Babinet.cz  /  Magazín  /  Společnost  /  Poslanci četli zákon o střídavé péči

Poslanci četli zákon o střídavé péči

29.3.2011 - Lucie Asenová

Poslanci dne 17. 03. projednávali novelu zákona o rodině. Novela, která se týká práva dítěte na oba rodiče, prošla poměrně hladce do druhého čtení poměrem hlasů 70:50. Novelu, podle které by soud nařídil střídavou péči vždy, pokud nebudou pádné důvody proti, navrhuje poslanec Pavel Staněk z ODS. Postupně se hlásili další poslanci, například Lenka Kohoutová (ODS), která zdůraznila základní smysl novely: Podpořit právo dítěte na oba rodiče.

Poslankyně Soňa Marková (ODS) se pokusila rozbít novelu podmínkou, že se střídavou péčí musí souhlasit oba rodiče. Tato podmínka je nesplnitelná, protože kdyby rodiče souhlasili, nesoudili by se.
Poslanec ČSSD Jiří Kostuba ve svém příspěvku tvrdil, že novela svědčí o neschopnosti justice, protože její základ už v zákoně dávno je.

Zdroj: Blesk pro muže

poslanci

Zdroj: www.pavelstanek.net

Tak zase chlapi bodují. Je vidět, že když se semknout a společně se rozhodnou bojovat za svá práva, mají velkou šanci na úspěch. A to i přesto, že v Mezirezortním připomínkovém řízení, ve kterém byla oslovena ministerstva (MPSV, MŠMT, MV a MSP), zazněl tento závěr:
Navrhujeme, pokud jde o návrh na změnu § 26 zákona o rodině, aby vláda vyslovila s návrhem nesouhlas. Alternativně se do stanoviska vlády navrhuje doplnit, že svěření do střídavé výchovy má být podmíněno dohodou obou rodičů o konkrétních podmínkách střídavé výchovy. Bez takové dohody nemohou být podle nás vytvořeny základní předpoklady pro úspěšnou realizaci této formy péče, která klade na oba rodiče velmi vysoké požadavky z hlediska vzájemné spolupráce. (Otázka souhlasu dítěte již ve stanovisku vlády zohledněna je.)

Nechám teď stranou vlastní názory na to, zda je střídavá péče dobrá či špatná, k tomu se již v médiích opakovaně vyjadřovalo mnoho odborníků i rodičů. Ale přece jen přiznávám, že jsem spíše pro, ačkoliv zkušenosti mých rozvedených přátel a příbuzných nejsou nejlepší.  Jsem ale naprosto přesvědčená, že co nejčastější styk starostlivého, milujícího a zodpovědného otce s dětmi výrazně prospívá všem členům bývalé rodiny, nemluvě o tom, že na něj má nezadatelné právo dané Ústavou i zákonem.

Když poslankyně Marková (ODS) podmiňuje přijetí novelizace souhlasem obou rodičů, není to jen kapric zástupkyně žen, které do současné doby v drtivé většině dostávají děti do péče.  Jedná se také o druhý případ, tady ten, kde otec o výchovu svého dítěte nestojí. Co se bude dít v takových případech, jak zákon ochrání děti ve střídavé péči?

Za svá práva bojovali muži, kteří do své péče děti chtějí, ale kolik jich v rozvedených rodinách vlastně je?

Podle týmu právníků Průchové a Nováka, kteří zdokumentovali rozvodovou praxi v knize „Jak přežít rozvodové peklo“, je realita následující:

Na 10 svěření matkám připadá jedno svěření otci. Při podrobném rozboru této desítky vypadá situace takto:
4 – 5  mužů z deseti své dítě nechce – mají je rádi, chtějí je vidět, ale nechtějí je mít v péči, která by s sebou přinášela spoustu povinností

2 – 3 muži z deseti mají k převzetí zodpovědnosti neutrální postoj, ale v podstatě jim jde o to vystrašit matku, aby se co nejdříve vrátila do lůna své původní rodiny a oni od ní měli pokoj

Devítkou v tomto výčtu jsou alkoholici, násilníci, kriminální recidivisti apod., kterým by soud nesvěřil ani kokršpaněla, natož dítě

Zbývá tedy jeden jediný milující táta, který bojuje nebo chce bojovat o svěření svého dítěte do péče.

Pokud ale o svěření opravdu usiluje, má podporu dítěte a dobrého právníka, jsou už i na základě současné legislativy jeho šance na úspěch v daném sporu velmi dobře srovnatelné s matkou.

Děti

Zdroj: Jak přežít rozvodové peklo

Na rozdíl od ostatních evropských států s existujícím institutem povinné střídavé péče Český stát nijak nepodmiňuje udělení souhlasu, ani povinnou předběžnou mediací jako v Holansku, kde si rodiče musí nejdříve písemně stanovit povinnosti při střídavé péči, ani dohledem OSPODu (orgán sociálně-právní ochrany dětí) jako v Německu.

Budiž nám, matkám, příklad tohoto zákona příkladem. Pokud se i my se dokážeme spojit a dostatečně důrazně a odborně vysvětlit zákonodárcům, že stav, ve kterém nyní jako samoživitelky žijeme, je nadále neúnosný, pak se také domůžeme zlepšení situace naší i našich dětí. Právě takovou možnost nabízí nedávno vzniklá Asociace neúplných rodin pod vedením Lucie Asenové.

Související článek: Asociace neúplných rodin, o. s. zahájila svou činnost

Zapojte se do ankety na dané téma na Novém Babinetu! Pro vyplnění ankety se však musíte na Novém Babinetu zaregistrovat.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip