Babinet.cz  /  Magazín  /  Život a vztahy  /  Bezpečí na Oranžových hřištích

Bezpečí na Oranžových hřištích

Redakce Babinet

Nadace ČEZ dnes upozornila na problematiku dětských úrazů na hřištích, která nevyhovují přísným bezpečnostním normám EU. Podle zdravotních studií se stane 9 % dětských úrazů na nebezpečných hřištích.

Nadace ČEZ proto již 6 let investuje do obnovy a výstavby dětských a sportovních hřišť. K dnešnímu datu Nadace podpořila již 144 Oranžových hřišť ve všech regionech v celkové částce 202, 6 milionu korun.

Přestože se situace v České republice zlepšuje, stále existuje mnoho dětských hřišť, kde dětem hrozí ošklivá poranění. S blížícími se prázdninami Nadace ČEZ nabádá rodiče, aby pečlivě vybírali hřiště, kde jejich děti budou trávit čas. Pro snazší rozhodování může rodičům posloužit web www.cezregionum.cz, na kterém mohou najít seznam 144 bezpečných dětských a sportovních tzv. Oranžových hřišť, včetně kontaktů, fotografií a pozvánek na akce.

DESATERO BEZPEČNÉHO HŘIŠTĚ – OTESTUJTE SI VAŠE HŘIŠTĚ

Oznámkujte Vaše hřiště (každá odpověď ANO je za 1 bod – bezpečné hřiště by mělo získat alespoň 8 bodů)

1. Hřiště by mělo být jednoznačně označeno, je oplocené, aby na něj nemohli psi.

2. Vjezd na hřiště, výjezd a přístupové cesty musí být kdykoliv přístupné a prosté překážek.

3. Hřiště se pravidelně uklízí, kontroluje a v případě nutnosti opravuje.

4. Povrch hřiště tvoří měkké materiály (písek, pryž, drť z kůry, dřevní štěpky apod.).

5. Herní prvky jsou z trvanlivých materiálů, mají oblé hrany a nejeví známky koroze či nestability.

6. Všechny herní prvky jsou funkční a bez závad, nikde netrčí hřebíky, šrouby či třísky.

7. Příčky na šplhání jsou všechny, neprotáčejí se a jsou umístěny tak, aby jimi dítě nemohlo propadnout. Herní prvky jsou úplné, nerozbité.

8. Ukotvení prolézaček je úplně zapuštěno v zemi, takže děti o ně nemohou zakopnout.

9. Písek v pískovišti je čistý (bez střepů, odpadků, plevele). Pískoviště je oploceno nebo se zakrývá.

10. Na hřišti se kolem atrakcí nedrží voda.

Test je pouze orientační. Ani hřiště, které splňuje veškeré bezpečnostní a hygienické požadavky, nezaručí, že se dítěti při hře nic nestane. Dohled dospělého či staršího sourozence je naprosto nezbytný!

Podle zdravotních studií se na hřištích stane 9 % všech dětských úrazů, jsou tedy po domovu a škole třetím nejčastějším místem, kde se děti poraní. Nejvíce úrazů se přihodí během května, června a září v době od 11 do 13 hodin. „S těžkým zraněním z hřiště je každý rok hospitalizováno průměrně 2 700 dětí. Nejčastěji se především mladší děti zraní na hlavě (44 %), u starších dětí převažují zranění rukou (25 %). Obvyklou příčinou je pád na tvrdý podkladový povrch (beton, asfalt, udusaná hlína) z houpačky nebo prolézačky,“ vysvětluje doc. MUDr. Benešová, zakladatelka Centra úrazové prevence.

Nadace ČEZ již šestým rokem nabízí obcím granty na výstavbu nových či rekonstrukci starších hřišť, aby herní plochy pro děti zůstaly zachovány. Od roku 1999 jsou totiž pro Českou republiku závazné směrnice Evropské unie, které nedovolují nebezpečná hřiště obcím provozovat. „Řada měst a obcí se potýká s napjatým rozpočtem, takže na výměnu nevyhovujících hřišť nezbývají peníze. Zrušit hřiště nebo na něj dětem zakázat vstup ale není řešení – děti potřebují mít místo, kde se mohou vyřádit, kde se schází s kamarády a hrají si. Proto jsme se rozhodli, že jednou z nejdůležitějších aktivit naší Nadace v regionech bude právě podpora dětí a mladých lidí při hrách a sportu,“ zdůvodňuje podporu Oranžových hřišť předseda správní rady Nadace ČEZ Daniel Beneš.

Nadace ČEZ podpořila od roku 2003 výstavbu a obnovu 144 dětských a sportovních hřišť ve všech regionech celkovou částkou 202 556 760 milionů korun. V době, kdy Nadace ČEZ projekt Oranžová hřiště v roce 2003 zahájila, u nás mnoho bezpečných hřišť nebylo. I dnes je řada hřišť stále typická svým nevyhovujícím povrchem a zastaralými herními prvky ze 70. a 80. let minulého století. Zejména na řadě sídlišť dodnes přetrvávají betonové plácky se známými rezavějícími zeměkoulemi a skluzavkami s tvrdým dopadem.

Pro maminky, které to mají na bezpečné Oranžové hřiště daleko, je na stránkách www.cezregionum.cz připraven také malý test bezpečnosti, s jehož pomocí mohou alespoň zběžně ohodnotit kvalitu svého nejbližšího hřiště. Na nových webových stránkách také naleznou řadu zajímavostí spojených s pohybem dětí i dospělých: jak pohyb prospívá zdravému vývoji dětí, jaké aktivity baví děti v kterém věku, jak sportovat bezpečně apod.

Vaše názory

Vaše názory (pro vložení komentáře se prosím přihlaste)

Vložit komentář

Další z magazínu

Náš tip