Babinet.cz  /  Magazín  /  Zdraví  /  Češi vědí o možnostech prevence mozkové mrtvice málo. Dny prevence POMOC

Češi vědí o možnostech prevence mozkové mrtvice málo. Dny prevence POMOC

27.6.2012 - Redakce Babinet

Většina lidí v České republice dokáže vyjmenovat hned několik faktorů, které jsou příčinou cévní mozkové příhody, lidově zvané mozková mrtvice. Mnozí z nich přesně vědí, jak se projevuje a jaké mohou být její důsledky. Ale jen každý třetí člověk ví, že proti mozkové mrtvici lze bojovat preventivní léčbou. Ukázal to průzkum společnosti Factum Invenio v roce 2011. Informovat Čechy o možnostech prevence mozkové mrtvice bude edukační program POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocnění Cév), který se uskuteční ve dnech 28. a 29. 6. Dny prevence. Veřejnost si během těchto dnů bude moci zdarma zjistit své riziko ohrožení mrtvicí a poradit se se specialisty o možnostech prevence.

Mozková mrtvice je nejčastější příčinou nemocnosti a invalidity a zároveň jednou z nejčastějších příčin úmrtí v rozvinutých zemích. „V České republice postihne až 40 tisíc lidí ročně,“ říká primář neurologického oddělení Nemocnice Jihlava MUDr. Ondřej Škoda.

Většina lidí (84 procent) ví, že příčinou mrtvice je ucpání cévy v mozku. Vyplývá to z průzkumu, který na reprezentativním vzorku respondentů udělala společnost Factum Invenio. Téměř tři čtvrtiny dotazovaných také správně odpovědělo, že projevem náhlé příhody jsou smyslové poruchy, například poruchy vidění a řeči. Čtyři lidé z deseti se ale mýlí, když se domnívají, že mrtvice končí většinou smrtelně. A každý čtvrtý v populaci je dokonce chybně přesvědčen, že mrtvice je nedílnou součástí infarktu. Průzkum ukázal i na nedostatečné povědomí populace o možnostech preventivní léčby. Sedmdesát procent respondentů odpovědělo, že nevědí o existenci léků, které jsou určeny k preventivnímu užívání a snížení rizika vzniku mrtvice. O možnostech této prevence ví jen 30 procent lidí.

Dny prevence mozkové mrtvice pomohou odhalit tichého nepřítele

Pro zvýšení informovanosti veřejnosti a odhalení rizikových skupin ohrožených mozkovou mrtvicí, jsou pořádány ve dnech28. a29. června Dny prevence. V budově Hlavního nádraží v Praze bude připraven edukační program POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocnění Cév), v rámci kterého si bude moci veřejnost zdarma nechat ověřit výši rizika ohrožení mozkovou mrtvicí. Pro Dny prevence bude charakteristický unikátní nadměrný nafukovací model srdce (3,5 x6 m), kterým bude možné volně procházet. Do posledních detailů tak bude možné prozkoumat jednotlivé detaily nejdůležitějšího lidského orgánu, který v sobě může v případě fibrilace síní skrývat i krevní sraženinu – tromb. Po oba dny budou veřejnosti k dispozici od 8 do 20 hodin lékař a zdravotní sestry, se kterými bude možné konzultovat zjištěné výsledky a poradit se o vhodných možnostech prevence. Akce je realizována ve spolupráci s Českou internistickou společností, pacientskou organizací ICTUS, která pomáhá lidem po prodělané mozkové mrtvici s návratem do plnohodnotného života, dále společností Bayer. Během Dnů prevence bude zároveň přítomen také zástupce pacientské organizace ICTUS, která pacientům nabídne sociálně – právní poradnu.

Příčiny a projevy

„Na vzniku CMP se podílí především rizikové faktory jako zvýšený krevní tlak, kouření, cukrovka nebo zvýšený cholesterol. Významné riziko představuje nejčastější porucha srdečního rytmu, tzv. fibrilace síní. Při ní se může vytvořit krevní sraženina (trombus) v srdeční předsíni. Tento trombus pak může být „vmeten“ do mozku, zastavit zde proud krve, a vést k odumření části mozku s tragickými následky.  Fibrilace síní přitom u nás postihuje nejméně 200 000 lidí. Fibrilace síní je příčinou 1/5 CMP,“ vysvětluje prof. MUDr. Richard Češka, CSc. z Centra preventivní kardiologie, 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN.

Mozková mrtvice přichází náhle a projevuje se slabostí až ochrnutím nebo poruchou citlivosti poloviny těla, poruchou řeči a vidění. U pacienta dochází k náhlé nevysvětlitelné závrati, případně náhlým pádům ve spojení s dalšími neurologickými příznaky. Může se objevit slepota, bolest hlavy, na začátku zvracení, porucha vědomí nebo epileptické záchvaty.

Moderní prevence léčbou

Cévní mozkové příhodě lze předejít, například ovlivněním rizikových faktorů. Patří sem například včasná diagnostika a léčba vysokého krevního tlaku, vyloučení kouření (i pasivního), zlepšení dietního režimu, léčba případné vysoké hladiny cholesterolu, prevence nadváhy (obezita vede k vysokému krevnímu tlaku a dalším srdečním chorobám), pravidelné cvičení a správná léčba cukrovky.

„Vznik CMP při fibrilaci síní je možné ovlivnit jednak samotnou léčbou této arytmie, jednak prevencí vzniku tromboembolických komplikací,“ vysvětluje kardiolog MUDr. Robert Čihák, vedoucí lékař oddělení arytmologie z kliniky kardiologie v IKEM.

„Vzhledem k závažnosti klinického průběhu cévní mozkové příhody a ke stále omezeným možnostem příčinné léčby, která zatím nedokáže zajistit úplné vyléčení u většiny pacientů, je nutno klást velký důraz na primární prevenci vzniku cévních mozkových příhod,“ upozorňuje neurolog Ondřej Škoda.

Pomoc pacientům

Cévní mozkové příhody jsou po onemocněních srdce druhou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Ačkoli klesá už od roku 1986, stále patří k nejvyšší v rozvinutých zemích. Umírá na ně více žen než mužů. Mozková mrtvice byla v České republice v roce 2007 příčinou úmrtí 4 666 mužů a 6 974 žen. 

V souvislosti s vysokým počtem pacientů po mozkové mrtvici v Česku a jejich každoročnímu nárůstu vznikla před pěti roky pacientská organizace ICTUS, která jim pomáhá s návratem do plnohodnotného života. „Organizaci ICTUS jsme založili, protože máme vlastní zkušenosti s cévní mozkovou příhodou. Prošli jsme si celým léčebným a následným rehabilitačním procesem a dokážeme tak objektivně posoudit, co v České republice chybí a co je potřeba postiženým nabídnout,“ říká zakladatel organizace a webových stránek www.ictus.cz Jan Dohnálek.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip