Babinet.cz  /  Tajemno  /  Tajemný řád Svobodných zednářů

Tajemný řád Svobodných zednářů

23.3.2014 - redakce Babinet.cz

„Je zbytečné to zapírat, protože je nemožné skrýt fakt, že velká část Evropy – celá Itálie a Francie a velká část Německa, a to nemluvím o dalších zemích – jsou pokryty sítí tajných společností, tak jako zemský povrch je nyní pokrýván železnicí.“ Řekl v 19.století Benjamin Disraeli, premiér Spojeného království.

O kterých tajných společnostech premiér mluvil? Známe vůbec některé lidi soustředěné do různých řádů a organizací? Snad nejvíce se mluví o Svobodných zednářích a o jejich vlivu na celosvětové dění. Tato organizace je přímo opředená řadou mýtů, dohadů a pověstí. Údajně vznikla v 18.století v Londýně, ale sami zednáři svůj vznik odvozují od stavby Šalamounova chrámu v roce 960 př.n.l. Podle jisté hypotézy se řád snažil navázat na odkaz Templářů.


Zobrazení pokoje v zednářském "chrámu"  Bury St Edmunds, Suffolk, Anglie, počátek 20. století, připraveno pro svolání Holy Royal Arch (foto Wikipedia).

Myslíte si, že jste se s žádným zednářem nepotkali nebo že ve vašem okolí nikdo takový není? Možná ne, ale možná se také jen mýlíte. Až uvidíte svého souseda ve fraku, bílé košili s bílým motýlkem, je pravděpodobné, že jste potkali svobodného zednáře. Možná se ke své příslušnosti i přizná, ale určitě vám neprozradí jiného člena a už vůbec ne tajemství zasvěcení. Velkou motivací pro vstup je kariéra, protože její členové jsou ve vedoucích funkcích všech odvětví. Najdete je nejen ve školství a samozřejmě v politice, ale také v mocných lóžích spiritistů a čarodějů.

Tento článek vznikl ve spolupráci s Věštění online, který přináší profesionální věštění online za skvělé ceny!

Veřejně hlásají svobodu, rovnost, antirasismus a snaží se oslabit vliv církve. Dr. Albert MacKey ve své knize Zednářské rituály napsal, že vymazání jména Ježíše a odkazu na něho ve verzích bible, používaných při rituálech, je „mírnou, ale nutnou úpravou.“ Můžeme se jen dohadovat, zda je opravdovým cílem šlechetné osvobození člověka od pastýřů. Církev ovšem nestojí stranou, v deklaraci Kongregace pro nauku víry z roku 1983 se praví, že katoličtí křesťané náležející ke Svobodnému zednářství, se nacházejí ve stavu těžkého hříchu a nemohou přistupovat ke svatému přijímání.

Proč mezi sebou válčí tyto dva mocné politické světy? Je známé, že střediskem této lóže je Francie, silně jsou zednáři seskupení v Anglii a v New Yorku. Máte pocit, že se našeho státu tento vliv ani moc netýká? Pojďme se tedy porozhlédnout kolem sebe a číst ze symbolů. V 19. století se začaly po celém zednářském světě stavět nebo dovážet z Egypta obelisky, které byly za vlády starých Římanů symbolem nadvlády nad územím, ve kterém je vztyčily. Tyčí se v Paříži, Londýně, New Yorku a největší je ve Washingtonu. Před tímto obeliskem pronášel svůj inaugurační projev jak prezident Ronald Reagan, tak George Bush i Bill Clinton. Zapřemýšlejte, co asi chtěli sdělit světu? Už vás to napadlo?


Lóže v německém Erlangenu. První setkání po druhé světové válce s hosty z USA, Francie a Československa, 1948 (foto Wikipedia).

Tak se vraťme domů. Málo se ví o tom, že zakladatelé ČSR byli všichni svobodní zednáři, včetně T.G.Masaryka, jeho syna Jana, E. Beneše a dalších. Už jste si někdy všimli, že na nádvoří Pražského hradu je také vztyčen obelisk? Byl postaven jako symbol zednářské účasti na vzniku samostatného Československa. Na přání T.G.Masaryka ho postavil tehdejší dvorní stavitel Josip Plečnik, ale dílo se mu kvůli ekonomické krizi nepodařilo dokončit. Chyběla pyramida na vrcholku obelisku. Konečnou podobu dostal obelisk až v roce 1996, kdy na hrad usedl opět zednář – Václav Havel, který byl stejně jako jeho předkové členem a vysokým zasvěcencem zednářské lóže, založené v Čechách 24. června 1726.

Ještě stále máte pocit, že se našeho státu vliv tohoto mocného řádu netýká? Až půjdete jednou po jakémkoliv městě, povšimněte si, kolikrát na různých domech i náměstích uvidíte i náznak symbolu úhelníku a kružidla, ve kterém může být i písmeno G nebo obelisky různých velikostí. Zřejmě budete udiveni, kolika zednářskými symboly jsme obklopeni. Co se nám symbol stavitelů snaží sdělit? Jaký svět pro nás chtějí jeho členové postavit? Mluvil americký president W.Wilson snad o Svobodných zednářích, když pronesl: „Od doby kdy jsem vstoupil do politiky, byly mi svěřovány převážně názory mužů. Někteří z nejlepších mužů Spojených států na poli byznysu a průmyslu se bojí někoho a něčeho. Vědí, že existuje síla tak organizovaná, jemná, pozorující, propojená, kompletní a pronikavá, že je lepší mluvit o ní šeptem, je-li odsuzována“.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další články tajemna

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz