Babinet.cz  /  Magazín  /  Společnost  /  ALKOM Security představuje Tracker – osobního strážce v krabičce

ALKOM Security představuje Tracker – osobního strážce v krabičce

4.4.2011 - Redakce Babinet

I když počet dětí (věk 0-15 let), které se staly obětí trestných činů poklesl v loňském roce o 6,5 % v porovnání s rokem 2009, počet pohřešovaných dětí (věk 0-18 let) se za uplynulých 9 let od roku 2000 navýšil o 53 %. V roce 2009 se navíc zvýšil i počet pohřešovaných malých dětí, mladších 15 let.[1] Jak předejít situaci, kdy se dítě stane obětí trestného činu či se ztratí?

Jednou z možností prevence je monitoring pohybu dětí. Společnost ALKOM Security nabízí v této oblasti novinku Tracker („stopař“), tzv. „osobního strážce v krabičce“. Jednoduché zařízení o velikosti mobilního telefonu (rozměry 91x44x19 mm) je určeno pro kontrolu pohybu osob s možností nouzového volání. Je to tedy ideální pomocník pro ochranu dětí.  Pro zajištění jejich vyšší bezpečnosti nabízí systém on-line sledování pohybu s možností nouzového volání, neboť je vybaven čipem GPS a GSM/GPRS komunikací. Pomocí zařízení Tracker, které děti nosí u sebe, mohou rodiče kdykoliv zjistit, kde se jejich potomci nachází nebo v minulosti nacházeli.

„Výhodou přístroje také je, že je možné z něho volat na přednastavená čísla nebo naopak. Tím je zároveň zabezpečeno, že dítě neprovolá kredit např. s kamarády,“ vysvětluje JUDr. Václav Růžička, předseda představenstva ALKOM Security, a.s. V případě nouze je možné na Trackeru použít tlačítko, jehož aktivací se odešle poslední známá poloha pomocí SMS. Také lze na přístroji nastavit několik oblastí, např. bydliště, školu, atp. a v případě opuštění některé z těchto lokalit systém ihned rodiče informuje formou SMS na mobilní telefon, že se jejich dítě pohybuje mimo nastavenou oblast. Polohu dítěte je možné zjistit přes webové rozhraní po přihlášení oprávněného uživatele na adrese www.alkom.cz, dále pak pomocí SMS nebo přímo na mapě instalované v mobilním telefonu rodiče (pozn. tuto funkci umožňují pouze vybrané mobilní telefony podporující službu WAP). Přístroj vydrží v provozu 24 až 50 hodin v závislosti na volbě režimu, poté je nutné baterie opět nabít. Hmotnost Trackeru je nízká, pouze 80 g.

Systém Tracker může být účelně využíván např. staršími lidmi nebo osobami trpícími poruchou paměti. Taková osoba si např. nepamatuje cestu domů, do školy, do práce nebo se nedokáže zorientovat ve městě, rychle se ztratí a jen s velkými obtížemi dokáže popsat svoji polohu nebo dojít k nějakému známému bodu. V takovém případě pak pomáhá právě zařízení Tracker, kdy se příbuzný nebo opatrovník dokáže podívat, kde přesně se daná osoba „ztratila“, a na tomto místě ji může vyzvednout.

Kolikrát se Vám např. stalo, že se někdo při procházce v lese ztratil? Systém Tracker může pomáhat při výletech do lesa, v horách apod., kde hrozí např. nebezpečí úrazu a pro zajištění co možná nejrychlejší pomoci je důležitá rychlá a přesná lokalizace zraněné osoby, která potřebuje přivolat pomoc např. horské služby apod. Systém Tracker zde může být velmi dobrým pomocníkem.

Současně je možné zařízení využít např. v případě zdravotních obtíží, kdy hrozí, že takto postižený člověk zůstane bez pomoci, kterou si nedokáže sám přivolat. Pak se opět nabízí použití zařízení Tracker, které je schopno vyslat nouzový signál, lokalizovat polohu postiženého a prostřednictvím služeb Multifunkčního dohledového centra ALKOM mu zajistit adekvátní pomoc. Operátor Multifunkčního dohledového centra  ALKOM v případě příjmu signálu tísně ze zařízení Tracker může na lokalizované místo vyslat záchrannou službu, policii nebo vlastní stálou výjezdovou jednotku.

Cena Trackeru je 6900,- Kč bez DPH, cena připojení na dálkový monitoring činní 195,- Kč bez DPH měsíčně. Více informací k produktu Tracker naleznete na www.alkom.cz nebo na tel. 242 490 222.

A jak se dále vyvarovat nebezpečným situacím? Přinášíme vám nějaké tipy a rady určené nejen dětem, ale i rodičům. Základní pravidla bezpečného chování pro děti[2]:

 • Děti by měly  vždy informovat rodiče o tom, kam jdou a s kým a požádat je o svolení.
 • Děti by se neměly venku pohybovat sami, vždy je lepší mít doprovod kamaráda nebo dospělé osoby.
 • Děti by neměly přeceňovat své síly, zbytečně riskovat, nechat se „vyhecovat“ kamarády k tomu, aby podstoupily něco, co by mohlo skončit nešťastnou náhodou, ohrozit  jejich zdraví nebo život.
 • Jestliže se někdo pokusí děti odvést někam proti jejich vůli, měly by se snažit dostat se od něj pryč, ať už za použití křiku, kopání nebo jiných metod.
 • Pokud si děti bude někdo chtít vyfotografovat, mají právo říct „NE“ a informovat o tom své rodiče nebo jinou důvěryhodnou dospělou osobu.
 • Děti by nikdy neměly stopovat, nastupovat do auta k osobě, ať už známé či neznámé, pokud nemají předem daný souhlas rodičů.
 • V případě, že se děti ztratí rodičům na veřejně přístupném místě, nikdy by po rodičích neměly děti pátrat sami, ale co nejdříve vyhledat uniformovaného policistu či strážníka nebo jinou důvěryhodnou osobu (prodavačka v obchodě, maminka s dětmi, ...) a říci jim, že se ztratily a potřebují pomoct najít rodiče.
 • Děti by si měly zapamatovat základní bezplatné linky tísňového volání, na které se mohou obrátit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (158 – Policie ČR, 155 – Zdravotnická záchranná služba, 150 – Hasičský záchranný sbor ČR, 156 – Obecní policie, 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání).

Rady pro rodiče:

 • Rodiče by měli komunikovat se svými dětmi, zajímat se o jejich problémy, naslouchat jim, vnímat změny v jejich chování.
 • Rodiče by měli mít vždy přehled o tom, kde a s kým se  jejich děti nachází, mít přehled o jejich denních aktivitách.
 • Rodiče by měli vysvětlit dětem klidným a přiměřeným způsobem (v závislosti na jejich věku), jaká nebezpečí je mohou potkat a jak jim mohou děti čelit, na koho se mohou obrátit s žádostí o pomoc.
 • Rodiče by měli poučit děti ohledně základních linek tísňového volání (112, 158, 155, 150, 156).
 • Rodiče by měli učit děti, aby věřily svým vlastním pocitům, ujistit je, že mají právo říct kdykoliv „NE“, jestliže cítí, že není něco v pořádku.
 • Rodiče by měli vždy velmi dobře zvážit, komu své děti svěřují a tyto osoby si náležitě prověřit (např. chůva).
 • Pro případ zmizení dítěte by měli mít rodiče k dispozici (nejlépe vždy při sobě) aktuální fotografii svého dítěte.

Dojde-li ke zmizení vašeho dítěte:

 • Rodiče by měli kontaktovat policii na kterékoliv policejní služebně nebo na lince tísňového volání 158 ihned, jakmile zjistí, že se jejich dítě ztratilo. Rodiče by se měli vyvarovat pozdního oznámení, rozhodovat mohou někdy i minuty.
 • V závislosti na věku dítěte by měli rodiče prohledat všechna místa, kde by si dítě mohlo hrát nebo kde by mohlo usnout. Rodiče by si měli uvědomit, kdy a kde jej viděli naposledy, i malé dítě je schopno ujít několik kilometrů.
 • Rodiče by měli poskytnout policii detailní popis svého dítěte včetně oblečení a zvláštních znamení (jizvy, tetování, mateřská znaménka). Rodiče by měli policii předat aktuální fotografii svého dítěte v odpovídající kvalitě, informace o jeho zdravotním stavu a užívaných lécích.
 • Rodiče by měli informovat policii o okolnostech zmizení dítěte, kdy a kde, popř. s kým ho naposledy viděli.
 • Policii by měli rodiče uvést jen pravdivé a nezkreslené informace, v žádném případě by neměli zatajovat nějaké informace, neboť i sebemenší detail může být významný pro pátrání včetně změn v chování dítěte před jeho zmizením.
 • Rodiče by měli zamezit přístupu sousedů, známých a dalších osob mimo rodinu do domu nebo bytu, odkud se dítě ztratilo do doby, než policie provede šetření na těchto místech.
 • Rodiče by měli být neustále na příjmu, aby je policie mohla bez problémů kontaktovat.
 • Pohřešování dítěte představuje pro každou rodinu velké psychické trauma, rodiče  proto mají možnost využít služeb policejního psychologa, nebo také kontaktovat neziskové organizace pomáhající lidem v obtížných životních situacích, či linky důvěry.

ALKOM Security, a.s.

Firma ALKOM byla založena v roce 1991 jako s.r.o., v roce 2000 pak byla založena akciová společnost ALKOM Security. Od svého založení se společnost ALKOM specializuje na systémy zabezpečení osob, majetku a informací. Základním produktem firmy ALKOM je komplexní řešení bezpečnosti, navržené a vyprojektované na základě dlouholetých zkušeností vysoce kvalifikovaných odborníků. Nespornou výhodou řešení od společnosti ALKOM je skutečnost, že jakýkoliv zákazník může získat na jednom místě od jednoho dodavatele službu dodávky bezpečnostního zařízení, jeho záruční i pozáruční servis a současně i službu dálkového monitoringu a střežení přes Multifunkční dohledové centrum ALKOM se zajištěným zásahem kdekoliv v ČR. Důležité je, že samotnou dodávkou zařízení to u společnosti ALKOM nekončí, ale naopak tímto krokem začíná dlouhodobý proces trvalé péče o klienta, jeho bezpečí, majetek nebo informace.

Společnost ALKOM disponuje certifikátem Certifikačního institutu České asociace pojišťoven, certifikací dle norem ISO v oblasti managementu jakosti, ochrany životního prostředí, BOZP a managementu bezpečnosti informačních systémů, dále certifikací Inspekčního orgánu Asociace technických bezpečnostních služeb dle požadavků norem EU.


[1] Zdroj: MV ČR

[2] Zdroj: MV ČR

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip