Ochrana osobních údajů

1. Účel zpracovávání osobních údajů
Provozovatelem webu Babinet.cz a zpracovatelem osobních údajů je společnost Babinet Group s.r.o., IČ 27902234 se sídlem Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1. Internetový server Babinet.cz schraňuje v souladu se z. č. 111/1998 Sb., v platném znění, Vaše osobní údaje pouze na základě Vaší dobrovolné registrace a to za účelem identifikace Vaší osoby, aby tak byly dostatečně transparentní diskuse a komentáře na Babinet.cz. Druhým účelem je informování o novinkách na našem serveru a našich partnerů a dále abychom měli možnost doručit Vám výhru v případě výhry v soutěži pořádané portálem Babinet.cz. 

2. Prostředky, zabezpečení a způsob zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje jsou spravovány pouze v elektronické podobě a jsou udržovány v databázi serveru společnosti, který se nachází v zóně s 24 hodinovým fyzickým dohledem a kterému mají přístup pouze osoby autorizované provozovatelem. Osobní data nejsou nikam a za žádných okolností vynášena mimo výše uvedenou zónu.

3. Zpracovávání osobních údajů
Jakékoliv další možné využití osobních údajů provádíme pouze po výslovném souhlasu subjektů údajů. S údaji registrovaných uživatelů jakéhokoli projektu společnosti Babinet Group s.r.o., to jest Babinet.cz, Autaprozeny.cz, Zdraviamy.cz, nebo Pomahejtesi.cz tedy bez jejich svolení nijak jinak nepracujeme.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu existence jakéhokoli projektu společnosti Babinet Group s.r.o. nebo do té doby, dokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů neodvoláte. Váš souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím tlačítka „odhlásit“, které je umístěno v každém newsletteru.

3.1 Webové rozhraní používá za účelem zdokonalení kvality služeb a analýzy způsobu užívání těchto stránek nástroje webové analytiky službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google") a Gemius, pro účely zobrazení reklamy používáme nástroje iBillboard a Performax.

Google Analytics

Tento web využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá soubory „cookies“, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na servery společnosti Google.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Gemius

Tento web používá kódy od společnosti Gemius SA. Společnost Gemius SA si je vědoma toho, že musí ochraňovat soukromí uživatelů Internetu, kteří navštěvují webové sítě, jež monitoruje.

Detailní informace a zásady, které společnost Gemius SA využívá k ochraně soukromí a anonymity uživatelů při provádění výzkumů, naleznete na http://www.cz.gemius.com/588.html

iBillboard

Reklamní systém společnosti Internet Billboard, a.s. slouží pro zobrazování reklamních sdělení.

Více informací o ochraně soukromí naleznete na http://www.ibillboard.com/soukromi-cookies/

Performax

Reklamní systém společnosti DIGNITY, s.r.o. umožňuje zobrazovat uživatelům zájmovou reklamu (retargeting a behaviorální reklamu).

Používání cookies pro retargeting a behaviorální reklamu můžete deaktivovat na stránce https://www.performax.cz/adchoices

3.1.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

4. Práva uživatelů
Uživatelé mají právo kdykoliv požádat o zrušení účtu a smazaní všech kontaktních údajů. Též mají právo požádat o informace, které se o nich firma vede. Žádost je nutné provést elektronickou poštou z registrované emailové schránky na adresu info@babinet.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, a zároveň se zasíláním aktualit, můžete kdykoli zrušit, a to prostřednictvím tlačítka „odhlásit“, které je umístěno v každém newsletteru.

Vaším souhlasem zároveň prohlašujete, že Vás Správce řádně poučil o zpracování a ochraně osobních údajů*, že Vámi uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

5. Rozsah schraňovaných osobních údajů
Jedinými povinnými údaji pro registraci je emailová adresa a přezdívka. Emailová adresa je při registraci ověřována, zda-li se jedná o reálnou emailovou adresu existujícího člověka. Všechny ostatní údaje jsou nepovinné a jsou určeny pro lepší komunikaci v rámci komunity a nejsou nijak ověřovány.

Osobní údaje, které mohou být zpracovány, jsou: e-mail, IP adresa,soubory cookies

Dále pro účely doručení výher výhercům v soutěžích, pořádaných portálem Babinet.cz, Autaprozeny.cz, Zdraviamy.cz, nebo Pomahejtesi.cz používáme:

Jméno a příjmení, kontaktní a/nebo doručovací adresu, telefonní číslo. Tyto údaje nejsou ukládány a jsou po vypořádání soutěže smazány.

6. Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

•    osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

•    důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zvýšení informovanosti o aktuální nabídce Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

•    při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

•    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

•    Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

Datum poslední aktualizace: 03. března 2020

Náš tip
  • Procvičte nejen pravopisná cvičení, diktáty, ale i kvízy, časté chyby, doplňovačky a vše, co pomůže ve výuce Vám nebo dětem na webu pravopisne.cz