůstává až do dnešních dnů zřejmě stále neodhalené

Tajemství Metodějova hrobu zůstává až do dnešních dnů zřejmě stále neodhalené

5.7.2020 - redakce Babinet.cz

Další osudy slovanského věrozvěsta Metoděje po jeho jmenování biskupem a po smrti jeho bratra Konstantina 14. října 869 by vydaly na mnoho dalších článků ku příležitosti dnešního svátečního dne.

Přenesme se však tentokrát již až do roku 885, tedy do roku Metodějovy smrti. Největší záhadou totiž dodnes zůstává místo, kde byl pohřben. V legendě „Život Metoděje“ je uvedeno, že po smutečním obřadu slouženém ve staroslověnštině, latině a řečtině byl uložen v synodním chrámu. Jiná legenda zase zmiňuje: ,,Leží pak ve velkém chrámu moravském po levé straně ve zdi za oltářem svaté Bohorodičky“...

Problémem zůstává, že dodnes nikdo neví, kde přesně ležela metropole Velké Moravy a Rostislavova pevnost, v jejichž okolí by byl všemi uctívaný a velevážený Metoděj s velkou pravděpodobností pohřben. Hlavní město Velké Moravy bylo hledáno na Velehradu. Pátrání po hrobu zde v 18. století zahájil zdejší probošt Florián Nezorín a mnozí další. Nejvíce nadějí vzbudila kaple, jíž se říkalo Cyrilka, ale hledání bylo odsouzeno k nezdaru, protože Velehrad vznikl až na počátku 13. století...

Jiným místem, kde se hledal legendární hrob, jsou Osvětimany. Zde se nacházelo velkomoravské hradiště, kterému se říkalo hradisko sv. Klimenta. Nejvíce hledače přitahuje kostelík sv. Klimenta, jehož okolí bylo zcela zničeno výkopy těch, kteří zde pátrali po Metodějově hrobě. Vše začalo v 19. století, kdy se podařilo najít několik kostí, prohlašovaných za ostatky Metoděje. Nakonec se však zjistilo, že jde o ostatky ze 14. století patřící augustiniánům, kteří zde měli klášter.

Další příhodnou lokalitou jsou rovněž Koryčany. Zde se v místě nazvaném Na Hrobech nachází několik mohyl. Rovněž tady bylo pátráno po Metodějovi, i když se jedná o pohřebiště z doby bronzové.

Nejžhavějším kandidátem místa, na kterém by mohly být ostatky nalezeny, jsou pak Sady u Uherského Hradiště. Zde bylo odkryto pět velkých kostelů. Podle odhadů tu žilo až 10 tisíc osob.  Také zde bylo objeveno největší pohřebiště z tohoto období. Dva kilometry odtud byl pak nalezen další kostel, v jehož zdi, po levé straně od oltáře, se nachází hrob umístěný přesně podle výše zmíněné legendy. Jedinou vadou na kráse však v tomto případě zůstává skutečnost, že hrob byl nalezen prázdný. Nelze tedy s jistotou tvrdit, že pátrání po místě posledního Metodějova odpočinku je u konce. Najdou se ještě někdy i nějaké další indicie a dočkáme se vůbec skutečně jasného  objevení místa věčného spánku legendárního věrozvěsta Metoděje?

napsal Petr Matura

Foto: Wikipedia

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

abrakagabra
5.7.2020 14:26

no to je opravdu zajímavé...

gabma
6.7.2020 10:29

Kéž by se to jednou skutečně povedlo...

Vložit komentář

Další články tajemna

Náš tip