Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Pomozte zvířatům v útulcích

Pomozte zvířatům v útulcích

Eva Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat se již od svého založení v roce 1994 snaží zlepšovat situaci psů a koček v útulcích na území ČR a podpořit veřejnou osvětu této problematiky. Téměř všechny útulky pro opuštěná zvířata se potýkají s nedostatkem financí. Nadace získává a pravidelně přerozděluje finanční prostředky útulkům a záchranným stanicím na území ČR. Dosud tak činila převážně na žádost jednotlivých útulků a doporučení. Chyběly ovšem souhrnné informace od útulků, které nebylo možné získat jinak, než vlastním dotazníkovým šetřením.

Nadace na ochranu zvířat provedla dotazníkový průzkum, který sledoval kapacitu útulků a její naplněnost, počty přijatých a vydaných zvířat, podmínky a postup při příjmu a vydávání zvířat. Dále sledoval péči o zvířata, evidenci zvířat, finanční zabezpečení a materiální vybavení útulků. Na území České republiky je Státní veterinární správou ČR schváleno 112 útulků, z toho 57 se jich zapojilo do dotazníkového průzkumu realizovaného Nadací na ochranu zvířat. Kompletní vyhodnocení bude k dispozici v průběhu října, ovšem již nyní jsou známy některé údaje. Podle informací podaných samotnými útulky žije v těchto 57 útulcích celkem 2003 psů a 589 koček. Útulky a záchranné stanice poskytují péči také dalším druhům zvířat, přičemž některé se přímo specializují na volně žijící živočichy.

V dotazníku vyplňovali provozovatelé útulků také vytíženost jejich kapacity. Z průzkumu vyplynulo, že průměrná vytíženost je cca 102 %. Jedná se pouze o velice orientační údaj, jelikož vytíženost kapacity útulků se mění v závislosti na ročním období a jiných faktorech. V případě záchranných stanic pro volně žijící živočichy je nejvyšší vytíženost na jaře, kdy se rodí nejvíce mláďat. Útulky pro psy a kočky vykazují nejvyšší vytíženost kapacity po prázdninách a převážně pak po Vánocích. Jedná se zejména o problém, který nazýváme „živé dárky“, dále se na vyšší vytíženosti podílejí psi a kočky zatoulaní v důsledků novoročních oslav apod. Většina útulků uvádí svoji vytíženost jen přibližně nebo v určitém rozmezí. Některé útulky (příkladem útulek v Mariánských Lázních) uvedly, že např. v roce 2008 byla trvale překračována kapacita, proto byli jejich provozovatelé nuceni útulek v letošním roce rozšířit. Třebíčský útulek eviduje za poslední dva roky 100% navýšení počtu přijatých zvířat, provozovatel to přičítá zhoršené ekonomické situaci. Za vysoký nárůst odložených zvířat mohou podle jabloneckého útulku také předsudky mnohých lidí, kteří odmítají kastraci zvířat a nechtěná mláďata nosí do útulku.

Společnost MARS ve spolupráci s Nadací na ochranu zvířat zahájila projekt na zlepšení situace psů a koček v útulcích s názvem „Pomozte naplnit misky v útulcích“. Světový den zvířat je odrazovým můstkem celého projektu zaměřeného na pomoc konkrétním opuštěným domácím zvířatům. Projekt „Pomozte naplnit misky v útulcích“ si navíc klade za cíl veřejnou osvětu problematiky zvířat

v útulcích - ovlivnění široké veřejnosti co se týče zodpovědného vztahu ke zvířatům a zapojení spotřebitelů do příspěvkového programu pro útulky.

Po skončení akce předá společnost Mars, výrobce krmiv Pedigree a Whiskas, útulkům krmivo, které naplní minimálně 100.000 misek koček a psů. Pomůže tak útulkům využít finanční prostředky na jiné náklady – např. na veterinární služby nebo nákup vybavení.

Nadace na ochranu zvířat je hlavním partnerem projektu, který bude zároveň koordinovat výběr útulků a předávání krmiva útulkům. Krmivo přerozdělí nezávislá výběrová komise projektu na základě odborné způsobilosti jejích členů a výsledků / informací vyhodnocených z dotazníkového průzkumu realizovaného Nadací na ochranu zvířat. Počet naplněných misek se průběžně aktualizuje na webových stránkách www.naplntemisky.cz.

O Nadaci na ochranu zvířat

Nevládní nezisková organizace Nadace na ochranu zvířat je organizace s celostátní i zahraniční působností, jejímž hlavním posláním je ochrana zvířat (v lidské péči, držených v zajetí i volně žijících). Od svého založení Nadace hájí práva zvířat a prosazuje jejich pohodu. Nadace se zaměřuje zejména na legislativní a osvětovou - vzdělávací činnost. Důležitým posláním Nadace je trvalé prosazování úprav české a evropské legislativy, tvorba legislativních návrhů nových zákonů, příslušných směrnic a novelizace již existujících, které zajistí větší pohodu zvířat a zvýší ochranu jejich práv.

Nadace poskytuje poradenské služby pro širokou veřejnost, aktivně vyhledává závažné případy týrání zvířat a zanedbání jejich péče, monitoruje podmínky chovu domácích, hospodářských, kožešinových a volně žijících zvířat. Nadace spolupracuje s domácími a zahraničními ochranářskými organizacemi. Nadace je členem World Society for the Protection of Animals (WSPA), Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), Eurogroup for Animals (organizace sdružující nejvýznamnější ochranářské organizace členských států EU).

Více informací o Nadaci na ochranu zvířat najdete na: www.ochranazvirat.cz

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip