Ochrana osobních údajů

1. Účel zpracovávání osobních údajů
Internetový server Babinet.cz schraňuje Vaše osobní údaje pouze na základě Vaší dobrovolné registrace a to za účelem identifikace Vaší osoby, aby tak byly dostatečně transparentní diskuse a komentáře na Babinet.cz. Druhým účelem je informování o novinkách na našem serveru a našich partnerů.

2. Prostředky, zabezpečení a způsob zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje jsou spravovány pouze v elektronické podobě a jsou udržovány v databázi serveru Babinet.cz, který se nachází v zóně s 24 hodinovým fyzickým dohledem a kterému mají přístup pouze osoby autorizované provozovatelem Babinet.cz. Osobní data nejsou nikam a za žádných okolností vynášena mimo výše uvedenou zónu.

3. Zpracovávání osobních údajů
Jakékoliv další možné využití osobních údajů provádíme pouze po výslovném souhlasu subjektů údajů. S údaji registrovaných uživatelů Babinet.cz tedy bez jejich svolení nijak jinak nepracujeme.

3.1 Google Analytics a soubory cookie

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

3.1.1 Co je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.
Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

3.1.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.


4. Práva uživatelů
Uživatelé mají právo kdykoliv požádat o zrušení účtu a smazaní všech kontaktních údajů. Též mají právo požádat o informace, které se o nich firma vede. Žádost je nutné provést elektronickou poštou z registrované emailové schránky na adresu info@babinet.cz.

5. Rozsah schraňovaných osobních údajů
Jedinými povinnými údaji pro registraci je emailová adresa a přezdívka. Emailová adresa je při registraci ověřována, zda-li se jedná o reálnou emailovou adresu existujícího člověka. Všechny ostatní údaje jsou nepovinné a jsou určeny pro lepší komunikaci v rámci komunity a nejsou nijak ověřovány.

6. Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Prohlašujeme, že jsme registrováni Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem  00061644 / 001.

Datum poslední aktualizace: 27. listopadu 2016

Náš tip