Babinet.cz  /  Magazín  /  Ankety, průzkumy  /  Může za snižující se porodnost špatná finanční situace?

Může za snižující se porodnost špatná finanční situace?

23.4.2012 - Redakce Babinet

Nedostatečná sociální podpora rodin s dětmi, špatná finanční situace mladých rodin, nedostatečná vládní rodinná politika. To jsou překážky, které mají za příčinu stále se snižující porodnost. Přitom podle výzkumu společnosti SANEP vnímá více než devět desetin Čechů jako nejdůležitější součást zdravé a fungující společnosti. Podle více než osmi desetin obyvatelstva by měla vláda zaměřit svou pozornost na problémy, které souvisejí se stárnutím populace. Češi podle společnosti SANEP stále vnímají rodinu konzervativně, jako ideál partnerského soužití. Avšak mezilidské vztahy jsou složitější a tak představy  o manželství jsou nakonec úplně jiné než reálné partnerské soužití.

rodinka

Míra rozvodovosti je dlouhodobě velmi vysoká - celých 46,2 % manželství, což ke zvýšení porodnosti také nepřidá. A jak tedy vnímají situaci dotázaní Češi? Téměř tři desetiny respondentů (29,4%), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, považují za hlavní důvod stále se snižující porodnosti špatnou finanční situaci mladých rodin. Nedostatečnou sociální podporu pro rodiny s dětmi považuje za hlavní příčinu 24,2% respondentů. Kariérismus, tedy preferování osobního vzestupu a prospěchu před úskalími rodinného života je hlavním důvodem odkládání či odmítání početí potomka dle názoru  15,8% dotázaných. Velké náklady spojené s výchovou dětí považuje za příčinu snižující se porodnosti 9,6% dotázaných. Pro 9,2% dotázaných jsou pak hlavním důvodem klesající porodnosti obavy z budoucnosti v době ekonomické krize. Podle mínění 0,5% dotázaných je hlavní příčinou nízké porodnosti špatná dostupnost předškolních zařízení.

Výraznější pokles porodnosti pak potvrzují i oficiální čísla Českého statistického úřadu, podle kterého se v roce 2011 narodilo o 8,5 tis. dětí méně než v loňském roce, přičemž sestupný trend trvá opětovně od roku 2008, kdy vrcholila nedávná vlna zvýšené porodnosti. Podle názoru 84,6% respondentů v České republice neexistuje dostatečná vládní rodinná politika, prostřednictvím které stát pečuje o rodiny. Více jak devět desetin respondentů (95,3%) vnímá v souhrnu rodinu jako nejdůležitější součást zdravé a funkční společnosti. Lze tak konstatovat, že i přes vysokou rozvodovost drtivá většina obyvatel České republiky vnímá rodinu v jejím tradičním smyslu a je tak stále ideálem partnerského spojení.

V konfrontaci s realitou, kdy rozvodem končí téměř každé druhé manželství, se však jedná především o ideál, kterého je těžké v praxi dosáhnout. Podle názoru 90,3% respondentů se má stát jednoznačně věnovat většímu úsilí problémům, které jsou důvodem snižující se porodnosti v ČR. Problematika rodinné politiky je dnes středem pozornosti nejen evropských politiků, ale i odborníků, a to právě v důsledku snižující se porodnosti a prodlužující se délky života, což má za následek stárnutí populace a tedy i zvyšující se zátěže státních rozpočtů.

Na toto téma diskutujeme zde!

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip