Babinet.cz  /  Magazín  /  Společnost  /  Komunitní kompostování v Ostravě

Komunitní kompostování v Ostravě

6.10.2011 - Redakce Babinet

Komunitní kompostování, které umožňuje lidem žijícím na sídlištích separovat biologicky rozložitelný odpad z domácnosti a zvýšit tak jejich povědomí o třídění a zpracování této složky odpadů, odstartovala instalace historicky prvního ostravského komunitního kompostéru v Rodinném centru Kaštánek v Ostravě-Porubě v prosinci 2009. Vzhledem k značnému zájmu místních občanů, jenž převýšil kapacitu jednoho komunitního kompostéru, která je odhadována na cca 20 rodin, se zde v červnu 2010 instaloval druhý kompostér. Projekty komunitní kompostování v Ostravě-Porubě u RC Kaštánek byly realizovány za finanční podpory městského obvodu Ostrava-Poruba.

kompostování

Možnost separovat biologicky rozložitelný odpad z domácností vzbudila zájem i u občanů z jiných lokalit. Na tento podnět byla v říjnu 2010 realizována instalace již třetího komunitního kompostéru v Ostravě-Porubě, tentokráte u Mateřské školy na ul. Čs. exilu. Ve stejném termínu byl komunitní kompostér umístěn v další lokalitě Ostravy, konkrétně u RC Chaloupka v Moravské Ostravě a Přívoze.

Projekty komunitní kompostování v Ostravě probíhají pod vedením zástupců organizace Eko-info centrum Ostrava, jenž poskytují odborné poradenství a koordinují činnost partnerů tak, aby byl zabezpečen plynulý průběh kompostování. Spuštění provozu každého kompostéru je doprovázeno akcí pro veřejnost, která nejen že seznámí zájemce s principy provozu komunitního kompostéru, ale zároveň nabízí možnost ihned na místě se do projektu zapojit.

Komunitní kompostování vzbudilo zájem dalších občanů, především klientů rodinných a mateřských center a center samotných. Na tento podnět zareagovala organizace Eko-info centrum Ostrava projektem „Komunitní kompostování prostřednictvím mateřských center v Moravskoslezském kraji“, podpořeném Státním fondem ŽP a MŽP ČR. Cílem projektu je v období leden 2011 – červen 2012 instalovat komunitní kompostéry a rozběhnout jejich provoz u pěti vybraných mateřských center Moravskoslezského kraje. Široké veřejnosti žijící v blízkosti těchto center tak bude pomocí instalace kompostéru a získání startovacích sad (speciální kompostovací koš+sáčky) umožněno separovat biologicky rozložitelný odpad.  V současné době je již kompostér instalován u MC Krteček v Ostravě-Porubě, KM Broučci ve Frýdku-Místku a o jeho umístění se jedná u MRC Skřítci Bruntál, RC Majáček Havířov a MC Klubíčko Frenštát pod Radhoštěm.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip