Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Českým nemocnicím chybí téměř 130 tisíc bezpříspěvkových dárců krve

Českým nemocnicím chybí téměř 130 tisíc bezpříspěvkových dárců krve

Redakce Babinet

V České republice je v současné době registrováno 278 tisíc bezpříspěvkových dárců krve, do optimálního stavu jich však chybí zhruba 130 tisíc. A bohužel ani prognóza budoucího vývoje není příznivá – registrovaní dárci stárnou a prvodárce se nedaří oslovovat v potřebné míře.

Situace je obzvláště tíživá v letních a podzimních měsících. Společnost pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti JEP ve spolupráci se značkou Radegast Birell proto nyní startují společný projekt, jehož cílem je informovat veřejnost o akutním nedostatku bezpříspěvkových dárců a přilákat nové dárce krve. Každý, kdo od 1. září daruje krev v jedné ze 45 nemocnic, které jsou zapojeny do projektu Staň se dárcem právě ty!, získá na osvěžení plechovku nealkoholického piva Radegast Birell a materiály o dárcovství krve. Akce, která bude dále podpořena informačními plakáty, inzercí v celostátních médiích a koncem září přímou komunikací na vysokých školách, potrvá přibližně jeden měsíc, a to až do vyčerpání zásob 50 000 plechovek, které věnovala na podporu akce značka Radegast Birell.

Podle doporučení Evropské unie by ideální počet dárců měl být alespoň 4 % z celkové populace. Česká republika jich však v roce 2008 měla o téměř 1,3 % méně, tedy jen 278 000 namísto potřebných přibližně 415 000. Počet registrovaných dárců navíc trvale klesá.

Nejvýraznějším problémem dárcovství je kromě každoročního úbytku dárců také jejich zvyšující se průměrný věk. „Stejně tak jako stárne celá populace, stárnou i dárci. Někteří z nich pak přestávají darovat krev ze zdravotních důvodů, a mnohdy se naopak stávají jejími spotřebiteli,“ vysvětluje MUDr. Vít Řeháček, předseda Společnosti pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti JEP.

Stárnutí obyvatelstva se v budoucnu významným způsobem dotkne již dnes nedostatečného počtu bezpříspěvkových dárců, kdy nynější nejsilnější dárcovská skupina ve věku 25-35 let za několik desetiletí nebude schopna pokrýt potřebu pacientů. K problému také přispívá nízký počet prvodárců z řad mladých lidí nad 18 let, který je způsoben především jejich nízkou informovaností. Pokud by se toto podařilo změnit, fatálním následkům stárnutí dárců by se dalo předejít.

Celou situaci, zvláště ve velkých městech, kde je v současnosti největší nedostatek dárců, dále zhoršují plazmaferetická centra, která motivují k odběru nemalou finanční odměnou. Příčiny poklesu dárců lze spatřovat také v neochotě některých zaměstnavatelů uvolnit pracovníka na odběr a v obavách z odběru.

Aby nedocházelo k dalším úbytkům dárců, je třeba současnou situaci začít řešit a oslovovat nové dárce a ty již registrované motivovat k více odběrům (podle statistik v roce 2007 alespoň 1x darovaly krev jen ¾ evidovaných dárců). Jedním z řešení je například o problematice dárcovství krve více informovat veřejnost a získat pro akci i partnery z komerční sféry . Také je důležité umět dárce morálně a společensky oceňovat. „Málokdo je schopen si uvědomit tíživost této situace. Informovanost o dárcovství je obecně nízká a společnost jí nedává dostatečnou váhu. Akcí Staň se dárcem právě ty! chceme veřejnost upozornit na problematiku bezplatného dárcovství a chceme přesvědčit co nejvíce zdravých lidí, aby se stali novými dárci krve,“ dodává Řeháček.  

Proto Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP a značka Radegast Birell uspořádaly akci, která má problematiku dárcovství více dostat do povědomí lidí a motivovat dárce k odběrům. „Radegast Birell aktivně podporuje dárcovství krve již několik let a zejména to byl důvod, proč jsme si pro letošní akci vybrali právě tuto značku. Navíc nealkoholické pivo je svým složením vhodné k doplnění tekutin a potřebných živin po odběru, což naše rozhodnutí spolupracovat právě se značkou Radegast Birell ještě posílilo,“ objasňuje Řeháček. V rámci této akce každý dárce, který přijde darovat svou krev od 1. září po dobu zhruba jednoho měsíce do zúčastněné nemocnice, získá jako odměnu dárkový balíček, který bude obsahovat plechovku nealkoholického piva Radegast Birell a informační materiály o dárcovství a pitném režimu.

„O zapojení do akce Staň se dárcem právě ty! byl velký zájem a přihlásilo se nám 45 transfuzních oddělení z celé České republiky. Kompletní seznam transfuzních oddělení zapojených do akce a užitečné informace o dárcovství krve najdete na stránkách www.stansedarcem.cz,“ upřesnil Řeháček.

„Jsem rád, že můžeme se značkou Radegast Birell podpořit dobrou věc, jakou propagace dárcovství krve bezesporu je. Doufám také, že se nám podaří díky akci Staň se dárcem právě ty!, kterou Společnosti pro transfuzní lékařství pomáháme organizovat, reálně navýšit povědomí lidí o dárcovství a získáme nové dárce,“ doplňuje k akci Vladimír Vaněk, brand manager značky Radegast Birell.

 

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip