Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Neplatiči výživného - vzít jim řidičáky?

Neplatiči výživného - vzít jim řidičáky?

6.6.2012 - Oldřich Zajíc

Co ukázal květnový exkluzivní průzkum společnosti SANEP? Návrh ministerstva spravedlnosti, podle něhož by neplatiči, kteří na své nezletilé potomky neplatí výživné, měli být potrestáni zabavením řidičského průkazu, má podporu u nadpoloviční části domácí populace. S vymáháním dlužného výživného pak má osobně či v okruhu svých blízkých zkušenosti téměř čtvrtina veřejnosti.

Stávající právní úpravu týkající se vymáhání dlužného výživného formou trestního stíhání na policii či exekuce, považuje za dostatečnou a efektivní pouze necelých třinácti procent domácí populace.

Výsledek hlasování (publikováno 25.5.2012): Návrh ministerstva spravedlnosti, tedy zabavování řidičských průkazů dlouhodobým neplatičům výživného na nezletilé děti, považujete za: 


Spíše dobrý 26.8%
Dobrý 25.3%
Špatný 20.1%
Spíše špatný 17.6%
Nevím 10.2%
 
Zdroj: SANEP.cz, kde najdete i další grafy
 

Právě zabavení řidičského průkazu by mělo vytvořit podle názoru ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila účinný nástroj k efektivnějšímu placení výživného. Ministr spravedlnosti se nechal inspirovat na Slovensku a v Polsku, kde podle jeho slov po zavedení tohoto alternativního trestu ubylo neplatičů výživného.

Názor, že by měl být návrh ministerstva spravedlnosti, který počítá s odebráním řidičských průkazů neplatičům výživného, schválen Poslaneckou sněmovnou sdílí více jak padesát procent veřejnosti.

Nicméně názor, že případné schválení trestu odebrání řidičského průkazu neplatičům výživného povede v ČR ke zlepšení platební morálky chronických neplatičů výživného pro nezletilé děti, sdílí pouze 45,2% veřejnosti.

Exkluzivní bleskový internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 21. – 24. května 2012 na vybrané skupině 6.032 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů 14.102 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

S návrhem ministerstva spravedlnosti, které chce prostřednictvím zabavení řidičského průkazu donutit chronické neplatiče výživného na nezletilé k plnění svých závazků, v souhrnu souhlasí 52,1% respondentů, jež představují reprezentativní vzorek domácí populace. Naopak za špatný považuje tento návrh ministerstva v souhrnu 37,7% dotázaných.

S vymáháním dlužného výživného na nezletilé děti pak má vlastní či zprostředkované zkušenosti téměř čtvrtina dotázaných (24,3%).

Stávající právní úprava týkající se vymáhání dlužného výživného není podle názoru více jak dvou třetin dotázaných (66,6%) dostatečným a efektivním prostředkem, jimiž se můžou daní rodiče domoci dlužných alimentů.

Více jak nadpoloviční většina respondentů (51%) je toho názoru, že by návrh z dílny ministerstva spravedlnosti, který počítá s odebráním řidičských průkazů chronickým neplatičům výživného, měl být v Poslanecké sněmovně přijat. Důvodem pak může být fakt, že za stávající právní úpravy je vymáhání dlužných alimentů často velmi dlouhý a neúčinný proces.
 

Podle mínění většiny respondentů (45,2%) by návrh ministerstva spravedlnosti, který počítá s odebráním řidičského průkazu chronickým neplatičům výživného, vedl ke zlepšení platební morálky dlouhodobých dlužníků alimentů. Opačného názoru je pak 39,9% dotázaných.
 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Další z magazínu

Náš tip