Babinet.cz  /  Magazín  /  Společnost  /  Prakticky - Výživné pro nezletilé děti

Prakticky - Výživné pro nezletilé děti

26.4.2011 - Lucie Asenová

Co vše byste měli vědět o výživném pro nezletilé děti

Nemohu vidět dítě – neplatím

Omyl, povinný není zbaven povinnosti řádně a včas hradit výživné ani, když:

 • Nemůže realizovat styk s dítětem
 • Jeho/její styk s dítětem je omezen rozhodnutím soudu
 • Je mu/jí styk s dítětem rozsudkem soudu zakázán

alimenty

 

Za nehrazení výživného hrozí

 • Narůstající dluh na výživném
 • Trestní stíhání pro zanedbání povinné výživy (§ 213 trestního zákona)

Určení výše výživného

 • Zákon o výši výživného neříká nic konkrétního
 • Zákon o rodině (§ 96 zákona o rodině) uvádí, k čemu soud při stanovení výživného musí přihlížet

1.  Odůvodněné potřeby dítěte

 • Finanční náklady spojené se školní docházkou, družinou a školní jídelnou
 • Finanční výdaje spojené se zájmovou aktivitou dítěte
 • Náklady na letní tábory, školní výlety, pobyt v přírodě apod.
 • Náklady nezbytné pro zajištění léků, sociální péče, nevyjímaje rovnátka a brýle

2. Schopnosti dítěte

3. Možnosti a majetkové poměry povinného

 • Soud vyžaduje předložení dokladů o výši měsíčních příjmů
 • Zprávu od zaměstnavatele
 • Doklady o dalších příjmech, jsou – li nějaké (příjmy z pronájmu domu, pozemku, vedlejší činnosti atd)

Povinný je podnikatel

 • Dokladem je daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok
 • Soud vyčísluje příjem jako 1/12 rozdílu příjmů a výdajů
 • Soud si může vyžádat peněžní deník a zjišťovat povahu výdajů (typu luxusní automobil). Pokud tyto nejsou oprávněné, může soud tuto částku považovat za příjmy a vycházejíc z toho, že dítě má právo podílet se na životní úrovni povinného, z těchto nákladů vyčíslit výši výživného

Rodič, který nepracuje a nereaguje na výzvy soudu o předložení příjmů

Takovému rodiči se stanovuje výživné z částky odpovídající patnáctinásobku částky životního minima
Pro ilustraci: (u osoby starší 26 let je to cca 35 000 Kč)

Bez zaměstnání nebo náhle snížil příjem

Takové jednání nevede k tomu, že výživné nebude stanoveno nebo bude stanoveno v minimální výši
Soud prozkoumá zda:

 • Se nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání, výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu (§ 96 odst. 1 zákona o rodině)
 • Pokud vykazuje jen minimální mzdu, ačkoliv obvyklý plat v daném oboru je vyšší, výživné se stanovuje z tohoto fiktivního obvyklého příjmu

Mimořádné příjmy

Pokud je povinný má, považuje se za odůvodněné potřeby též tvorba úspor pro budoucí povolání dítěte (§ 875 odst. 2 zákona o rodině)

Výživné je rozděleno na 2 části

 1. Jde k rukám zákonného zástupce
 2. Tvorba úspor na konto stanovené soudem nebo založili rodiče a bude soudem vinkulován

Momentálně s dobrými příjmy, ale s nejistotou placení v budoucnu
Soud může rozhodnout o povinnosti rodiče složit peněžní částku pro výživné splatné v budoucnu.

Co byste ještě měli vědět?

Započtení vzájemných pohledávek proti pohledávkám na výživné je nepřípustné
Při žádosti o snížení výživného se spotřebované výživné se u nezletilých dětí nevrací
U zletilých dětí je možné přeplatek požadovat zpět

Související články:

Přestali jsme být manželi, ale nepřestali jsme být rodiči
Proč některé matky brání otcům ve styku s dětmi?
Svobodu rozvedeným
Rozvod jako osvobození a ztráta
Poslanci četli zákon o střídavé péči
Asociace neúplných rodin, o. s. zahájila svou činnost

Zapojte se do ankety na dané téma na Novém Babinetu! Pro vyplnění ankety se však musíte na Novém Babinetu zaregistrovat.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip