Babinet.cz  /  Magazín  /  Kultura  /  Rembrandt & Co. – Příběhy umění ve století blahobytu

Rembrandt & Co. – Příběhy umění ve století blahobytu

9.2.2012 - Redakce Babinet

 

Výstava se uskuteční od 10. 2. do 27. 5. 2012 ve Šternberském paláci.

rembrandtVe zprávách, které podávali návštěvníci Holandska v 17. století, se opakovaně dočítáme o mimořádném množství obrazů, zdobících stěny příbytků tamních obyvatel bez ohledu na jejich společenské postavení. Podle moderních odhadů vytvořilo v této malé zemi 650 až 700 malířů každoročně asi sedmdesát tisíc obrazů. Malby nevznikaly pouze na zakázku, ale běžně se s nimi obchodovalo na volném trhu. Obchodní strategie ve spojení se vzájemnou konkurencí mezi malíři i prodejci vedla k tomu, že obrazy sloužily například jako ceny ve veřejných loteriích a hazardních hrách a běžně se prodávaly na výročních trzích i při venkovských posvíceních. Na každého Holanďana připadaly v 17. století v průměru dva až tři obrazy.

Sítem času pronikl do dnešní doby pouze zlomek někdejšího obrovského bohatství holandské malby „zlatého věku.“ I toto relativně malé množství dochovaných děl obráží širokou, do té doby nepoznanou rozmanitost témat a žánrů. Prakticky každé větší holandské město se pyšnilo lokální malířskou školou, nebo alespoň významnou uměleckou osobností. Mnozí nizozemští malíři nalezli odbyt pro svá díla za hranicemi vlasti a někteří v cizině zdomácněli.

Více než 130 obrazů a na 80 grafických listů, které budou mít návštěvníci možnost v průběhu výstavy spatřit, představuje reprezentativní přehlídku vrcholných děl holandského umění 17. a počátku 18. století. Jádro souboru tvoří díla z kmenového fondu Národní galerie v Praze, významně obohacená zápůjčkami dvanácti obrazů z prestižních zahraničních i domácích sbírek.

Vývoj kolekce holandského umění v Národní galerii v Praze lze sledovat už od konce 18. století. Její kořeny sahají až do uměleckých sbírek české aristokracie doby baroka. V průběhu 19. století soubor rozšířily četné nákupy, odkazy a dary. Vynikající ukázky holandské malby 17. století věnoval někdejší Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění MUDr. Josef Hoser, který také poprvé použil pro její označení slovního spojení „národní galerie“. Ve 20. století se sbírka dále rozrostla díky působení tehdejšího ředitele Obrazárny Vincence Kramáře  a znaleckému přístupu významného českého malíře Emila Filly, který byl zasvěceným vykladačem zejména holandských krajin a zátiší. Souběžně vstupovaly do fondů galerie také grafické listy holandských umělců, často jako donace významných sběratelů.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

RembrandtKOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S KURÁTOREM

neděle v 14. 30

11. 3. přednášející Blanka Kubíková

29. 4. přednášející Anja K. Ševčík

13. 5. přednášející Blanka Kubíková

20. 5. přednášející Anja K. Ševčík

Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání: 60 min. / Místo setkání: ve vestibulu paláce

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY

neděle v 14. 30

19. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 22. 4., 6. 5.

Cena: 20 Kč + vstupné / Doba trvání: 60 min. / Místo setkání : vestibul paláce

PŘEDNÁŠKY S DATAPROJEKCÍ

(v  rámci cyklu Mistři evropského umění VIII. díl)

sobota v 11. 00

11. 2. Rembrandt (1606 – 1669) – Nostrae aetatis miraculum J. Handlová

25. 2.  Aert de Gelder (1645 – 1727) – nejmladší žák Rembrandtův E. Zíková

31. 3. Willem Drost ( 1633 – 1659) –mistr ve stínu mistra J. Handlová

14. 4. Gerard ter Borch (1617 – 1681) – portrétista a malíř žánrových výjevůE. Zíková

12. 5. Frans Hals ( 1582/3 – 1666) - haarlemský bohémJ.Handlová

Cena: vstupné na přednášku 120 Kč / 60 Kč ( studenti, senioři, členové SPNG a pedagogové) / Místo setkání : přednáškový sál 2. patro

TÉMATICKY ZAMĚŘENÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY

sobota v 14. 30

18. 2. Příběhy z všedního života – zastavení u vybraných obrazů se žánrovými výjevy Jitka Handlová

3. 3. Komentář k zapůjčeným obrazům ze zahraničí a soukromých sbírek

Eva Zíková

17. 3. Rembrandtovi žáci a jejich obrazy na výstavě

Eva Zíková

7. 4. Komentář k zapůjčeným obrazům ze zahraničí a soukromých sbírek

Jitka Handlová

28. 4. Skryté příběhy v holandských obrazech 17. století

Jitka Handlová

19. 5. Portrétní malba a její rozkvět v Holandsku v 17. století

Eva Zíková

Cena: 20 Kč + vstupné / Doba trvání: 60 min. / Místo setkání : vestibul paláce

RembrandtPŘEDNÁŠKY ODBORNÍKŮ

(s dataprojekcí)

středa v 16. 30

15. 2. „Nic není bez významu“. Holandské žánrové obrazy 17. století

Lubomír Slavíček

29. 2. Rembrandtův lept Tři stromy

Lubomír Konečný

14. 3. Mistři humoru - žánrová malba v čase Rembrandta

Andrea Rousová

28. 3. Rembrandt - Rubens - dva jiné světy nizozemského malířství 17. století

Olga Kotková

11. 4. Druhý život Rembrandta a jeho současníků v historické malbě 19. století

Vít Vlnas

25. 4. Rembrandtova grafická tvorba – originalita, experiment

Blanka Kubíková

9. 5. Tváře 17. století

Anja K. Ševčík

16. 5. Nová zjištění technologických průzkumů Rembrandtova obrazu „Učenec ve studovně“

a „Portrétu Jaspara Schadeho“ od Franse Halse na pozadí techniky holandské malby 17. století

Adam Pokorný

23. 5. Láska k věcem. Holandská zátiší 17. století

Hana Seifertová

Cena: vstupné na přednášku 120 Kč / 60 Kč ( studenti, senioři, členové SPNG a pedagogové) / Místo setkání : přednáškový sál 2. patro)

DVOUDENNÍ WORKSHOP PRO DOSPĚLÉ

Malba v plenéru a grafické techniky ve stylu holandských mistrů

14. 4. - 15. 4. sobota+ neděle a 19. 5. - 20. 5. sobota + neděle

Počet míst omezen! Rezervace nutná na telefonu: 220514598 nebo e-mail: handlova@ngprague.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY NA OBJEDNÁVKU

Pro skupiny do 25 osob nabízíme komentované prohlídky včetně cizojazyčných.

Cena: česky 600 Kč/hod./skupina + vstupné, výklad v cizím jazyce (1 200 Kč/hod./skupina (do 15 osob) nebo 1 500 Kč/hod./skupina (16 - 25 osob) + vstupné / Objednávky nejméně tři týdny předem na tel. 220514598, 233350042,43

RembrandtVÍKENDOVÉ DÍLNY PRO DĚTI A RODIČE

26. 2. neděle 10. 30 (děti 6 – 9 let)

První z řady výtvarných dílen na výstavě Rembrandt & Co. Příběhy umění ve století blahobytu.
Nechme se zlákat příběhy obrazů „zlatého věku“. Cestujme holandskou krajinou i mořem, nahlédněme do radovánek vznešené společnosti, vychutnejme dokonalost zátiší malovaných největšími mistry své doby.

Rezervace nutná - 14 dnů před konáním akce nebo po obdržení pozvánek.

Cena: 80 Kč za osobu / Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: vestibul paláce

Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon.

Kontakty: e-mail: ssueduc@ngprague.cz, tel. 233 081 720, 233 081 721

26. 2. neděle 14. 00 (děti 10 – 15 let)

První z řady výtvarných dílen na výstavě Rembrandt & Co. Příběhy umění ve století blahobytu.

Nechme se zlákat příběhy obrazů „zlatého věku“. Cestujme holandskou krajinou i mořem, nahlédněme do radovánek vznešené společnosti, vychutnejme dokonalost zátiší malovaných největšími mistry své doby.

Rezervace nutná - 14 dnů před konáním akce nebo po obdržení pozvánek.

Cena: 80 Kč za osobu / Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: vestibul paláce

Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon.

Kontakty: e-mail: ssueduc@ngprague.cz, tel. 233 081 720, 233 081 721

24. 3. sobota 10. 30 (děti 6 – 9 let)

Druhá z řady výtvarných dílen na výstavě Rembrandt & Co. Příběhy umění ve století blahobytu.
Nechme se zlákat příběhy obrazů „zlatého věku“. Cestujme holandskou krajinou i mořem, nahlédněme do radovánek vznešené společnosti, vychutnejme dokonalost zátiší malovaných největšími mistry své doby.

Rezervace nutná - 14 dnů před konáním akce nebo po obdržení pozvánek.

Cena: 80 Kč za osobu / Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: vestibul paláce

Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon.

Kontakty: e-mail: ssueduc@ngprague.cz, tel. 233 081 720, 233 081 721

24. 3. sobota 14. 00 (děti 10 – 15 let)

Druhá z řady výtvarných dílen na výstavě Rembrandt & Co. Příběhy umění ve století blahobytu.
Nechme se zlákat příběhy obrazů „zlatého věku“. Cestujme holandskou krajinou i mořem, nahlédněme do radovánek vznešené společnosti, vychutnejme dokonalost zátiší malovaných největšími mistry své doby.

Rezervace nutná - 14 dnů před konáním akce nebo po obdržení pozvánek.

Cena: 80 Kč za osobu / Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: vestibul paláce

Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon.

Kontakty: e-mail: ssueduc@ngprague.cz, tel. 233 081 720, 233 081 721

25. 3. neděle 10. 30 (děti 6 – 15 let)

Druhá z řady výtvarných dílen na výstavě Rembrandt & Co. Příběhy umění ve století blahobytu.
Nechme se zlákat příběhy obrazů „zlatého věku“. Cestujme holandskou krajinou i mořem, nahlédněme do radovánek vznešené společnosti, vychutnejme dokonalost zátiší malovaných největšími mistry své doby.

Rezervace nutná - 14 dnů před konáním akce nebo po obdržení pozvánek.

Cena: 80 Kč za osobu / Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: vestibul paláce

Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon.

Kontakty: e-mail: ssueduc@ngprague.cz, tel. 233 081 720, 233 081 721

21. 4. sobota 10. 30 (děti 6 – 9 let)

Třetí z řady výtvarných dílen na výstavě Rembrandt & Co. Příběhy umění ve století blahobytu.
Nechme se zlákat příběhy obrazů „zlatého věku“. Cestujme holandskou krajinou i mořem, nahlédněme do radovánek vznešené společnosti, vychutnejme dokonalost zátiší malovaných největšími mistry své doby.

Rezervace nutná - 14 dnů před konáním akce nebo po obdržení pozvánek.

Cena: 80 Kč za osobu / Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: vestibul paláce

Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon.

Kontakty: e-mail: ssueduc@ngprague.cz, tel. 233 081 720, 233 081 721

21. 4. sobota 14. 00 (děti 10 – 15 let)

Třetí z řady výtvarných dílen na výstavě Rembrandt & Co. Příběhy umění ve století blahobytu.
Nechme se zlákat příběhy obrazů „zlatého věku“. Cestujme holandskou krajinou i mořem, nahlédněme do radovánek vznešené společnosti, vychutnejme dokonalost zátiší malovaných největšími mistry své doby.

Rezervace nutná - 14 dnů před konáním akce nebo po obdržení pozvánek.

Cena: 80 Kč za osobu / Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: vestibul paláce

Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon.

Kontakty: e-mail: ssueduc@ngprague.cz, tel. 233 081 720, 233 081 721

22. 4. neděle 10. 30 (děti 6 – 15 let)

Třetí z řady výtvarných dílen na výstavě Rembrandt & Co. Příběhy umění ve století blahobytu.
Nechme se zlákat příběhy obrazů „zlatého věku“. Cestujme holandskou krajinou i mořem, nahlédněme do radovánek vznešené společnosti, vychutnejme dokonalost zátiší malovaných největšími mistry své doby.

Rezervace nutná - 14 dnů před konáním akce nebo po obdržení pozvánek.

Cena: 80 Kč za osobu / Doba trvání: 120 min. / Místo setkání: vestibul paláce

Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon.

Kontakty: e-mail: ssueduc@ngprague.cz, tel. 233 081 720, 233 081 721

PROGRAMY PRO ŠKOY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

Osobnosti holandské malby 17. století

Studenti budou s lektorem diskutovat o postavení umělce ve zmíněné době, zamyslí se nad tím, pro koho a co malíř tvořil a jak byl oceňován současníky. Program pro ZŠ II. st. a SŠ.

Kdo to asi byl ? - portrétní malba – sestavujeme příběhy ze života zobrazených lidí.

Program pro MŠ a 1. st. ZŠ.

Učedníkem v Rembrandtově ateliéru – pojdťe se proměnit v učedníky malířství. S paletou a skicářem podnikneme studijní cestu obrazárnou, nahlédneme do dalekých krajin, budeme zkoumat tváře a obdivovat zátiší. V ateliéru pak budeme realizovat „objednávku“ bohatého měšťana a malovat obraz inspirovaný výstavou. Program pro MŠ a l. stupeň ZŠ.

Radosti a strasti života – svět očima holandských malířů. Putování výstavou za obrazy s žánrovými výjevy, zachycující život a zábavu lidí ve městě i na vesnici.

Program pro 2. st. ZŠ.

Cena: 15 - 25 Kč / 1 žák při skupině 20 a více osob/ 300 - 500 Kč / 1 skupina žáků menší než 20 osob / Doba trvání: 60 - 90 min. / Rezervace: dva týdny předem na tel. 220514598 nebo e-mail: sp.educ@ngprague.cz

Komentované prohlídky pro učitele s prezentací programů určených pro školy

22. 2. středa v 16. 30

24. 2. pátek v 15. 00

Cena: zdarma / Počet míst omezen! / Rezervace nutná na telefonu: 220514598 nebo e-mail: sp.educ@ngprague.cz

VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Prostor pro samoobslužné výtvarné aktivity, hry a zábavné úkoly inspirované výstavou

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip