Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Mléčné svačinky pro děti budou za 3 koruny

Mléčné svačinky pro děti budou za 3 koruny

Redakce Babinet

Program Školní mléko se letos rozšíří i do mateřských a středních škol.

Už za tři koruny budou rodiče moci kupovat dotované mléčné svačinky pro děti v rámci programu Školní mléko. Ceny dotovaného mléka a mléčných výrobků dnes představila obecně prospěšná společnost Laktea, která je hlavním distributorem těchto produktů do škol v ČR. Program státní podpory byl po roční pauze znovu zaveden do českých škol od 1. září. V loňském roce bylo mléko ve školách dotováno pouze ze zdrojů Evropské unie. Konečná cena mléka pro děti se tak vloni přechodně zvýšila a jeho spotřeba klesla téměř o 60 %. Nové dotace Školního mléka se budou týkat poprvé v historii také mateřských a středních škol.

„Jsme rádi, že po roce můžeme nejen navázat na předchozích devět let programu, ale že jsme jej mohli v letošním školním roce i rozšířit. Dotované mléko bude nyní nově dostupné i dětem v mateřských a středních školách,“ říká Michal Němec, ředitel obecně prospěšné společnosti Laktea, která je hlavním distributorem Školního mléka u nás.

Michal Němec zároveň představil nové ceny dotovaného mléka pro školy:

Neochucené mléko 250 ml         3 Kč

Ochucené mléko 250 ml            4 Kč

Jogurt 150 g                             3 Kč

Smetanový krém 80 g                3,50 Kč

Významný a mnoha studiemi prokázaný je zdravotní přínos podpory konzumace mléka pro děti ve školním věku. „Země Evropské unie si uvědomují význam školního mléka pro děti, některé dotují program dlouhodobě a stoprocentně, jiné se do programu nově zapojují. Odborné lékařské studie ukazují, že v zemích, které dlouhodobě podporují konzumaci mléka a mléčných výrobků u dětí, je například výrazně nižší výskyt osteoporózy nebo kazivost zubů v pozdějším věku. Mléko a mléčné výrobky by měly být zařazovány do jídelníčku dítěte pokud možno častěji a ve větším množství, než je tomu dosud, “ říká MUDr. Petr Tláskal, CSc., pediatr Fakultní nemocnice v Motole a člen Společnosti pro výživu.

Velmi důležité je individuální zapojení škol do projektu. Přestože jsou do projektu pozvány všechny školy, přihlášení do něj je věcí školy samotné. To je důvod, proč se na některých školách program Školní mléko nerealizuje. Rozhodnutí školy o zapojení do programu mohou ovlivnit rodiče, kteří informují školu o svém zájmu zapojit své děti prostřednictvím školy do programu Školní mléko.

Základní informace o programu Školní mléko v České republice:

Dotovaný program Školní mléko byl zahájen v září 1999, avšak díky o.p.s. Laktea, která již dříve prosazovala zdravou výživu dětí, mohli žáci ochutnat Školní mléko v současné formě balení již v roce 1996.

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se rozšířily dotace Školního mléka – část prostředků jde z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR (dvě třetiny), další část pak z prostředků EU. Vzhledem k tomu, že projekt Školní mléko byl jedním z mála programů, který u nás fungoval podle pravidel EU, byl tak okamžitě připraven využívat unijní dotace.

V minulém roce byla státní podpora programu Školní mléko zrušena. Zrušení státní podpory znamenalo pokles spotřeby mléka v programu o více než 60 %. Od 1. září je však státní podpora obnovena v původní výši a program je navíc rozšířen o střední a mateřské školy.

V posledním roce, kdy program fungoval v plné výši, tj. v roce 2007/2008, bylo do zhruba 2600 škol v České republice dodáno asi 14,7 mil. ks mléka a 3,7 mil. ks jogurtů, smetanových krémů a jogurtového mléka. Vedle posílení zdraví dětí vede program Školní mléko i k dalšímu nezanedbatelnému efektu – výchově ke správným stravovacím návykům.

Více o Laktea, o.p.s.:

Obecně prospěšná společnost Laktea byla založena v roce 1996. Činnost je financována z vlastní podnikatelské činnosti a z finančních prostředků poskytovaných sponzory. Statutárním orgánem společnosti je správní rada, která dohlíží na správné a hospodárné využívání prostředků k obecně prospěšným činnostem, kterými jsou:

  • Propagování zdravé výživy, zejména zvýšení konzumace mléka jako potraviny, nezbytné pro zdravý vývoj člověka.
  • Postupné plošné zavádění prodeje mléka, případně dalších mléčných výrobků, ve školách za co nejpřístupnějších finančních podmínek.
  • Získávání sponzorských příspěvků, dotací, případně grantů pro podporu těchto obecně prospěšných služeb.
  • Působení na výrobce a prodejce racionální výživy, zejména mléka a mléčných výrobků, aby uvedené cíle podpořili zvýhodněnou cenou mléčných výrobků.

 

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip