Všeobecná pravidla soutěží Babinet.cz

 1. Soutěž/soutěžní anketa probíhá v termínu stanoveném zadavatelem. Do 23:59:59 hod. posledního dne tohoto termínu je možné odpovědět na soutěžní otázku/y či na anketní otázky, které jsou umístěny na soutěžní/anketní stránce.

 2. Do výběru výherců soutěže/soutěžní ankety budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří správně zodpoví soutěžní otázku (pokud je jedna, nebo všechny v případě, že je jich více) nebo kompletně vyplní soutěžní anketu.

 3. Již jednou odeslanou odpověď na soutěž či vyplněnou soutěžní anketu nelze zpětně opravit.

 4. Soutěžit mohou pouze čtenáři serveru Babinet.cz starší 18 let. Soutěže se nesmí zúčastnit členové a spolupracovníci redakce Babinet.cz a jejich rodinní příslušníci.

 5. Soutěžit mohou občané a rezidenti České nebo Slovenské republiky.

 6. V soutěžích/soutěžních anketách Babinet.cz je vyhrává každý pětistý účastník soutěže/soutěžní ankety až do vyčerpání stanoveného počtu výher. V případě, že počet soutěžících, kteří splnili podmínky pro zařazení do výběru výherců, je menší než je součin čísla 500 a počtu výher v konkrétní soutěži/soutěžní anketě, vyhrává každý dvoustý účastník soutěže/soutěžní ankety, který splnil podmínky pro zařazení do výběru výherců, až do vyčerpání stanoveného počtu výher, pakliže zadání dané soutěže/soutěžní ankety neurčí jinak.

 7. Výherce je kontaktován redakcí Babinet.cz informačním e-mailem na adresu, kterou uvedl ve své odpovědi.

 8. Výherce je povinen do 14 dnů ode dne obdržení redakčního e-mailu, kterým byl informován o výhře, potrdit svým e-mailem doručení informace o výhře a zájem o převzetí výhry na e-mailovou adresu, ze které obdržel informaci o výhře. Způsob, event. místo převzetí výhry, stanoví na základě charakteru výhry redakce.

 9. Pokud je soutěž pořádána ve spolupráci s partnerem, dodávajícím ceny do soutěže, souhlasí soutěžící s tím, že jeho osobní údaje, zejména jméno, příjmení, adresa, číslo telefonu budou v případě výhry soutěžícího předány partnerovi za účelem zaslání výhry.

 10. Pokud je výhra zasílána na adresu výherce, je povinen ve svém potvrzovacím e-mailu uvést adresu, na kterou požaduje výhru zaslat. V případě, že je místem převzetí výhry sídlo redakce Babinet.cz, je povinen to uvést termín, kdy se pro výhru dostaví.

 11. V případě, že kontaktní údaje zaslané výhercem, určeným podle podmínek soutěže nejsou správné nebo kompletní (neúplná adresa) a není tak možné výhru doručit, či výherce vybraný na základě svého pořadí podle podmínek soutěže/soutěžní ankety nesplní jakoukoli z dalších podminek soutěže/soutěžní ankety, je vybrán jako další výherce uživatel, který je uveden v chronologickém seznamu správných odpovědí jako další v pořadí.

 12. Pokud výherce do 14 dnů od okamžiku zaslání e-mailu s informací o výhře nereaguje a nezašle na adresu redakce Babinet.cz údaje nutné k zaslání výhry (adresa, číslo telefonu), je určen jako náhradník uživatel, který je uveden v chronologickém seznamu správných odpovědí jako další v pořadí. Pakliže ani náhradník nereaguje na výhru ve lhůtě 14 dnů od odeslání informačního e-mailu o výhře na jeho e-mailovou adresu, není další výherce stanoven a výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže/soutěžní ankety.

 13. Účastí v soutěži/soutěžní anketě dává každý účastník souhlas se zasíláním informačních e-mailů o nabídce serveru Babinet.cz a jeho partnerů na kontaktní e-mail, který uvedl na stránce soutěže nebo soutěžní ankety.

 14. Naposledy aktualizováno: 01. ledna  2016

 

Náš tip
 • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz